Học viện thánh thể
 
Học viện thánh thể


LỊCH CG
Thống kê truy cập
Online: 98
Lượt truy cập: 1401619


Có khi nào thụ tạo dám đòi được ngang hàng với Thiên Chúa hay hiểu được Đấng Tạo Dựng của mình không? Thưa không, giao ước của Thiên Chúa với con người hoàn toàn là một hồng ân nhưng không của Thiên Chúa.

Xem tiếp
  Hiệp Nhất và Đa Dạng

     Cộng đoàn gồm bởi những con người có khả năng khác nhau, có phận vụ và hoàn cảnh khác nhau.

     Sự đa dạng này biểu lộ những ân huệ phong phú phát xuất từ Thánh Thần duy nhất.

       Đức Ki-tô phá đổ mọi bức tường ngăn cách và kiến tạo sự hiệp nhất; trong tình hiệp nhất ấy, mỗi người được mời gọi sống như một người anh em giữa những người anh em. 

      Trẻ hay già, yếu đau hay mạnh khỏe, tu sĩ nào cũng là một thành viên theo nghĩa đầy đủ nhất trong cộng đoàn của mình.

(Luật sống số 08)