Mừng kỷ niệm “Năm mươi năm Dòng Thánh Thể hiện diện và phục vụ tại Việt Nam”

Mừng kỷ niệm “Năm mươi năm Dòng Thánh Thể hiện diện và phục vụ tại Việt Nam” trong một Năm Thánh kéo dài từ ngày 4/2/2023 đến ngày 5/2/2024.
     Các tín hữu có thể lãnh nhận ơn toàn xá hoặc là (I) trong một cuộc quy tụ đặc biệt hoặc là (II) vào những dịp khác trong suốt Năm Thánh:

I. ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẶC BIỆT ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ

     Các cuộc quy tụ đặc biệt là những Thánh lễ với nghi thức mừng Năm Thánh diễn ra tại bất kỳ một nơi thờ phượng nào thuộc Dòng Thánh Thể tại Việt Nam và chỉ vào một số ngày đã được ấn định như sau:

1/ Ngày 04/02/2023 (Khai mạc Năm Thánh – sinh nhật cha Eymard): tại các giáo xứ và các cộng đoàn Dòng Thánh Thể.
2/ Ngày 13/05/2023 (Lễ Đức Mẹ Thánh Thể- Bổn mạng Dòng): tại Giáo xứ An Phú.
3/ Ngày 11/06/2023 (Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa – Lễ Hiệu Dòng): tại Đền bốn thánh tử đạo Hải Dương – Giáo xứ Hải Dương và Giáo xứ Long Thạnh Mỹ.
4/ Ngày 24/11/2023 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam): tại các cộng đoàn Dòng Thánh Thể.
5/ Ngày 05/02/2024 (Bế mạc Năm Thánh – Kỷ niệm Cha Thánh Eymard lãnh Phép Rửa và Sắc lệnh thành lập cộng đoàn Thánh Thể đầu tiên): tại Giáo xứ Khiết Tâm.

II. CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC KHI THUẬN TIỆN ĐỂ LÃNH NHẬN ƠN TOÀN XÁ:

     1/ Những dịp khác: là bất cứ ngày nào trong suốt Năm Thánh, các tín hữu thực hiện một chuyến hành hương, đến viếng bất kỳ một nơi thờ phượng nào thuộc Dòng Thánh Thể tại Việt Nam (các nhà thờ: Khiết Tâm, Long Thạnh Mỹ, Long Đại, Hải Dương, An Phú, An Ngãi Đông, Phong Lâm, Cựu Viên và các cộng đoàn dòng Thánh Thể Việt Nam)

     2/ Dành ra một thời gian thích hợp cầu nguyện trước Thánh Thể, rồi kết thúc bằng Lời nguyện nhập lễ ngày Chúa nhật ( có đính kèm ở file bên dưới)

3/ Xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng (đọc một Kinh Lạy Cha và Kinh Kính Mừng).
 

KINH NĂM THÁNH – Mừng kỷ niệm “Năm mươi năm Dòng Thánh Thể hiện diện và phục vụ tại Việt Nam”