Các Hình Thức Tôn Thờ Thánh Thể (Phần 1)

Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa niềm vui suối an hoà.


Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước, ước mong về, hằng ước mong về, về bên suối trong.

CHẦU THÁNH THỂ

I/ Kinh nguyện dẫn nhập (quỳ)
– Kinh Chúa Thánh Thần
– Kinh sấp mình
– Kinh sáng danh
– Kinh tin cậy mến
– Kinh ăn năn tội

Cộng đoàn hát :

Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa niềm vui suối an hoà.

Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước, ước mong về, hằng ước mong về, về bên suối trong.

Lạy Chúa, bao ngày tháng con hằng mơ ước. Tìm về bên Chúa niềm vui suối an hoà.

Cha chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

Cộng đoàn hát : Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương người nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thị nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến chân thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

II/ Suy tôn Thánh Thể
Người dẫn : Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay chúng con đến đây để tôn thờ Chúa đang ngự thật trong bí tích Thánh Thể. Chúng con tôn thờ Chúa trong ngôi nhà thờ này cũng như trong tất cả những ngôi nhà thờ, nhà nguyện trên khắp thế giới. Thế nhưng sự thờ phượng của chúng con thật bất toàn, nên chúng con xin kết hợp với sự thờ phượng của Mẹ như khi Mẹ nói tiếng “xin vâng”, như khi Mẹ sinh Chúa Giêsu tại Belem, như khi Mẹ ở Nazaret, trong bữa tiệc ly và trên đồi Canvê.
Cùng với Mẹ Maria, chúng con hiện diện bên Chúa lúc này là để nhớ lại biết bao hồng ân Chúa đã ban cho chúng con trong cuộc sống hằng ngày. Chúng con cũng muốn chiêm ngắm tình thương của Chúa nơi n0hiệm tích Thánh Thể, mình Ngài đã bị nộp và máu đã đổ ra cho chúng con được sống. Đó là hồng ân quý giá nhất trên mọi hồng ân, hồng ân sự sống mà Chúa đã tặng hiến cho nhân loại chúng con. Trái tim của Mẹ Maria là cửa đưa chúng con đến trái tim Chúa Giêsu, xin Mẹ hãy dạy chúng con biết yêu mến Chúa Giêsu bằng trái tim của Mẹ, biết thờ lạy Chúa Giêsu bằng sự phụng thờ của Mẹ.
Hôm nay là ngày đặc biệt để từng người trong giáo xứ chúng con ngợi khen Chúa, cảm tạ Chúa, xin lỗi Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, hãy trợ giúp chúng con, trợ giúp gia đình chúng con, trợ giúp giáo xứ chúng con. Xin gìn giữ chúng con luôn mãi bình an, luôn mãi trung thành và sống trong ơn nghĩa với Chúa.

Cộng đoàn hát : Giữ gìn con Chúa ơi. Vì Chúa là Đấng con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Ngài hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

1/ Hồn con thao thức bên lòng Chúa, Chúa là gia nghiệp duy nhất đời con. Là chén phần phúc con trông mong. Con tiến dâ0ng Ngài tấm lòng cậy trông.

2/ Hồn con lên tiếng ca tụng Chúa, Chúa là hy vọng nâng đỡ đời con, là chính cùng đích con trông mong, nơi cánh tay Ngài vững một niềm tin.

3/ Dìu con đưa bước trên đường sống, nép mình bên Ngài chan chứa niềm vui, hồn con còn dám trông mong chi, dâng hiến trọn đời kết hiệp cùng Ngài.

Người dẫn : Chúng ta đang chiêm ngắm Chúa Giêsu ngự thật trong phép Thánh Thể, đây là lúc để cả cộng đồng chúng ta nhắc cho nhau về tình Chúa yêu thương chúng ta và cùng nhau lớn tiếng chúc tụng Người :

Trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình và yêu thương họ đến cùng
Cộng đoàn hát : Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Đã rộng tình nuôi chúng con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

Người dẫn : Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thày đã yêu thương các con.
Cộng đoàn hát : Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Đã rộng tình nuôi chúng con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

Người dẫn : Chúa Cha đã yêu mến Thày thế nào, Thày cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở trong tình thương của Thày.
Cộng đoàn hát : Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Đã rộng tình nuôi chúng con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

Người dẫn : Căn cứ vào đìêu này mà chúng ta biết được yêu thương là gì : đó là Đức Kitô đã thí mạng sống vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.
Cộng đoàn hát : Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Đã rộng tình nuôi chúng con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

Người dẫn : Thế mà Chúa Kitô đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân, đó chính là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta
Cộng đoàn hát : Chúc tụng Ngài là Chúa Tể càn khôn. Đã rộng tình nuôi chúng con từng ngày. Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi. Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

Suy niệm (cộng đoàn ngồi)
Người dẫn : Khi chúng ta đọc kinh Mân Côi trước Thánh Thể là chúng ta đang yêu Chúa Giêsu bằng trái tim của Đức Maria và thờ lạy Ngài bằng sự thờ lạy tuyệt hảo của Đức Mẹ. Giờ đây, cộng đoàn chúng ta tha thiết kết hợp tình yêu nhỏ bé và giới hạn của mình dành cho Chúa Giêsu với tình yêu của Đức Mẹ dành cho Ngài. Chúa Giêsu sẽ đón nhận giờ thánh chúng ta làm như thể Giờ Thánh do Mẹ Maria thực hiện, vì dù đức tin của chúng ta có yếu ớt đến đâu, đức mến của chúng ta có nghèo nàn đến đâu, Đức Mẹ cũng sẽ ôm ấp chúng ta trong trái tim Ngài. Trái tim Vô Nhiễm của Đức Maria sẽ sửa chữa và đền bù những gì con thiếu xót trong đời sống, trong mọi việc của chúng ta.

Người dẫn: Năm Sự Thương
Thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu (….)

“Sau đó, Chúa Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Giệtsêmani. Người nói với các ông : “Anh em ngồi lại đây trong khi Thầy cầu nguyện”. Rồi Người đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói vói các ông : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em hãy ở lại đây mà canh thức với Thầy. Rồi Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống cầu nguyện rằng : “Cha ơi, nếu được, xin cất chén này khỏi con. Nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Mt 26, 36-46)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giờ đây chúng con xin chung một tâm tình và thái độ của Chúa trong vườn Cây Dầu mà cầu nguyện cùng Chúa Cha : “Lạy Cha xin đừng theo ý con, một theo ý Cha mà thôi”. Cùng với Mẹ Maria, chúng con xin ngợi khen, yêu mến và cảm tạ Chúa đã cầu nguyện thống thiết trong vườn Cây dầu để cứu chuộc chúng con.
Trong những kinh Mân Côi này, chúng con xin dâng lên Chúa tình yêu tuyệt vời của Mẹ Maria để bù lại những gì còn thiếu sót trong trái tim chúng con và để sửa chữa những nguội lạnh, những thờ ơ, những xa cách, những xúc phạm mà thế gian chúng con đã lỗi nghĩa với Chúa nơi bí tích tình yêu này, xin cho chúng con cũng biết siêng năng cầu nguyện hằng ngày, biết chu toàn các việc bổn phận, cùng chịu những sự đau khổ thuộc bậc sống chúng con cho nên.

Cộng đoàn :
Lạy Cha ….
Kính Mừng ….(10 kinh)

Sáng danh Đức Chúa Cha…
Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đền lòng Chúa thương xót hơn.

Người dẫn :
Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn (…..)
“Tổng trấn Philatô hỏi dân chúng : “Trong hai người này, các ngươi muốn ta tha ai? Họ thưa : “Baraba”. Tổng trấn nói tiếp : “Thế còn ông Giêsu, ta sẽ làm gì?”Mọi người đồng thanh : “Đóng đanh nó vào thập giá”. Tổng trấn thấy chẳng được gì mà còn thêm náo động, nên ông lấy nước rửa tay trước mặt đám đông và nói : “Ta vô can trong vụ đổ máu người này”. Toàn dân đáp lại : “Máu nó cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi”. Bấy giờ tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Đức Giêsu thì sau khi truyền đánh đòn, ông trao cho họ đóng đanh vào thập giá”(Mt 27,20-26)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ những vết thương trên thân xác Chúa đã phải chịu, xin giúp chúng con lánh xa tội lỗi, biết hy sinh hãm mình hằng ngày, diệt bỏ các tính mê nết xấu, tập sống các nhân đức Chúa dạy, ngõ hầu chúng con trở nên những con người mới ngày càng giống Chúa hơn.
Với mỗi lời kinh “Kính Mừng” đọc trong mầu nhiệm này, chúng con ước ao nhờ Mẹ Maria chuyển cầu, để chúng con hiểu sâu xa hơn tình yêu Chúa đã dành cho chúng con trong bí tích Thánh Thể và cùng với Mẹ, chúng con có thể đáp lại tình Chúa với hết cả tâm hồn.

Cộng đoàn :
Lạy Cha ….
Kính Mừng ….(10 kinh)

Sáng danh Đức Chúa Cha…
Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đền lòng Chúa thương xót hơn.

Người dẫn :
Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai (….)
“Bấy giờ lính của quan tổng trấn đem Đức Giêsu vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người, chúng lột áo Người ra, khóac cho Người một tấm áo choàng đỏ. Rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người và trao vào tay Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng : “Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái”. Rồi chúng khạc nhổ vào Người, rồi lấy cây sậy đập vào đầu Người.” (Mt 27,27-31)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ý thức tình yêu cao cả Chúa dành cho chúng con trong cuộc Thương Khó và nơi nhiệm tích Thánh Thể này, chúng con xin dâng lên Chúa lòng tri ân toàn vẹn và tuyệt hảo của Đức Maria để đền bù lại sự vô tâm và vô ơn của thế giới đối với Chúa.
Với những lời kinh “Kính Mừng” này, cùng vì lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin cho chúng con được noi gương Chúa : ăn ở hiền từ, nhẫn nại đón nhận những phê bình chỉ trích, và cả những đối xử bất xứng và ác ý người ta làm cho chúng con

Cộng đoàn :
Lạy Cha ….
Kính Mừng ….(10 kinh)

Sáng danh Đức Chúa Cha…
Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đền lòng Chúa thương xót hơn.

Người dẫn :
Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá (…)
Chúa Giêsu nói : “Ai không vác thập giá mình mà theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta được” (Lc 14,27)
“Bấy giờ quan Philatô trao Đức Giêsu cho họ đi đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Gôngôta. Ở tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá ” (Ga 19,16-18)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong mầu nhiệm này, xin cho chúng con mạnh sức và kiên trì để có thể vác lấy thập giá cuộc đời vì yêu Chúa. Chúa đã ôm lấy thập giá vì yêu thương chúng con, Chúa đã ban thịt máu Chúa nơi nhiệm tích Thánh Thể vì yêu thương chúng con. Nhờ ơn Chúa giúp, nhờ Mẹ Maria chuyển cầu, chúng con tin là chúng con có thể chấp nhận được những khó khăn, vất vả trong việc bổn phận, những mệt nhọc, đau đớn khi bệnh nạn. Xin trái tim Chúa tuôn đổ ơn thiêng xuống trên những anh chị em chúng con đang thất vọng và chán nản trong đời sống, để họ gặp được sức mạnh và an ủi của Chúa. Xin trái tim Chúa tuôn đổ ơn thiêng xuống trên tất cả chúng con để chúng con biết năng đến hiện diện bên Thánh Thể Chúa là nơi nương tựa của đời chúng con.

Cộng đoàn :
Lạy Cha ….
Kính Mừng ….(10 kinh)

Sáng danh Đức Chúa Cha…
Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đền lòng Chúa thương xót hơn.

Người dẫn :
Thứ năm thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá (…)
Chúa Giêsu nói : “Khi Ta được nâng cao lên khỏi mặt đất, Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12,32)
“Khi đến nơi gọi là Núi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá, cùng với hai tên gian phi, một tên bên phải và một tên bên trái…Tới giờ thứ 6, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ 9. Mặt trời tối đi. Bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng : “Lạy Cha, Con phó hồn Con trong tay Cha.”Nói xong Người tắt thở!..” (Lc 23,33-47)

Lạt Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc Thương Khó, Chúa là Đấng Công Chính đã chấp nhận chịu đóng đinh và chết nhục nhã trên thập giá để cứu chuộc chúng con, để tẩy xóa tội khiên và đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Giờ đây, Chúa đang ngự trong nhiệm tích Thánh Thể này để hiến ban sự sống cho chúng con trên đường dương thế. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, xin kéo chúng con về bên Chúa, xin kéo chúng con lên với Chúa để chúng con can đảm đóng đinh chính mình vào thánh giá Chúa, chừa bỏ và xa lánh các dịp tội cùng các tính mê nết xấu, chết đi cho con người cũ và luôn được sống trong Chúa.

Cộng đoàn :
Lạy Cha ….
Kính Mừng ….(10 kinh)

Sáng danh Đức Chúa Cha…
Lạy Chúa Giêsu xin tha tội lỗi chúng con giữ gìn chúng con khỏi lửa hỏa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đền lòng Chúa thương xót hơn.

(cộng đoàn đứng)

Người dẫn : Cùng với Mẹ Maria chúng ta cùng nhau tôn vinh và cảm tạ Chúa
Cộng đoàn hát : Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất, ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.
Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân cũng nhờ Mẹ, ngàn khổ lo cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

(qùy)

III/ Cầu cho giáo xứ
Cộng đoàn : Lạy Chúa / chúng con họp nhau nơi đây / như sợi dây thân ái / nối kết anh chị em trong cùng một giáo xứ / để chúng con cùng nhau thờ lạy / tôn vinh và cảm tạ Chúa / vì những ơn lành hồn xác Chúa đã thương ban / vì những giúp đỡ ân tình của mọi người.
Lạy Chúa / xin ban cho mọi gia đình chúng con / biết hoà thuận thương yêu nhau / biết sống kính trên nhường dưới / biết đối xử thảo hiếu với bề trên / Xin ban cho các gia trưởng / nên chứng nhân của Chúa / trong môi trường sinh hoạt và lao tác / Xin ban cho các hiền mẫu / biết đem hết tình thương / mà phục vụ gia đình và xã hội / Xin ban cho thanh niên được vững tin đạo đức / thiếu nữ được trong sạch nết na / người già được quan tâm nâng đỡ / kẻ yếu đau bệnh tật được ủi an săn sóc / người chia ly xa cách được đoàn tụ.

Lạy Chúa / xin thanh tẩy tâm trí chúng con khỏi những mưu đồ bất chính / xin cho chúng con đức khôn ngoan và can đảm / để biết chịu đựng và nhẫn nại / khắc phục lúc khó khăn / bình tĩnh trong nguy khốn / vui mừng trong thử thách / hoà nhã trong tức giận / kiên cường trong lam lũ / Xin giữ lại cho chúng con những người bạn thân / và dập tắt mọi oán thù / Sau hết / xin Chúa ban cho mọi người / được nghe tiếng Chúa gọi / mà trở về với Chúa / (nhất là trong mùa chay thánh này) / để tất cả chúng con / thờ phượng và kính mến Chúa ở đời này / và mai sau / được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa trên Nước Trời / Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời / Amen.

IV/ Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Cộng đoàn hát: Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời. Này con là đá, cho muôn sức hùng Satan vẫy vùng không hề chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Bênêdictô, Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời này hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù.

Linh mục : …..

V/ Phép lành Mình Thánh
Cộng đoàn hát :
Đây nhiệm tích vô cùng cao qúy, nào chúng ta phục bái tôn thờ, và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây, ta hãy lấy đức tin bù lại nếu giác quan không cảm thấy gì.
Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa, cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen

Linh mục :…….
Cộng đoàn : Amen

Linh mục ban phép lành & cất Mình Thánh vào Nhà Tạm

Cộng đoàn hát : (một bài hát quen thuộc về Đức Mẹ)
Lạy Mẹ Maria Mẹ Thiên Chúa Mẹ đồng trinh………..
Người dẫn : Kinh Trông cậy