II. TIẾNG GỌI CỦA TIN MỪNG

6. Đường lối dành cho các cộng đoàn

Lời Chúa kêu mời và tập hợp chúng ta.
Lời đồng hành với chúng ta,
như ngọn đèn soi cho chúng ta bước.

Luật Sống vạch riêng cho chúng ta
một lối sống Tin Mừng trong Hội Thánh.

Luật Sống hiệp nhất chúng ta,
trong cùng một dự án sống và thi hành sứ vụ.

7. Một cộng đoàn vượt qua

Xưa kia,
các môn đệ đã một lòng một ý với nhau;
noi gương ấy,
chúng ta đem các nguồn lợi riêng
làm của chung.

Tư thế sẵn sàng, thái độ quan tâm chia sẻ
và hiệp thông của chúng ta
là dấu chứng nói lên rằng:
Đấng Phục Sinh đang hiện diện.

Hiến mình làm kẻ hầu hạ anh em,
là chúng ta trở thành
chứng nhân cho Đức Ki-tô.

Chúa mời gọi chúng ta,
ngày ngày sống mầu nhiệm Vượt Qua
của Người như thế.

8. Hiệp nhất và đa dạng

Cộng đoàn gồm bởi những con người,
có khả năng khác nhau, có phận vụ
và hoàn cảnh khác nhau.

Sự đa dạng này
biểu lộ những ân huệ phong phú,
phát xuất từ Thánh Thần duy nhất.

Đức Ki-tô phá đổ mọi bức tường ngăn cách
và kiến tạo sự hiệp nhất;
trong tình hiệp nhất ấy,

mỗi người được mời gọi
sống như một người anh em
giữa những người anh em.

Trẻ hay già, yếu đau hay mạnh khỏe,
tu sĩ nào cũng là một thành viên,
theo nghĩa đầy đủ nhất
trong cộng đoàn của mình.

9. Cộng đoàn và hoán cải

Giữa những thử thách và yếu đuối,
cộng đoàn tu được mời gọi đổi mới không ngừng,
dưới ánh sáng Lời Chúa,
và trong bầu khí lắng nghe nhau.

Thần Khí của Thiên Chúa sẽ cho cộng đoàn
biết phân định giữa các biến cố,
nhận ra những gì góp phần đổi mới cộng đoàn.

Việc kiểm điểm đời sống
sẽ giúp anh em hiểu nhau hơn.

Ơn tha thứ
biến tình cảnh tội lỗi thành thời kỳ ân sủng.

Mỗi người sẽ thường xuyên đến với
bí tích giao hoà,
và cộng đoàn thỉnh thoảng sẽ cử hành
phụng vụ sám hối.

Bằng cách đó, cộng đoàn sẽ tạo điều kiện,
cho mỗi người được triển nở
trong sự hiệp thông đức tin,
tình bạn và cuộc sống.

10. Cộng đoàn và sứ vụ

Để bày tỏ tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại,
cộng đoàn không hiện hữu vì chính mình,
nhưng mong ước được là một nơi
cho mọi người kiếm tìm Thiên Chúa.

Cộng đoàn chia sẻ cuộc sống của mọi người,
và tìm cách sống Tin Mừng trong mọi chiều kích.

Dự án của cộng đoàn nói lên
một cách cụ thể rằng:
Cộng đoàn đang hòa nhập
vào sứ vụ của Hội Thánh.
Dự án đó cũng xác định lối sống của cộng đoàn.

Các nhà sẽ dành ra những khu vực thinh lặng,
cầu nguyện và học hành,
để cộng đoàn sống đời sống riêng.

Còn quí khách,
chúng ta sẽ hoan hỉ đón tiếp
tại những khu vực riêng.

Để lo cho anh em có được
những thông tin khách quan
về các biến cố và về cuộc sống con người,
chúng ta sẽ sử dụng
các phương tiện truyền thông,
với sự phân định và khôn ngoan.

Về áo dòng,
chúng ta mặc theo sự hướng dẫn
của qui luật chung,
mà Hội Thánh đã chỉ định cho các giáo sĩ.

11. Họp cộng đoàn

Sức sống của một cộng đoàn
tuỳ thuộc phần lớn vào những buổi
gặp gỡ định kỳ,
anh em đem niềm vui,
nỗi khó riêng của mình ra
làm niềm vui nỗi khó chung của mọi người.

Những lần hồi tâm,
những cuộc tĩnh tâm hằng năm
là những thời kỳ thuận tiện hơn,
cho mọi anh em phục hồi sức sống.

Trong các buổi họp,
chúng ta duyệt xét lại dự án của cộng đoàn,
và lượng giá xem
chúng ta đã góp phần thực hiện
dự án đó như thế nào.

12. Tu sĩ ốm đau hay già yếu

Khi một người anh em ngã bệnh,
cộng đoàn sẽ thông hiệp
với những đau đớn của anh,
và ở bên anh suốt cơn thử thách.

Trường hợp anh phải nhập viện,
chúng ta sẽ đến thăm mỗi ngày,
nếu có thể.

Bề Trên sẽ chăm lo, bảo đảm
cho các tu sĩ ốm đau hay già yếu,
luôn luôn có được sự săn sóc cần thiết,

và tùy theo bệnh trạng,
Bề Trên liệu cho anh
được lãnh bí tích xức dầu bệnh nhân,
trong niềm vui của Chúa,
và có anh em hiện diện chung quanh.

13. Chết, biến cố vượt qua

Được vững mạnh thêm
nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn,
và nhờ đón rước Thánh Thể như của ăn đàng,
anh em chúng ta sẽ sẵn sàng ra đi trong Chúa.

Cái chết của một người anh em
sẽ được cử hành như biến cố vượt qua,
trong kinh nguyện tràn đầy hy vọng.

Chúng ta sẽ trung thành thi hành bổn phận,
như đã qui định
đối với những anh em đã qua đời.

14. Với Đức Ma-ri-a.

Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Giê-su,
là tiếng nói của người nghèo và người hèn mọn.
Mẹ đã đón nhận Lời Thiên Chúa vào lòng
và đem ra thực hành.

Mẹ đã chia sẻ cuộc sống và lời cầu nguyện
với các môn đệ,
cộng tác hữu hiệu vào việc
làm cho Nước Trời mau đến.

Chúng ta sẽ tôn kính Đức Ma-ri-a
như Mẹ là người nghèo của Đức Chúa,
và là nữ tỳ của Chúa,
bằng một tình yêu
mà Đấng Sáng Lập của chúng ta
đã từng yêu mến và kêu cầu Người
dưới tước hiệu
“Đức Mẹ Thánh Thể”

Chúng ta sẽ quý mến
việc suy niệm các mầu nhiệm Mân côi.