Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ & Thánh Hiến Bàn Thờ Gx. Khiết Tâm