Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXVII – Năm C : XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON

Chủ đề: XIN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON

 

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát:

    Bài hát: VỀ BÊN CHÚA – St: Sr. Trầm Hương

(Xin hát phiên khúc 1,2)    

III. Tâm Tình Thờ Lạy, Tạ Ơn, Và Chúc Tụng:

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “tìm đâu giây phút dịu êm hơn bên Chúa đây” là những ca từ mà chúng con vừa hát dâng lên Chúa để ngợi khen, chúc tụng và tạ ơn, vì tình thương mà Chúa đã quy tụ chúng con trước Nhan Thánh Chúa trong giờ chầu Thánh Thể này.
Chính trong giây phút được ở gần bên Chúa, chúng con nhận được sức sống thần linh của Chúa. Mỗi lần chúng con cùng nhau cử hành Hy Lễ Tạ Ơn và cùng nhau chia sẻ Bánh Thánh là mỗi lần chúng con lại được tháp nhập vào Thân Mình Mầu Nhiệm của Chúa, nhờ đó chúng con được sống tư cách là con với Đấng Tạo Hóa và tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là gia nghiệp, là lẽ sống, là hạnh phúc của chúng con. Chúng con xin dâng con người hèn mọn bất xứng của chúng con cho Chúa. Xin Chúa thánh hóa chúng con. Xin ban cho chúng con một tâm hồn bình an thanh thản, đừng quá bận tâm lo lắng sự đời, nhưng như cô Maria xưa đã chọn phần tốt nhất, là ngồi dưới chân Chúa, lắng nghe Lời Chúa, với tất cả lòng thành. Chúng con cũng xin Chúa sửa dạy và ban lời yêu thương của Ngài cho chúng con, để chúng con biết cách sống cho Chúa và cho nhau.

IV. Cộng đoàn hát

Bài hát: VỀ BÊN CHÚA – St: Sr. Trầm Hương

(phiên khúc 3, 4)

V. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

VI. Hát: ĐK: “Lời Ngài là sức sống của con”

VII. Đọc Tin Mừng và Suy niệm (Lc 17, 5 – 10)

    “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” là điều mà các Tông Đồ đã xin Chúa trong trình thuật Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe. Đâu là sức mạnh của lòng tin? Phải có thái độ nào để sống đức tin của mình? Và đức tin mang lại hoa trái gì cho đời sống Kitô hữu? Đó là những điều chúng con muốn cùng nhau suy ngẫm trong Giờ Thánh này!

1. Lòng tin của các Tông đồ

    Các Tông Đồ là những người được sống gần Chúa, được Chúa tuyển chọn và hướng dẫn cách đặc biệt để chuẩn bị cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúa đã mạc khải chính Ngài cho các Tông Đồ qua những lời giảng dạy và nơi những dấu lạ điềm thiêng. Không những thế, Chúa còn ban cho các ông quyền năng để dẹp trừ các thần ô uế và chữa lành các bệnh tật (x. Mt 10, 1-2), nhằm củng cố niềm tin cho các ông. Nhưng các Tông Đồ cũng mang nơi mình thân phận con người vời nhiều yếu đuối, nên các ông đã cất tiếng xin với Chúa: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17, 5). Với lời nài xin của các Tông Đồ, Chúa đã không trực tiếp trả lời là cần phải làm gì để có thêm lòng tin, nhưng đã chỉ cho các ông thấy sức mạnh của lòng tin: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển’, nó liền vâng lời các con” (Lc 17, 6). Như vậy, Chúa cho các ông thấy lòng tin không thể định lượng hay cân đo đong đếm được, nhưng giá trị của lòng lòng tin là vô cùng lớn lao – dù chỉ bằng hạt cải nhỏ bé thôi cũng đủ để chuyển núi dời non.

2. “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17, 5).

    Lời cầu xin của các Tông Đồ cho chúng con thấy đức tin không phải do cố gắng hay tài khéo của con người mà có được, nhưng là một hồng ân siêu nhiên được chính Chúa ban tặng. Để có thể sống và đón nhận đức tin, Chúa muốn chúng con cần có một lối sống khiêm hạ và hoàn toàn trung tín, gắn kết với Chúa như người đầy tớ gắn kết với chủ của mình. Dụ ngôn người tôi tớ sau khi đã chu toàn công việc bổn phận hằng ngày mà không được ông chủ thưởng công hay khen ngợi mà vẫn nhận mình là tôi tớ thấp hèn cho chúng con thấy thái độ sống đức tin là phải biết khiêm hạ. Bởi đức tin là một hồng ân siêu nhiên mà Thiên Chúa đã ban tặng cách nhưng không cho chúng con; đức tin giúp chúng con sống gắn kết với Chúa. Vì thế, các nhân đức chúng con có hay mọi việc chúng con hoàn thành cũng là nhờ bởi Chúa mà mang lại thiện ích cho chúng con, như lời Chúa cũng đã nói: Không có Thầy các con không thể làm gì được (Ga 15, 5).

3. Cánh cửa đức tin

    Đức tin giúp chúng con được thuộc về Chúa, sống với Chúa trong tự do và khiêm hạ, từ đó mở ra mối tương quan nghĩa thiết với Chúa, như Chúa đã nói: “Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái” (Ga 15, 5). Như vậy khi chúng con gắn kết và tin vào Chúa thì cũng là lúc chúng con có được sự sống đích thực. Đức tin giúp chúng con hiểu về Chúa, xua tan đi những hoài nghi ngờ vực của lý trí, bởi chính trong công trình tạo dựng và qua cuộc khổ nạn vượt qua của Chúa, cùng với Thánh Thần tình yêu Chúa – Chúa soi tỏ cho chúng con thấy tình yêu mà Chúa dành cho nhân loại, tình yêu ấy đã đưa chúng con đạt tới ơn cứu độ mà Chúa đã hứa ban cho những ai tin vào Ngài.

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã nói, chỉ cần có đức tin nhỏ bé như hạt cải thì chúng con cũng có thể làm nên những điều lớn lao. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống kiên vững trong đức tin giữa những sóng gió ồn ào của cuộc sống hiện tại. Xin cho chúng con được thuộc về Chúa và ở lại trong Chúa, nhờ đó chúng con có được nguồn sức mạnh và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để can đảm sống dấn thân và loan báo tin mừng của Chúa cho muôn dân. Amen.

VIII. Bài hát (bài hát về tâm tình tin tưởng, cậy trông vào Chúa)

IX. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

X. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.