Bài Giảng Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay

Tin Mng                                                                                        Ga 5,31-47

K t cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cy.

Tin Mng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật. 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. 37 Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người. 38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến. 39 Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. 40 Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

41 “Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?

45 “Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. 46 Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. 47 Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói ?”

 

Bài Giảng Thứ Năm Tuần 4 Mùa Chay (Ga 5, 31-47)

Kính thưa ông bà anh chị em

Bài Tin Mừng vừa nghe, chúng ta có cảm tưởng rằng Đức Giê-su như người bị đứng trước tòa, bị kết án tử. Quả thật đúng như vậy những người do thái đang tìm cách kết án Đức Giê-su vì cho rằng ngài là người phá luật ngày sa bát và nói phạm thượng, dám xưng mình là con Thiên Chúa. Đức Giê-su biết rằng “ nếu Ngài làm chứng về chính mình thì họ cho rằng lời chứng của Ngài không thật”(c 31). Vì vậy, Ngài phải tìm những lời chứng để biện hộ cho lời nói, việc làm của Ngài. 

Trước hết là lời chứng của Gio-an Tẩy giả (cc. 33-35). Ông là ngọn đèn làm chứng về ánh sáng, về Đức Giê-su (Ga 1, 8-9). Nhưng người ta đã không đón nhận lời chứng ấy. 

Kế đến là những công việc Cha giao mà Ngài đã hoàn thành (c. 36). Lẽ ra đó phải là lời chứng thuyết phục cho thấy Ngài không tụ ý làm bất cứ diều gì ngoài ý của Cha. 

Cuối cùng là lời chứng của Chúa Cha (cc. 37-40). Cha làm chứng bằng những lời của Cha trong Kinh Thánh (c. 39). Nhưng họ không giữ lời Cha ở lại trong lòng, nên chẳng tin, cũng chẳng muốn đến với Đấng được Cha sai (c. 38. 40). 
Những lời chứng mà Đức Giê-su đưa ra chứng tỏ Ngài là Đấng được Thiên Chúa sai đến là Con Thiên Chúa nhưng xem ra vô ích.

Những bằng chứng Đức Giê-su đưa ra đã được ứng nghiệm từng chi tiết nơi chính con người của Ngài. Thế mà những người do thái không tin vào Đức Giê-su. Vậy việc họ nghiên cứu Kinh Thánh là để bảo vệ lập trường, tìm phúc lợi cho cá nhân họ và muốn một Thiên Chúa theo ý niệm của riêng mình chứ không nhìn Kinh Thánh như là lời hướng dẫn họ hiểu biết hơn vầ mạc khải của Thiên Chúa!

Như vậy, những người Do thái trong tin mừng hôm nay đã không nhận ra được ân huệ lớn lao là Đức Giê-su, Con Thiên Chúa xuất hiện ở giữ họ. Hơn nữa, họ được hưởng sự hiểu biết từ bao đời về Đức Giê-su, lẽ ra họ phải tin và trung thành với Giáo huấn của Ngài, đằng này họ lại bị lãnh án gay gắt vì sự cứng lòng. Chính sự hiểu biết của họ đã tố cáo và kết án họ: “Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?”.

Kính thưa ông bà anh chị em chính vì những định kiến cá nhân mà những người do thái xưa đã tìm cách loại trừ Đức Giê-su. Nhìn lại cuộc sống hôm nay, chúng ta cũng vẫn thường thấy xảy ra như vậy! Chính định kiến cá nhân, phe phái mà không ngừng xảy ra chiến tranh, bạo lực, đàn áp, bóc lột…. Những người đó đã giết chết anh chị em mình, bóp chết sự thật để cho sự ích kỷ, bạo tàn hoành hành khắp nơi.

Xin cho sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp mỗi người chúng ta nhận ra hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban cho mình, đó là được trở nên con cái Thiên Chúa, được Đức Giê-su đổ máu để cứu chuộc, để chúng ta quyết tâm sống xứng đáng đặc ân cao quý này. 

LM. Giuse Trần Minh Hiếu, SSS