Đàng Thánh Giá – Cầu Nguyện cho đại dich Covid mau chấm dứt

ĐÀNG THÁNH GIÁ – CHỦ ĐỀ: CẦU CHO ĐẠI DỊCH COVID

         Hôm nay, thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2022. Cộng đoàn Học viện đi đàng Thánh Giá. Cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm covid và những người đã qua đời.

        Hằng năm, Mẹ Giáo hội dành ra bốn mươi ngày Chay thánh với mục đích kêu mời con cái mình trở về với chốn thâm sâu của cõi lòng, đồng thời hướng nhìn về cuộc Vượt Qua của Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Lời Nhập Thể và là Đấng Cứu Độ nhân loại. Phụng vụ Mùa Chay gợi lên bầu khí trầm mặc và thanh vắng; tuy nhiên người Ki-tô hữu không được mời gọi chìm đắm trong đau thương để suy tư về mầu nhiệm sự chết, nhưng được mời gọi để thanh tẩy tâm hồn đón chờ niềm vui ngày Chúa sống lại. Bởi thế, mùa Chay là mùa hồng phúc, là thời gian để nối kết những mối tương quan đang rạn nứt với Thiên Chúa và tha nhân, là cơ hội để khắc phục những thói hư tật xấu và gia cố căn nhà tâm hồn mình, ngõ hầu trở thành đền thờ của Thiên Chúa hằng sống.

         Sống trong tâm tình mùa Chay, Giáo hội luôn cổ võ việc đi đàng Thánh giá. Chính cha thánh Ê-ma cũng luôn xem việc đạo đức này là một việc làm hoàn toàn có giá trị mà ngài biết. Ngài đi đàng thánh giá mỗi ngày cho đến lúc nhắm mắt lìa đời. Bởi lẽ, trong những lời hay ý đẹp của Sách Gương Chúa Giê-su có đoạn viết: “Thánh giá là phần rỗi, Thánh giá là sinh mệnh: Thánh giá là thuẫn che khỏi tay thù. Thánh giá là nguồn êm dịu trên trời, là sức mạnh của tâm hồn, vui mừng của lý trí”. Thế nhưng, đối với một tâm hồn say mê Thánh Thể, thì đồi Can-vê lại chính là bàn thờ, và Đấng Thánh bị đóng đinh lại chính là Chúa Giê-su nơi Nhiệm Tích Thánh Thể.

 

         Hôm nay, cộng đoàn Học viện xin được cùng bước theo Chúa trên lộ trình thánh giá để một chút nào đó thông phần vào cuộc khổ nạn của Chúa năm xưa. Chúng con cũng cùng hiệp ý cầu nguyện cho các nạn nhân đang nhiễm covid trên quê hương Việt Nam và toàn thể cộng đồng nhân loại, để cầu khẩn lòng thương xót của Chúa giải thoát khỏi đại dịch này. Đồng thời xin cho chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện của Chúa trong các biến cố của cuộc đời mà sống trung thành theo ý Chúa.

Jos.anhhai.sss