MƯỜI BỐN CHẶNG THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

Kính thưa cộng đoàn,

Chúng ta đang sống trong Tam Nhật Thánh, tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh hôm nay, trước khi chúng ta bước vào đỉnh cao của tam nhật thánh là đón mừng Đức Kitô Phục Sinh. Chúng ta Tưởng Niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô bằng việc chúng ta cùng đi lại mười bốn chặng đàng Thánh giá mà Chúa đã trải qua. Đây là đoạn đường dẫn tới đỉnh đồi Can-vê, nơi Chúa sẽ tự hiến mình chịu đóng đinh trên thập giá, chịu chết để cứu độ nhân loại.

Giờ đây, xin mọi người cùng sốt sắng tham dự vào giờ tưởng niệm  đặc biệt này.

CHẶNG THỨ NHẤT.

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 27, 22-23.26).

… Tổng trấn Philatô hỏi đám đông: “Thế còn Ông Giêsu, cũng gọi là Đức Kitô, ta sẽ làm gì đây?” Mọi người đồng thanh đáp: “Đóng đinh Nó vào thập giá!” Tổng trấn lại hỏi: “Thế Ông ấy đã làm điều gì gian ác?” Họ càng la to: “Đóng đinh Nó vào thập giá!” .. Bấy giờ tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Đức Giêsu, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá

Suy niệm

“Đóng đinh Nó vào thập giá!”

Lạy Đức Chúa Giêsu, tiếng la hét đòi kết án, tiếng la ó vô nhân ấy vẫn tiếp tục gào lên chống lại Chúa trong một đám đông bị khích động, vô trách nhiệm, bị sự dữ lôi cuốn và làm cho mù quáng.

Không phải Chúa – nay là Đấng Hằng Sống Vĩnh Cửu – nhưng là chính con người tự kết án tử cho mình, khi dửng dưng trước lấn áp của bất-công, khi tự chọn bạo-lực và đồi-trụy, khi đè bẹp kẻ bé nhỏ, người vô tội và xua trừ nhân phẩm như là đồ-phế-thải.

Vì sự thinh lặng đầy khiêm nhu và trìu mến, và vì nỗi đau đớn khôn lường của Đức Mẹ Maria, Hiền Mẫu Chúa, lạy Đức Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Nhất:

Quan Phi-la-tô luận giết Ðức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu là Vua cả trên trời dưới đất, là Ðấng thiên hạ ước ao lâu đời, mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban cho con ăn năn đền tội, cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ HAI.

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 27,27-31)

… Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người. Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: “Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái!” Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.

Suy niệm

Lạy Đức Giêsu, Chúa chúng con, trọn cuộc đời Chúa nơi dương thế là con đường tủi-nhục và thập giá. Chúa bị bắt buộc mang tấm gỗ tử hình ngay từ Nagiarét trong nỗi khổ lao công hàng ngày, rồi Chúa dong duổi rảo qua các phố thị và làng mạc để loan báo cho người nghèo Tin Mừng Nước Trời, Nước của Chúa, không thuộc về trần gian này.

Gánh nặng của Chúa, lạy Chúa, chính là chúng con; chúng con với con tim chai cứng và chậm hiểu; chúng con, khi chúng con đặt lên vai người khác gánh nặng lương tâm tồi-tệ của chúng con, khi chúng con bị tê liệt vì hèn nhát và dửng dưng trước mọi hình thức nghèo đói và mọi tiếng kêu thống thiết.

Ôi lạy Đấng Chăn Chiên Nhân Lành, Chúa vẫn còn mang trên đôi vai chí thánh toàn thể nhân loại là con chiên lạc, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Hai:

Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đánh nát cả và mình ra cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con, như Thánh Giá Ðức Chúa Trời đã định cho con phải chịu mà theo chân Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ BA.

Lời Chúa trích sách ngôn sứ Isaia (Is 53,4-6).

… Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Thiên Chúa đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng ta.

Suy niệm

Các lần ngã của Chúa, lạy Đức Chúa Giêsu, là mầu nhiệm thương-cảm đối với chúng con, bởi vì, chính trong cái yếu hèn thể xác chúng con mà Chúa muốn chịu đau khổ. “Thần trí thì nhanh nhẹn – chính Chúa phán như thế – nhưng xác thịt thì yếu đuối”.

Lạy Chúa, Thiên Chúa Dũng-Lực, Chúa bị ngã vì sức nặng của thập giá để cho con người biết nhận ra cái dòn mỏng của mình và không ỷ vào mình nhưng biết tìm thấy nơi ơn thánh Chúa sức mạnh để đứng lên và để đi tiếp con đường vác thập giá theo chân Chúa.

Chúa luôn luôn hiện diện ở nơi nào có người liểng-xiểng sắp ngã; Chúa nhanh nhẹn đến nâng đỡ để người đó không bị ngã trên sỏi đá đường đi, nhưng ngã trên Chúa, Tảng Đá Cứu Độ.

Lạy Đức Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa gánh lấy mọi yếu đuối con người, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Ba:

Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức, thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ BỐN.

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Luca (Lc 2,34-35.51).

… “Ông Simêôn nói với Bà Maria, Mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt Cháu Bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà” .. Riêng Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.

Suy niệm

Lạy Đức Chúa Giêsu, trên đường khổ giá, vào giây phút cô đơn và bị bỏ rơi, Mẹ Chúa không thể vắng mặt. Ngay từ thời Chúa còn thơ ấu, Đức Mẹ đã mang trong lòng vết thương sâu thẳm của Lời này và Mẹ đã giữ Lời ấy trong thinh lặng bởi vì nơi Đức Mẹ nỗi đau đớn cũng trinh trắng vẹn tuyền.

Xin cho không bao giờ vắng bóng bên cạnh bất cứ người nào đang đau khổ  một trái tim từ mẫu biết chú tâm và thương cảm, một sự hiện diện đầy trìu mến và an ủi.

Xin cho mọi người con biết nhận ra Mẹ mình và tất cả các Bà Mẹ đồng hành với con cái trên đường đời sỏi đá chông gai, và với trọn lòng trung tín không ngừng tiến bước ngay cả khi đứng trước hy sinh tột cùng.

Lạy Đức Chúa Giêsu, Quý Tử của Người Nữ có phúc trong mọi người nữ, vì tình yêu và nỗi đau đớn của Mẹ Chúa, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Bốn:

Ðức Mẹ gặp Ðức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.

Lạy ơn Ðức Mẹ, khi trước thấy Con ra đời thì Thiên Thần hát mừng, mà rầy thấ Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết, thì lòng Ðức Mẹ đau đớn như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Ðức Mẹ cầu bầu cho chúng con được lòng ăn năn đau đớn, và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Ðức Chúa Trời.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ NĂM

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 27,32).

… Đang đi ra, thì chúng gặp một người Xyrênê tên là Ximong; chúng bắt ông vác thập giá của Người.

Suy niệm

Lạy Đức Chúa Giêsu, lời Chúa kêu gọi thật là khắt khe! Chúng con muốn đi theo Chúa trên con đường Sự Sống, nhưng Chúa lại làm cho chúng con phải bước qua lối đi sự chết! Chính tại đó mà chúng con đối mặt với cái hèn nhát và lo sợ của chúng con. Để tránh gặp phải thực tại khổ giá, chúng con, với con tim chai cứng, chúng con đổi hướng và nhắm mắt trước các nỗi thống khổ hằng bám sát anh chị em chúng con.

Chúng con cần được, cả chúng con nữa – giống như ông simong thành Xyrênê – một người nào đó nài nĩ thúc giục chúng con phải mang lấy thánh giá – với lòng yêu thương – của người khác. Chính trong cách thức này mà chúng con có thể cảm nhận sức mạnh lớn lao đến từ việc chúng con mang đỡ gánh nặng cho nhau – với niềm tin không lay chuyển – các thử thách thiên hình vạn trạng của cuộc đời.

Lạy Đức Giêsu, Thiên Chúa Dũng-Lực, Chúa tự trở nên yếu đuối để rồi Chúa cũng cần sự trợ giúp của người khác, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Năm:

Ông Simon vác cây Thánh Giá.

Khi quân dữ thấy Ðức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Ximong vác Thánh Giá đỡ Ðức Chúa Giêsu.Thương ôi. Nào con chiên Chúa con đâu hết mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng, như vác đỡ Thánh giá Ðức Chúa Giêsu vậy.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ SÁU.

Lời Chúa trích sách ngôn sứ Isaia (Is 52, 2-3).

… Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.

Suy niệm

Không gương mặt nào đẹp như dung nhan Ngài, lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa đến để tỏ cho chúng con thấy nét huy hoàng vinh quang Thiên Chúa. Thế nhưng, trên con đường khổ giá, bị biến dạng vì cái ghê rợn của tội lỗi chúng con, Chúa chẳng còn hình tượng con người nữa.

Thế là, chính phụ nữ ấy đã nhìn Chúa với cái nhìn đến từ con tim; chính bà Vêrônica, người đàn bà đạo đức đã lau khuôn mặt đẫm máu của Chúa; và Chúa đã tặng bà nhan thánh Chúa in trên tấm khăn của bà, tuyệt đẹp trong cái thinh lặng nhiệm mầu. Cái cử chỉ vừa anh-hùng nam-tử vừa tế-nhị nhi-nữ ấy đã để lộ căn tính của Chúa, ôi lạy Đức Kitô, Con Thiên Chúa.

Trong xã hội chúng con nơi mà tình cảm tinh sạch và tế nhị thường bị hạ thấp và khinh bỉ, thì người phụ nữ vẫn còn và mãi mãi vẫn còn là, ôi lạy Chúa, cái dạt-dào của ơn thánh và của lòng nhân hậu, một hình ảnh thánh thiện chiếu tỏa nét đẹp thần linh và an ủi của Chúa!

Lạy Chúa, dung nhan dịu hiền của Tôi Tớ Khổ Đau, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Sáu:

Bà Veronica trao khăn cho Ðức Chúa Giêsu lọt mặt.

Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica chẳng sợ quân dữ, một mến Ðức Chúa Giêsu, mà thấy cả và mình máu chảy ra, thì trao khăn cho Người lau mặt đi. Xin in hình tượng Ðức Chúa Giêsu vào lòng con, như in vào khăn bà Veronica cho con được lòng mến Ðức Chúa Giêsu cho trọn.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ BẢY.

Lời Chúa trích sách ngôn sứ Ai-ca (Ac 3,1-2.9.16).

… Tôi là người đã sống cảnh lầm than, dưới làn roi giận dữ của Người. Người dẫn tôi, bắt tôi lần bước, trong tối tăm, không ánh sáng soi đường .. Người lấy đá hộc chận đường tôi, xóa lối đi khiến tôi phải lạc hướng .. Răng tôi, Người bắt nhai đá sỏi, xác tôi, Người vùi dập dưới đống tro.

Suy niệm

Cái ngã thứ nhất của một người có thể gây xúc động và cảm thông; nhưng đến cái ngã thứ hai thì trái lại, thường khiến người ta khó chịu và khinh bỉ. Lạy Đức Chúa Giêsu, Người đau đớn, ai có thể hiểu thấu mầu nhiệm khiêm hạ của Chúa dấu ẩn dưới những suy nhược lập đi lập lại suốt dọc con đường?

Đúng ra, Chúa muốn thử nghiệm mọi nỗi khốn khổ như chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Vì tình yêu khiến Chúa mang nơi mình những yếu hèn của chúng con, Chúa trở thành cho chúng con Sức-Mạnh và Khiên-Thuẫn chống lại mọi đánh phá tới tấp của sự dữ.

Chúng con sẽ ngã, đúng thế, chúng con sẽ còn ngã nhiều lần nữa, bị cám dỗ bao vây, nhưng Chúa sẽ nâng đỡ chúng con, ôi lạy Chúa, và Chúa sẽ giúp chúng con tiếp tục tiến bước với đầu ngẩng cao, vì được dự phần vào phẩm giá vương giả của Chúa.

Ôi lạy Đức Chúa Kitô, Người Samaritano nhân hậu đầy cảm thương, cúi xuống trên các vết thương của chúng con, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Bảy:

Ðức Chúa Giêsu Ngã xuống đất lần thứ hai.

Các sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn gượng đi chẳng được, thì ngã xuống đất lần nữa, quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Ðức Chúa Giêsu ban ơn cho con được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ TÁM.

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Luca (Lc 23,27-29.31).

… Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Chúa Giêsu quay lại các bà mà nói: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương Thầy làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. Vì này đây sẽ tới những ngày người ta phải nói: “Phúc thay đàn bà hiếm hoi, người không sinh không đẻ, kẻ không cho bú mớm!” .. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao? .

Suy niệm

Lạy Đức Chúa Giêsu, có một lần một phụ nữ đổ xuống chân Chúa những giọt nước mắt yêu thương và thống hối. Rồi có một phụ nữ – nàng tên Maria – đã xức trên đầu Chúa dầu thơm hòa-thảo quí giá trong bữa tiệc cuối cùng ..

Giờ đây tiến đến gặp Chúa vừa đi vừa khóc, các “phụ nữ thành Giêrusalem”, những người nữ thuộc dòng dõi bà Rachel, họ than khóc Chúa cách bi-ai thống thiết. Vâng, thật là chính đáng khi Chúa được thương khóc như người con đầu lòng, dấu yêu nhất, bị đưa đi xử tử. Nhưng Chúa mời các bà hãy khóc thương số phận mình là những bà mẹ đáng buồn, những bà mẹ bị bóc lột như những cành cây ăn trái bị giông tố làm cho trơ trụi.

Trên trái đất này những người phụ nữ như thế đông vô số kể .. Các bà khóc, đúng thế, các bà khóc, những người mẹ, vào giây phút thảm thương này của lịch sử chúng con, nhưng chính nơi cung lòng Hiền Mẫu Chúa mà các bà mẹ đổ lệ tuôn trào như suối, hầu cho mỗi đau đớn nhận được cảm thương, ân phúc của tình yêu cứu độ.

Lạy Đức Chúa Giêsu, Trưởng-Tử trong số đông đảo anh chị em, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Tám:

Ðức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêsusalem.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu trăm nghìn sự thương khó cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Ðức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con cùng các con chiên nước này, như yên ủi con thành Giêrusalem vậy, chớ để chúng con mồ côi làm chi.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ CHÍN.

Lời Chúa trích sách ngôn sứ Ai-ca (Ac 3,27-32).

… Cũng là một điều hay cho người nào phải mang ách từ khi còn trẻ. Khi chính Chúa bắt nó phải mang, nó hãy cứ ngồi im lặng một mình, cứ đặt miệng nó trong bụi đất – may ra còn chút hy vọng nào chăng – nó cứ đưa má cho kẻ tát, chuốc lấy cho mình đầy nỗi nhuốc nhơ. Vì quả thật, THIÊN CHÚA chẳng bỏ rơi mãi mãi: có làm khổ, Ngài cũng xót thương, vì Ngài vốn từ bi cao cả.

Suy niêm

Lạy Đức Chúa Giêsu, nơi niềm đau xé rách khi Chúa ngã xuống đất lần thứ ba, chúng con nhận ra cái tự-mãn tự-đắc đáng thương của chúng con. Chúa muốn dạy chúng con chỉ đợi trông ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa Cha. Cái thinh lặng khiêm nhu và nét dịu hiền khi Chúa chấp nhận đau khổ khiến chúng con có thể thoáng thấy cái bí thuật sức mạnh nội tâm khiến Chúa có thể bước đi trên con đướng tuân phục con thảo.

Xin cho sức mạnh Tình Yêu chan hòa trong tâm lòng mỗi người bị gẫy giập dưới cú-đòn thử thách, trong tâm lòng người bạn trẻ bị rơi vào hố thẳm của thác loạn cuồng điên!

Ước gì mọi ách nô lệ bị bẽ gãy và tất cả những ai chỗi dậy nhờ ơn tha thứ của Chúa, lại được kín múc sức mạnh từ suối nguồn hằng sống của Tình Yêu vĩnh cửu của Chúa!

Lạy Đức Chúa Giêsu, sức mạnh và là ơn cứu độ chúng con, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Chín:

Ðức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thức ba.

Lay ơn Ðức Chúa Giêsu, đã gần đến núi Calavariô, chẳng còn ai nhìn, máu đã chảy ra hết thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong, hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Ðức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết, chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI.

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Gioan (Ga 19,23-24).

… Đóng đinh Đức Chúa GIÊSU vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được”. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn”.

Suy niệm

Chúa đi vào trần gian bằng cách tước bỏ vinh quang Con Thiên Chúa, để sinh ra như người con loài người. Vào giờ phút chung kết này của toàn lịch sử, ngay cả con người trần gian của Chúa cũng bị phơi bày bởi những bàn tay phàm-phu tục-tử .. Thân xác Chúa, thân xác trinh nguyên hình thành trong cung lòng vô nhiễm của Đức Nữ Trinh, bị lột trần và trở thành đối tượng chế nhạo thô bỉ.

Dầu thế, Chúa vẫn là Vua. Chúa là Chúa độc nhất của thế giới!

Chiêm ngắm Chúa là chiêm ngắm ánh sáng, chạm đến Chúa là chạm tới lửa.

Làm sao chúng con dám nhìn Chúa khi chính chúng con đặt trên người Chúa bùn nhơ tội lỗi chúng con? Gánh lấy nỗi hổ nhục của chúng con, Chúa mặc cho chúng con sự thánh thiện của Chúa. Chiếc áo không đường khâu của Chúa là chiếc áo cưới Chúa ban cho Hội Thánh dấu yêu của Chúa.

Vì mọi phân rẽ của chúng con, lạy Chúa, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Mười:

Quân dữ lột áo Ðức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu, khi quân dữ toan đóng đanh Ðức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết để cho xấu hổ cùng đau đớn, xin ban ơn cho con giũ mình cho khỏi chước ma quỉ cám dỗ.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT.

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 27,35-42).

… Đóng đinh Đức Chúa Giêsu vào thập giá xong .. chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: “Người này là Giêsu, Vua dân Do Thái”. Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái. Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: “Nếu Ông là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào!” Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: “Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Israel! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin Hắn liền!”.

Suy niệm

Như cây nho xum xuê bị bão lớn làm rụng hết trái nho, Chúa cũng thế, bị treo lơ lửng trên tấm gỗ thập giá, Chúa trở thành trò diễn xuất cho trời và đất. Thân xác Chúa mặc lấy chiều kích vũ trụ, trở nên trọn ân phúc và trọn tiếp rước.

Và con rắn kẻ thù xưa lại có mặt ở đây, thật đúng hẹn, để thử làm một cú đánh phá cuối cùng. “Hãy xuống ..! Hãy cứu lấy mình!”

Lạy Đức Chúa Giêsu, nếu Chúa xuống khỏi thập giá, thì hẳn tất cả chúng con sẽ bị hư mất; nếu Chúa biểu dương uy quyền thần thánh của Chúa, thì hẳn dòng thác ơn thánh làm tái sinh các tín hữu trong cuộc sống mới đã không được tuôn trào trên thế giới.

Xin chúc tụng tấm gỗ Chúa tự đóng mình vào vì tuân phục thánh ý Thiên Chúa Cha để cứu rỗi tất cả chúng con!

Vì mọi nỗi hèn nhát và vì các bất tuân của chúng con, lạy Chúa, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Mười Một:

Quân dữ đóng đanh Ðức Chúa Giêsu.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu đóng đanh vào Thánh Giá vì tội con, xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh Giá Chúa con, kẻo còn phạm tội lỗi nữa.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI.

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 27,45-46.50).

… Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: “Êli, Êli, lama sabactani?” nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của Con, sao Ngài bỏ rơi Con?” … Và Đức Chúa Giêsu lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.

Suy niệm

Quyền lực tối tăm hình như thắng thế: Con Thiên Chúa đã làm Người, cô đơn khủng khiếp, bị treo lơ lửng giữa đất và trời, Chúa là Trọng-Tài của lịch sử. Đây là giờ của “Con Số 0”.

Tiếng kêu hấp hối của Chúa xé rách bức màn xám dầy của thời gian và mở lối cho chúng con bước vào ngưỡng cửa chói chang của thời đại vĩnh cửu những người sống.

Khi Chúa phó mình trong tay Thiên Chúa Cha, tiếng kêu tắt thở của Chúa trở thành, trong trái tim Hội Thánh Mẹ, một tiếng kêu hoan lạc vì một người mới được sinh ra.

Mầu nhiệm thật vĩ đại!

Và Đức Maria, Mẹ Chúa và Mẹ chúng con, đứng gần bên Thánh Giá Chúa, hoàn toàn ý thức trong thinh lặng.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con!

Nơi Thứ Mười Hai:

Ðức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu chịu mọi sự khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã (biệt) Ðức Mẹ mà sinh thì, xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết được phó linh hồn trong tay Chúa con.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ

CHẶNG THỨ MƯỜI BA.

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 27,55.57-58).

… Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Chúa Giêsu từ Galilêa để giúp đỡ Người .. Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành Arimathê, tên là Giuse, và cũng là môn đệ Đức Chúa Giêsu. Ông đến gặp quan Philatô để xin thi hài Đức Chúa Giêsu. Bấy giờ tổng trấn Philatô ra lệnh trao trả thi hài cho ông.

Suy Niệm.

Đứng dưới chân Thánh Giá, sẵn sàng đón xác Chúa như chùm nho chín tách lìa khỏi thân nho, có Hiền Mẫu Chúa, Chiếc Ly đầy tràn tình yêu và nỗi đau đớn.

Nhưng cũng có các phụ nữ khác – những người trung tín nhất – vẫn đứng đó nhìn Chúa, lòng đầy cảm thương trước cái chết của Chúa và trước nỗi đau đớn lặng thinh của Đức Mẹ Maria.

Qua các phụ nữ ấy, cũng hiện diện bên Chúa mọi bà mẹ, mọi người con gái, mọi người vợ, người chị em, hết mọi phụ nữ, những nữ tỳ của bác ái và an ủi. Chúa luôn cần đến người nữ trong chính những ai đang đau khổ đang hấp hối.

Lạy Đức Chúa Giêsu, xin khơi lên nơi người nữ dòng dõi Đức Mẹ Maria, hình ảnh sống động của lòng thương xót dịu ngọt của Chúa, hầu cho, từ chiếc nôi đến nấm mồ và còn xa hơn nữa, hết mọi thọ sinh đều có thể cảm nhận mình được yêu thương, được canh giữ, nhân Danh Thánh Chúa và trong lòng Hội Thánh là Mẹ.

Lạy Đức Chúa Kitô, Chén Cứu Độ, xin thương xót chúng con!

  1. Nơi Thứ Mười Ba:

Tháo đanh Ðức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Ðức Mẹ.

Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Ðức Chúa Giêsu, mà đem xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được sao? Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Ðức Chúa Giêsu vậy.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN.

Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo thánh Matthêu (Mt 27, 59-61).

… Khi đã nhận thi hài, ông Giuse lấy tấm vải gai mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ rồi ra về. Còn bà Maria Magdala và một bà khác cũng tên là Maria ở lại đó, quay mặt vào mồ

Suy Niệm

Ban chiều, trên đồi Can-Vê, thinh lặng bao la phủ kín. Nỗi đau tột cùng không còn nước mắt, không còn lời nói, quấn trong khăn liệm trắng, thân xác đẹp nhất con cái loài người được đặt vào huyệt đào trong hốc đá.

Ông Giuse thành Arimathê, người môn đệ tốt lành, hoàn tất cho Thầy Dịu Hiền nghĩa cử sau cùng của tình con thảo và lòng đạo đức.

Giờ đây, Vị Vua an nghỉ, có lính canh; nhưng niềm hy vọng không lay chuyển không bị chôn vùi với Vua. Bởi vì, sau khi chịu đau khổ tột cùng, Vị Vua sẽ trông thấy ánh sáng; sau khi hiến mình làm của lễ cứu chuộc, một đàn con nối dõi đông đúc sẽ được trao tặng cho Ngài (xem Isaia 53,10-11).

Giữa lòng đêm khuya, hạt giống sẵn sàng nẩy mầm; không khí đã thoảng mùi hương thơm của mùa xuân: thế là các phụ nữ vẫn nấn ná ở lại trong vườn, các bà như linh cảm giây phút linh thiêng, đó là bà Maria Magdala và bà kia cũng gọi là Maria ..

Lạy Đức Chúa GIÊSU, Sự Sống Và Phục Sinh của chúng con, chúng con tin nơi Chúa!

  1.  Nơi Thứ Mười Bốn:

Táng xác Ðức Chúa Giêsu trong hang đá.

Ông thánh Giuse, ông thánh Nicôđêmô, ông thánh Gioan tắm xác Ðức Chúa Giêsu cho sạch các dấu, lấy thuốc thơm mà xức, lấy khăn sạch mà bọc cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Ðức Chúa Giêsu chịu nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con như thuốc thơm và lòng sạch sẽ như khăn sạch, cùng lòng vững vàng như hang đá và các ơn bởi sự thương khó Ðức Chúa Giêsu. Xin cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Ðức Chúa Giêsu vào lòng như táng nhiệm ở đời này, cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Ðức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Ðức Chúa Cha, cùng Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho Thiên hạ.

Lời nguyện kết:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi trọn hành trình thương khó và đã chịu chết vì tội chúng con. Chúng con dâng lên Chúa niềm tin yêu và tâm tình cảm tạ. Xin cho chúng con luôn xác tín mạnh mẽ vào ơn cứu độ của Chúa, để dù gặp những gian nan trên đường đời, chúng con không bao giờ xa lìa tình yêu của Chúa. Amen