Kinh Lạy Cha của cha thánh Peter Julian Eymard

Kinh Lạy Cha của cha thánh Pierre Julian Eymard

thánh Phêrô Êma
Thánh Phêrô Eymard

KINH LẠY CHA

(Của Thánh Pierre Julian Eymard)

 Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…

nay đang ngự nơi thiên đàng của Bí tích Thánh Thể,

xin dâng lên Cha ngự trên ngai tòa,

đầy ân sủng và tình thương, mọi lời chúc tụng:

danh dự, uy quyền và vinh quang đến muôn đời!

Xin cho danh Cha cả sáng…

được tôn vinh trước hết nơi chúng con,

qua Thần Khí khiêm nhường, vâng phục và bác ái của Cha.

Ước chi với tất cả sự khiêm tốn và nhiệt thành,

chúng con làm cho mọi người được biết đến Cha,

yêu Cha và tôn thờ Cha trong Bí tích Thánh Thể.

Xin cho Nước Cha trị đến…

nước mang tên Thánh Thể.

Xin chỉ mình Cha cai trị chúng con mãi mãi,

để Cha được vinh quang nơi chúng con,

qua quyền năng của tình yêu Cha,

cùng ác nhân đức sáng ngời của Cha,

mà ân sủng của ơn gọi tông đồ Thánh Thể được thể hiện trong đời sống con.

Xin ban cho chúng con ân phúc tình yêu Cha,

để chúng con có thể mở mang Vương quốc Thánh Thể ra khắp mọi nơi,

và thực hiện nguyện ước của Cha là:

“Ta đến để ném lửa trên khắp địa cầu, và Ta ước mong điều gì, nếu không phải là mong cho địa cầu được cháy lên”.

Ôi! phải chi chúng con có thể,

làm người đi châm lửa trời cao ấy!

Xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời…

Xin ban cho chúng con được tìm thấy niềm vui,

khi chỉ muốn một mình Chúa,

ước ao một mình Chúa,

suy nghĩ về một mình Chúa mà thôi.

Xin ban cho chúng con ơn ấy bằng cách,

giúp chúng con biết từ bỏ chính mình.

Xin cho chúng con tìm được ánh sáng và sức sống,

trong sự vâng phục thánh ý tốt lành và hoàn thiện của Cha.

Ngài muốn gì, thì con muốn điều đó

Vì Ngài muốn, nên con cũng muốn

Ngài muốn sao, thì con muốn vậy

Ngài muốn bao lâu, con cũng muốn bấy lâu

xin gìn giữ tư tưởng và ước muốn của con

được trong sạch vẹn tuyền xuất phát từ nơi Chúa,

cho Chúa và trong Chúa mà thôi.

Xin cho chúng con lương thực hàng ngày…

Chúa chính  là Chúa Giêsu Thánh Thể của con.

Chỉ có mình Chúa mới là, lương thực và trang phục của con,

là giàu sang và vinh quang của con,

là thuốc chữa lành mọi bệnh tật của con,

là sự che chở của con trước mọi sự dữ,

Chúa là tất cả mọi sự đối với con

Xin tha thứ những lỗi phạm của chúng con…

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con,

vì con ăn năn về tất cả tội lỗi con,

đang phơi bày ra trước mắt Chúa,

để chúng con cũng tha thứ,

cho những người lỗi phạm tới chúng con.

Những ai đã xúc phạm đến con bằng cách nào đi nữa,

con hết lòng tha thứ cho họ,

và ước ao họ được ánh sáng của tình yêu Chúa

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ…

Lạy Chúa Giêsu xin giải thoát con,

khỏi quỷ kiêu ngạo, ô uế, bất hòa và tự mãn.

Xin giải thoát con khỏi những bận tâm và lo lắng trong đời sống,

để với con tim trong sạch và tâm trí thư thái,

con có thể vui vẻ dành cuộc đời,

tận hiến tất cả con người của con,

và tất cả những gì con có,

để phục vụ Chúa là Chúa Giêsu Thánh Thể của con.

Ôi lạy Chúa Giêsu! con trông cậy nơi Ngài;

xin đừng để con bao giờ bị nao núng

vì chỉ có Chúa tốt lành,

chỉ có Chúa có quyền năng mạnh mẽ,

chỉ có Chúa trường cửu,

chỉ có Chúa xứng đáng được danh dự và vinh quang,

được yêu mến và cảm tạ muôn đời. Amen.