KINH ĐỨC MẸ THÁNH THẾ

KINH ĐỨC MẸ THÁNH THẾ

        Lạy Mẹ Maria, chúng con chúc tụng Mẹ, là Nữ Tử Sion hiển vinh của Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên Mẹ, Mẹ là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

          Xin giúp chúng con biết đón nhận Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, nơi Bánh Hằng Sống và Chén Hân Hoan. Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thánh Thể, là mẫu gương cầu nguyện nơi Phòng Tiệc Ly. Xin cầu cho chúng con được trở nên chính thực tại chúng con lãnh nhận là Mình Thánh Chúa Kitô, Con yêu quý của Mẹ. Amen