Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 8
Lượt truy cập: 1423312


Sau khi giơ cao chén thánh trước toàn thể cộng đoàn phụng vụ, linh mục công bố rằng: “Đây là mầu nhiệm đức tin”.

Xem tiếp
  Hiệp Nhất và Đa Dạng

     Cộng đoàn gồm bởi những con người có khả năng khác nhau, có phận vụ và hoàn cảnh khác nhau.

     Sự đa dạng này biểu lộ những ân huệ phong phú phát xuất từ Thánh Thần duy nhất.

       Đức Ki-tô phá đổ mọi bức tường ngăn cách và kiến tạo sự hiệp nhất; trong tình hiệp nhất ấy, mỗi người được mời gọi sống như một người anh em giữa những người anh em. 

      Trẻ hay già, yếu đau hay mạnh khỏe, tu sĩ nào cũng là một thành viên theo nghĩa đầy đủ nhất trong cộng đoàn của mình.

(Luật sống số 08)