Tu Nghị Dòng Thánh Thể VN Lần Thứ V

TU NGHỊ DÒNG THÁNH THỂ VIỆT NAM

LẦN THỨ V

      Ngày 23 tháng 5 năm 2022, Cha Bề Trên Giám Tỉnh Phêrô Trịnh Như Cung, S.S.S. đã chủ sự Nghi thức khai mạc trong bầu khí thánh thiện và huynh đệ tại nguyện đường của Trụ sở Tỉnh Dòng. Đây là Tu nghị diễn ra theo chu kỳ bốn năm để bàn về các dự án của Tỉnh Dòng trong 4 năm tới, đồng thời tiến hành bầu cử các chức vụ Giám Tỉnh, Cố vấn Tỉnh Dòng, thành viên tham dự Tổng Tu Nghị. Tu nghị diễn ra trong thời gian 5 ngày, kết thúc vào chiều ngày 27/05/2022 với thánh lễ tạ ơn. Về tham dự Tu nghị lần này có 28 thành viên, trong đó có 8 thành viên theo chức vụ và 20 thành niên là đại biểu được anh em từ các cộng đoàn bầu chọn.

     Với chủ đề của Tu nghị: “Hướng tới Hội Thánh Hiệp Hành, Gia Đình Eymard: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ”, anh em Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam muốn tiếp tục đào sâu và áp dụng tinh thần của Tổng Tu nghị Dòng Lần Thứ XXXV cũng như thư của Cha Bề Trên Tổng Quyền vào sứ mạng loan báo Tin Mừng của Tỉnh Dòng trong bối cảnh Việt Nam và thế giới hôm nay.

     Trong ngày họp thứ 3 (25/05/2022) của Tu nghị, các đại biểu đã bầu ra Hội Đồng Tỉnh Khóa 2022-2026 với các chức vụ như sau:

         – Cha Giuse Phạm Đình Ái, S.S.S. – Bề Trên Giám Tỉnh

         – Cha Giuse Phan Ngọc Trợ, S.S.S. – Phó Bề Trên Giám Tỉnh

         – Cha Phê-rô Trịnh Như Cung, S.S.S. – Trưởng Ban Đào Tạo

         – Cha Giuse Trần Ngọc Tân, S.S.S. – Trưởng Ban Sứ Vụ

         – Cha Giuse Trần Minh Hiếu, S.S.S. – Thư Ký Tỉnh

         – Cha Giuse Nguyễn Hoàng Phong, S.S.S. – Quản Lý Tỉnh 

     Những ưu tiên của Tu nghị Tỉnh Dòng trong nhiệm kỳ này là hoàn thiện chương đào tạo cũng như tổ chức các buổi thường huấn chuyên môn cho các tu sỹ trong Tỉnh Dòng. Tu nghị cũng mời gọi anh em trong Tỉnh Dòng quan tâm đặc biệt đến ơn gọi Tu Huynh, để anh em Tu Huynh có thể phát triển chuyên môn, được tôn trọng và hạnh phúc trong ơn gọi. Tu nghị còn đề ra những định hướng để hiệp nhất sứ vụ Huynh Đoàn Thánh Thể với các nhánh trong đại gia đình Eymard và phát triển các cộng đoàn mới trong nước cũng như ngoài nước.

     Vào lúc 16:00 ngày 27 tháng 5 năm 2022, Cha Tân Bề Trên Giám Tỉnh Giuse Phạm Đình Ái, S.S.S. đã chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, tuyên bố kết thúc Tu nghị và ra mắt Hội Đồng Tỉnh mới cùng với sự tham dự của toàn thể anh em tu sỹ Dòng Thánh Thể Việt Nam.

    Tạ ơn Chúa đã ban cho Tu nghị Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam diễn ra thành công tốt đẹp. Cầu chúc cho Hội Đồng Tỉnh Khóa 2022-2026, với sự chuyển cầu của Cha Thánh Eymard và Đức Mẹ Thánh Thể, chu toàn tốt vai trò của mình cũng như thực hiện được những chọn hướng mà Tu nghị đã đề ra.

Antôn Phạm Tôn Trạng, S.S.S.