Cái Duyên Thánh Thể

Đức Tổng Giám Mục Phêrô Ngô Đình Thục đề nghị với Hội Đồng Giám Mục chính thức mời Dòng Thánh Thể sang Việt Nam lập nhà tại La Vang để giúp đỡ Đền Thánh trong việc phát động phong trào tôn sùng Thánh Thể và tổ chức việc chầu Thánh Thể liên tiếp tại Đền Thánh Thánh Mẫu.

Nhân dịp kỉ niệm 40 năm Dòng Thánh Thể có mặt tại Việt Nam, chúng tôi xin được ghi lại đôi nét những mối dây liên hệ đầu tiên giữa người Việt Nam với Dòng Thánh Thể Thế Giới. Sự kiện này được Linh mục Nguyễn Đức Việt Châu gọi là “Cái Duyên Thánh Thể”.

Cái duyên Thánh Thể bắt đầu từ thập niên 20 – 30. Câu chuyện được ghi lại rằng:

Hồi ấy, Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục còn là Chủng sinh Giáo Phận Huế du học tại Trường Truyền Giáo Rôma. Thầy Ngô Đình Thục rất có lòng sùng mộ Thánh Thể, nên hằng tuần thầy đã tìm đến Nhà Mẹ Dòng Thánh Thể tại Rôma để xưng tội và chầu Thánh Thể. Thầy may mắn gặp được cha Adrien Maheu (1898-1988), khi ấy ngài đang là Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Thánh Thể. Qua nhiều lần gặp gỡ, thầy xin Cha Adrien Maheu linh hướng cho mình. Cha Maheu nhận thấy thầy là một sinh viên tốt lành nên đã thuận ý. Nhờ vậy, hằng tuần thầy Phêrô Ngô Đình Thục thường tới gặp cha linh hướng của mình vào chiều Thứ Bảy để xưng tội, chầu Thánh Thể, bàn việc linh hồn rồi dùng cơm tối với các cha Dòng Thánh Thể tại Nhà Mẹ của Dòng.

Sau đó, Thầy Ngô Đình Thục được thụ phong linh mục, trở về Việt Nam, rồi được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục giáo phận Vĩnh Long. Đức Cha Phêrô Ngô Đình Thục vẫn giữ mãi mối tình Thánh Thể lâu dài và rất quí mến Dòng Thánh Thể, Ngài vẫn thường xuyên liên hệ với các cha Dòng Thánh Thể.

Tới năm 1960 Ngài lại được Toà Thánh chuyển đổi về làm Tổng Giám mục Giáo Phận Huế. Vào mùa Hè năm 1960, các Đức Giám Mục miền Nam họp lần đầu tiên tại Huế đã chính thức nhận Đền Thánh Đức Mẹ La Vang là Trung Tâm Thánh Mẫu toàn quốc và xin Toà Thánh nâng Đền Thánh Mẹ La Vang lên bậc Vương Cung Thánh Đường, đồng thời Đức Tổng Giám Mục Phêrô Ngô Đình Thục đề nghị với Hội Đồng Giám Mục chính thức mời Dòng Thánh Thể sang Việt Nam lập nhà tại La Vang để giúp đỡ Đền Thánh trong việc phát động phong trào tôn sùng Thánh Thể và tổ chức việc chầu Thánh Thể liên tiếp tại Đền Thánh Thánh Mẫu. Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Thánh Thể nhận được lời mời này thì rất vui mừng hoan hỉ, tất nhiên là Ngài mau mắn nhận lời và toan tính ngay việc sang Việt Nam để tiến hành cộng việc.

Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra vào năm 1963 là cuộc đảo chính Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cả đại gia đình đã bị tàn sát! Ông Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn đều bị giết chết. Đức Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục phải sống kiếp lưu vong. Thế là tất cả mọi dự tính đều phải xếp lại! La Vang bị bỏ quên, và việc mời Dòng Thánh Thể sang La Vang cũng bị rơi vào quên lãng cho tới ngày nay!

Dự án La Vang không thành công, nhưng nhờ sự kiện này mà Dòng Thánh Thể Thế Giới bắt đầu nhận được những lá thư của người Việt (Hải ngoại) xin gia nhập Dòng. Trong đó có: cha Giuse Trinh Cát, cha Phêrô Nguyễn Châu Hải, cha Đaminh Hoàng Gia Phú, cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm, cha Giuse Đinh Đồng Thượng Sách, cha Tôma Nguyễn Văn Trinh, cha Nguyễn Đại Bằng, cha GioaKim Nguyễn Đức Việt Châu, cha Đaminh Đặng Công Hiến, và thầy E-Phrem Đặng Văn Vân.

Mặc dầu đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chính thức mời Dòng Thánh Thể vào Việt Nam, và Cha Bề Trên Tổng Quyền đã hoan hỉ chấp nhận lời mời ấy, cũng như đã có nhiều linh mục gia nhập Dòng như đã được nói ở trên, nhưng phải chờ đợi mãi tới thập niên 70 thì sự việc mới được khởi sự.

Để mở đầu công việc đưa Dòng Thánh Thể vào Việt Nam, Cha Bề Trên Tổng Quyền, khi ấy là Cha Henri Verhoven, chấp nhận lời yêu cầu của cha Phêrô Nguyễn Châu Hải là cho phép Cha về Việt Nam trước để dọn đường, xem xét tình hình, rồi sau đó sẽ mời Cha Tổng Quyền sang Việt Nam tham quan, tìm hiểu sâu rộng hơn về tình hình Giáo Hội Việt Nam.

Cha Phêrô Nguyễn Châu Hải về Việt Nam được ít tháng, liền ngỏ lời mời Cha Bề Trên Tổng Quyền đến Việt Nam. Cha Phêrô Nguyễn Châu Hải chính thức đưa cha Bề Trên Tổng Quyền đến gặp và giới thiệu với Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình. Đức Tổng Bình rất hân hoan và vui mừng tiếp đón cha Bề Trên Tổng Quyền. Qua cuộc trao đổi rất lâu giờ, Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình chính thức mời Dòng Thánh Thể vào Việt Nam và vui mừng chấp thuận cho Dòng lập nhà trong giáo phận của Ngài.

Cha Bề Trên rất hài lòng về chuyến đi này và ngài rất cảm mến lòng sùng đạo, đặc biệt là lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể của người Công Giáo Việt Nam. Trở về Rôma, cha Bề Trên tích cực xúc tiến việc đưa Dòng Thánh Thể vào Việt Nam. Đầu tiên ngài kêu gọi các Bề Trên Giám Tỉnh cho phép các anh em tu sĩ Việt Nam trong Cộng Đoàn được gặp gỡ  nhau để bàn tính chuyện hồi hương, tiến hành dự án thiết lập Dòng Thánh Thể tại Việt Nam.

Từ ngày 4 đến 9/7/1970, cha Đaminh Hoàng Gia Phú, cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm, cha Giuse Đinh Đồng Thượng Sách, cha GioaKim Nguyễn Đức Việt Châu, cha Đaminh Đặng Công Hiến, và thầy E-Phrem Đặng Văn Vân đã gặp gỡ và họp bàn tại một giáo xứ thuộc Tỉnh Thụy Sĩ ở Geneve. Tất cả anh em đã đồng tâm nhất trí hồi hương thành lập Cộng Đoàn Thánh Thể để đem tinh thần của Thánh Phêrô Julianô Eymard vào quê hương đất Việt. Và cha Giuse Nguyễn Thanh Tâm được anh em tín nhiệm trong chức vụ đảm trách dự án này.

BTT Học Viện Thánh Thể

(Dựa theo lời kể của cha Việt Châu)