Bài Giảng Thứ Năm Tuần 2 Phục Sinh 28/04/2022

Tin Mừng                                                                                                      Ga 3,31-36

Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

31 “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người, thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Quả vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. 36 Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.”

Bài Giảng Thứ 5 Tuần 2 Phục Sinh

SỰ CHỌN LỰA

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ.

Tin mừng trong những ngày qua, Đức Giêsu đã hết lời giải thích cho ông Nicôđimô về sự cần thiết phải sinh lại, sinh lại như thế nào, lợi ích của việc sinh lại, và nguy hại của việc không chịu sinh lại. Chắc hẳn lời của Đức Giêsu nói với ông Nicôđimô cũng nói với mỗi người chúng ta hôm nay.

Cuộc sống chúng ta luôn có sự chọn lựa giữa cái đúng với cái sai, giữa sự thật với giả dối. Chọn đúng sự thật sẽ làm cho cuộc sống trở nên bình an hạnh phúc, vui tươi. Chọn lựa sai, giả dối sẽ làm cho chúng ta đau buồn, bất hạnh, bất an . Dù chọn lựa thế nào chúng ta cần chịu trách nhiệm về sự lựa chọn ấy.

Như Tin Mừng cho chúng ta thấy, Đức Giêsu đặt ra cho Nicôđêmô về hai chọn lựa: tin hay không tin vào Ngài. Chúa Giêsu nói:“Ngài chính là  Đấng được Thiên Chúa sai đến, Ngài nói những lời của Thiên Chúa… ai tin vào Ngài thì có sự sống đời đời. Còn ai không tin vào Ngài, thì sẽ không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy”. Ta không biết sau đó ông đã chọn lựa thế nào, vì Tin Mừng không nói rõ. Những điều này làm chúng ta  nghĩ đến quyết định lựa chọn của mỗi người chúng ta.

Có thể chúng ta được sinh lại nhờ phép rửa qua đức tin, trách nhiệm của cha mẹ và những người đỡ đầu. Nhưng hôm nay, chúng ta vẫn tin nhận Chúa là lẽ sống là đấng cứu độ. Chúng ta đang cố gắng từng ngày sống đúng với Lời Chúa dạy và sự hướng dẫn của giáo hội. Đó là một chọn lựa đúng đắn. Tuy nhiên, trong thưc tế cuộc sống nhiều khi chúng ta quên mất lý tương cao đẹp của đức tin mà chúng ta đã chọn lựa, chúng ta bị tác động bởi những lời của con người hơn là nói những Lời của Chúa, chọn im lặng trước dối trá hơn là bệnh vực cho công lý,  chúng ta thích  chọn an toàn cho bản thân hơn là làm chứng nhân cho Chúa.

Vậy ước mong sao Lời Chúa hôm như là một chắc nhở chúng ta về chọn lựa niềm tin của mình đã đặt nơi Chúa luôn được sinh hoa kết quả qua việc chuyên chăm lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và lãnh nhận bí tích Thánh Thể, để từ đó chúng ta dám làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống hy sinh , bác ái, tôn trọng sự thật……

Xin Chúa Giêsu Phục sinh ban dồi dào ơn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần trên chúng ta, để chúng ta biết chọn lựa cái gì đúng, chân thật đồng thời loại bỏ cái gì sai lầm, giả dối và luôn can đảm sống theo sự lựa chọn ấy cho dẫu phải hy sinh và thiệt thòi vì biết rằng mình đã làm theo lời Chúa mời gọi. Làm được như vậy là chúng ta đang chọn đi vào con đường sự sống mà Đấng Phục Sinh ban tặng cho chúng ta.

 

LM. Giuse Trần Minh Hiếu, SSS