Ý Cầu Nguyện

CỘNG ĐOÀN HỌC VIỆN

Dòng Thánh Thể

Dâng Lễ và Cầu Nguyện 

Cho Quý Ân Nhân và Thân Nhân của Học Viện

(Lúc 18 giờ 00 phút. Ngày 18 tháng 11 năm 2021)