Thông tin Thánh lễ Tất niên Học viện Thánh Thể năm 2019

“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (x. Tv 136)

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về những ơn lành Chúa đã ban trong suốt năm Kỷ Hợi, Học viện Thánh Thể cử hành Thánh lễ tất niên và cầu bình an trong năm mới Canh Tý. Dưới đây là thông tin về Thánh lễ tất niên: