III. MỘT LỜI ĐÁP TẬN CĂN

15. Khấn Dòng

Bằng lời khấn dòng
chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa,
Đấng kêu mời chúng ta
bỏ mọi sự mà đi theo Người;

Trong Hội Thánh, chúng ta công khai cam kết
sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.

Lời khấn dòng đưa chúng ta gia nhập
một cộng đoàn anh em.

Lời khấn nói lên rằng:
chúng ta mong ước sống Tin Mừng tận căn.

Nhờ được nuôi dưỡng bởi Chúa Ki-tô,
Đấng đã ban trọn thân mình cho chúng ta
trong Thánh Thể,
chúng ta diễn tả việc dâng hiến chính mình,
trong nếp sống của chúng ta,
theo lối sống Thánh Sáng Lập
đã sống và đã dạy.

Lời khấn của chúng ta diễn tả
việc thánh hiến cho Thiên Chúa,
để phục vụ đồng loại,
và trong tinh thần các Mối Phúc,
lời khấn nói lên một chứng từ
về thế giới tương lai.


16. Khiết tịnh

Đức Giê-su đã sống tự do hoàn toàn
để phục vụ Nước Trời.

Theo bước Người, chúng ta tuyên khấn
sống khiết tịnh trọn hảo
trong đời sống độc thân.

Chấp nhận sống trong tinh thần
nghèo khó nội tâm và cầu nguyện,
trong sự tự chủ và cởi mở,
đối với những thực tại con người.

Lời khấn khiết tịnh
sẽ giúp chúng ta cảm nghiệm được,
thế nào là một tình yêu phổ quát.

Tin cậy vào Đấng hằng trung tín,
và bằng trái tim tự do,
chúng ta gắn bó với Đức Ki-tô,
với công trình của Người,

và chúng ta sẽ làm chứng cho quyền năng
của Đức Ki-tô,
quyền năng giải thoát những tương quan
giữa con người với nhau,
khỏi tính ích kỷ cá nhân và tập thể.

Đời sống cộng đoàn
là một sức nâng đỡ quý báu,
giúp chúng ta hân hoan sống ân huệ này
của Thánh Thần.


17. Khó nghèo

Như Đức Giê-Su,
chúng ta muốn sống nghèo,
chúng ta làm việc để sinh sống
và chia sẻ với anh em.

Nhờ đặt các nguồn lợi làm của chung,
chúng ta thoát mọi dính bén của cải
để hoàn toàn cậy dựa vào Thiên Chúa.

Đời sống của chúng ta
phải biểu lộ được nét đơn sơ và tiết độ.

Để nên như một dấu chứng của sự hiệp nhất,
cộng đoàn này sẽ chia sẻ của cải
giúp đỡ cộng đoàn kia.

Nghèo cá nhân, nghèo tập thể,
liên đới với người nghèo,
và khước từ thoả hiệp
với mọi hình thức bất công xã hội;

đó là những cách cho thấy
giữa xã hội hưởng thụ này,
chúng ta vẫn gắn bó với nước Thiên Chúa
và đức công chính của Người


18. Khấn khó nghèo

Do khấn khó nghèo,
chúng ta từ khước quyền sử dụng
và định đoạt về của cải vật chất,
mà chỉ sử dụng
và định đoạt khi có phép Bề Trên.

Tất cả những gì chúng ta nhận được như:
tiền công, lương hưu, bảo hiểm, quà tặng,
đều thuộc về Hội Dòng.

Tu sĩ giữ quyền sở hữu đối với các di sản
đã nhận được,
và còn có khả năng thủ đắc
những di sản khác nữa.

Trước khi khấn lần đầu,
tập sinh nhượng quyền quản trị di sản
cho ai tùy ý
và tự do định đoạt về quyền sử dụng
và hưởng lợi trên di sản.

Trước khi khấn trọn, tu sĩ làm di chúc.
Di chúc này phải có hiệu lực cả về mặt dân luật.
Khi không có phép của Bề Trên cao cấp,
tu sĩ không được thay đổi một điều khoản nào
trong di chúc đó.


19. Vâng phục

Vì yêu mến,
Đức Ki-tô đã thi hành trọn vẹn ý Cha,
cho đến nỗi hiến dâng cả mạng sống;

theo bước Người,
chúng ta tuyên khấn vâng phục
để phục vụ anh em hữu hiệu hơn,
và tham gia vào sứ vụ của Dòng.

Do khấn vâng phục
và trong thái độ ngoan ngoãn với Thánh Thần,
chúng ta cam kết phục tùng
các Bề Trên hợp pháp theo Luật Sống,
và phục tùng Đức Giáo Hoàng,
Bề Trên tối thượng của chúng ta.


20. Tìm kiếm ý Chúa

Bằng cách chọn sống thành cộng đoàn
để cùng anh em tìm kiếm ý Chúa,
và với việc chú tâm
đến các dấu chỉ của thời đại,
cũng như đến tính khẩn trương của Nước Trời,
chúng ta chủ động góp phần vào việc thiết lập
và thực hiện từng kế hoạch của cộng đoàn;
các kế hoạch này
phải được Bề Trên thượng cấp chuẩn nhận.

Một cách tự do,
chúng ta nhận những chọn hướng chung
làm chọn hướng riêng,
nhận những quyết định của Bề Trên
làm quyết định của mình,
khi Bề Trên đã ra những quyết định đó,
trong khung cảnh một cuộc đối thoại.

Quyền bính và vâng phục,
nếu được thi hành trong tín thác,
trong đức tin và từ bỏ,
sẽ bổ túc cho nhau
và hỗ trợ cho cuộc sống huynh đệ.

Vì thế,
chúng ta tố cáo lòng ham hố quyền hành,
tố cáo thế lực thống trị,
và loan báo cho thế gian
sứ điệp của Đức Ki-tô,
Đấng đã chọn vị thế của một người phục vụ
khi ở giữa những người nhà của Người.