Thánh lễ Khấn lại quý thầy dòng Thánh Thể 2022

THÁNH LỄ KHẤN LẠI CỦA

QUÝ THẦY DÒNG THÁNH THỂ 2022

           Vào ngày 31 tháng 7 năm 2022,  lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật XVIII Thường Niên, tại nhà nguyện đường của Học viện Thánh Thể, Thánh lễ và Nghi thức Khấn lại đã được diễn ra trong bầu khí linh thiêng và sốt sáng. Chủ sự Thánh lễ là cha Bề trên Giám tỉnh Giuse Phạm Đình Ái, SSS. Đồng tế với Ngài có cha giáo Phaolô Vũ Chí Hỷ, SSS và cha Quản lý Học viện Đaminh Mai Xuân Thưởng, SSS cùng với sự hiện diện của Quý anh em trong Học viện.

lễ Khấn lại 2022
Thánh lễ và nghi thức Khấn lại năm 2022

           Qua bài giảng, Cha Giuse Bề trên Giám tỉnh đã dựa trên 3 lời khuyên phúc âm để chia sẻ và nhắc nhở các khấn sinh sống xứng đáng với những gì mình sẽ khấn hứa. Qua lời khấn KHIẾT TỊNH, KHÓ NGHÈO và VÂNG PHỤC, Cha mời gọi anh em sống chiều kích thánh hiến, hiệp thông với Thiên Chúa trong tương quan với tha nhân theo gương Cha thánh Tổ phụ Eymard. Sau bài giảng là nghi thức Khấn lại của 25 Thầy.

nghi thức Khấn lại 2022
Nghi thức Khấn lại 2022

         Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Sau Lễ Quý Thầy Khấn lại cùng chụp chung tấm hình lưu niệm.

khấn lại 2022
Hình chung Khấn lại 2022

         Xin Chúa gìn giữ và thêm sức cho Quý thầy vừa lặp lại lời khấn luôn trung thành, nhiệt tâm và can đảm dấn thân trong ơn gọi Dòng Thánh Thể.

                                       Đưa tin: Jos. Thiện