Trắc Nghiệm – Thánh Kinh Tân Ước (Phần 1)

THÁNH KINH TÂN ƯỚC

1. Chúa Giêsu đã chọn những ai làm tông đồ của Người ? (Lc 6,14-16)

a. Phêrô, Anrê, Giacôbê, Gioan,
b. Philípphê, Batôlômêô, Mátthêu, Tôma,
c. Giacôbê con ông Anphê, Simôn,Giuđa con ông Giacôbê, và Giuđa Ítcariốt
d. Cả a, b và c đúng.

2. “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất. Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Đây là dụ ngôn gì ?(Lc 8,5-8)

a. Dụ ngôn Cỏ lùng
b. Dụ ngôn Hạt giống tự moc
c. Dụ ngôn Người gieo giống.
d. Dụ ngôn Hạt cải

3. Khi trình bày Nước Trời cho dân chúng, Chúa Giêsu đã dùng những dụ ngôn nào ? (Mt 13,24-50)

a. Dụ ngôn cỏ lùng, Dụ ngôn hạt cải
b. Dụ ngôn men trong bột, Dụ ngôn chiếc lưới
c. Dụ ngôn kho báu và ngọc quý
d. Cả a, b và c đúng.

4. Chúa Giêsu đã làm phép lạ gì ? (Lc 7,11-17)

a. Nước hóa rượu ngon
b. Cho người con trai bà góa chết sống lại.
c. Bánh hóa ra nhiều
d. Người mù được thấy

5. Tại vùng Xêdarê của Philípphê có biến cố gì xảy ra ? (Mt 16,13-20)

a. Chúa Giêsu làm phép lạ ‘Bánh hóa ra nhiều’
b. Chúa Giêsu hiển dung
c. Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
d. Chúa Giêsu làm cho ông Ladarô chết 4 ngày sống lại,

6. Giới tư tế là ai ? (x. Xh 28-29, Lv 8…)

a. Là Aharon và con cái của ông được chọn làm tư tế phục vụ Nhà Tạm
b. Là những người xét xử Chúa Giêsu
c. Là những người trong Thượng Hội Đồng Do Thái
d. Là những người dâng lễ vật.

7. Thượng tế là ai ?

a. Người đứng đầu giới tư tế
b. Người đứng đầu Thượng Hội Đồng
c. Thủ lãnh của dân
d. Cả a, b và c đúng.

8. Giới kinh sư là ai ?

a. Những người dâng lễ vật trong đền thờ
b. Những nhà chuyên môn về Thánh Kinh (Lề Luật).
c. Những người cung cấp lễ vật cho đền thờ
d. Cả a, b và c đúng.

9. Nhiệm vụ của kinh sư là gì ?

a. Hướng dẫn đời sống đức tin của dân,
b. Giúp dân học hỏi và sống luật Chúa,
c. Giúp dân sống trung tín với Thiên Chúa
d. Cả a, b và c đúng.

10. Nhóm Xa đốc không tin điều gì ?

a. Không tin có sự thưởng phạt đời sau
b. Không tin có sự phục sinh
c. Không tin nguyên tội
d. Chỉ có a và b đúng.

11. Nhóm Pharisêu sống thế nào ?

a. Chuyên cần suy niệm Thánh Kinh
b. Tuân giữ tỉ mỉ mọi luật lệ, thành văn cũng như truyền khẩu.
c. Chuyên tổ chức những buổi lạc quyên
d. Chỉ có a và b đúng.

12. Nhóm Hêrôđê là ai ?

a. Người ủng hộ vua Hêrôđê
b. Ủng hộ nhà cầm quyền Rôma
c. Những người nhiệt thành với dân tộc
d. Chỉ có a và b đúng.

13. Lễ Lều là gì ?

a. Lễ nhớ 40 năm lang thang sau khi rời đất Ai Cập.
b. Lễ thanh tẩy Đền thờ mới
c. Lễ Đền tội
d. Lễ mừng Năm mới

14. Lễ Ngũ Tuần là gì ?

a. Nguyên thủy lễ này kết thúc thời kỳ thu hoạch mùa màng
b. Lễ Ngũ Tuần là lễ tưởng niệm việc Thiên Chúa ban bố Lề Luật và thiết lập giao ước Xinai với dân
c. Chính trong ngày thứ năm mươi sau phục sinh, Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các tông đồ.
d. Cả a, b và c đúng.

15. Lễ Vượt qua là gì ?

a. Lễ độc lập của người Do Thái
b. Lễ người Dothái mừng để kỉ niệm việc Thiên Chúa cứu họ khỏi ách nô lệ Ai cập.
c. Lễ thành lập Quốc gia Do Thái sau thời gian dài mất nước.
d. Cả a, b và c đúng.

16. Năm Thánh Lòng Thương Xót (2016) tập chú vào dụ ngôn nào ?

a. Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu
b. Dụ ngôn Người Gieo Giống
c. Dụ ngôn Tiệc Cưới
d. Dụ ngôn Kho Tàng

17. Ngoài dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu còn những dụ ngôn nào nói về lòng thương xót của Thiên Chúa ? (Lc 15,1-10 & Lc 10,29-37)

a. Dụ ngôn người Samari nhân hậu
b. Dụ ngôn con chiên bị mất
c. Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất
d. Cả a, b và c đúng.

18. Trong Bữa Tiệc ly, ngoài việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu còn làm gì nữa ? (Ga 13,1-11)

a. Chúa Giêsu lập Bí tích Thêm sức
b. Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể
c. Chúa Giêsu lập Bí tích Giao hòa
d. Chúa Giêsu lập Bí tíchThánh Tẩy

19. Điều răn mới của Chúa Giêsu là gì ? (Ga 13,3)

a. Hãy rửa chân cho nhau.
b. Hãy giúp đỡ mọi người.
c. Hãy làm việc thiện
d. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

20. Trước Thượng Hội Đồng của người Do Thái, Chúa Giêsu xác nhận ngài là ai ? (Mt 26,62-66)

a. Đấng giải phóng dân Ítraen
b. Vua dân Do thái
c. Đấng Kitô Con Thiên Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.

21. Chữ INRI ghi trên Thánh Giá có nghĩa là gì ?

a. “Giêsu Đấng Cứu Chuộc”.
b. “Giêsu, người cứu vớt nhân loại”.
c. “Giêsu Nadarét, Vua của người Do Thái”.
d. “Giêsu, Đấng Đấng Hằng Hữu”.

22. Khi một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu, điều gì xảy ra ?(Ga 19,34)

a. Trời đất tăm tối
b. Máu cùng Nước chảy ra.
c. Động đất
d. Cả a, b và c đúng.

23. Khi chứng kiến cảnh Chúa Giêsu chết trên cây thập giá, ai đã thốt lên : “Quả thật, người này là Con Thiên Chúa” ? (Mc 15,39)

a. Thánh Gioan
b. Bà Maria Magdala
c. Viên đại đội trưởng
d. Ông Nicôđêmô

24. Câu nói của Chúa Giêsu trên thập giá liên quan đến sự tha thứ là gì ? (Lc 23,34)

a. “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”
b. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
c. “Thế là đã hoàn tất ! “
d. “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ? “

25. Trên đường về Emmau, Chúa Giêsu đã giải thích điều gì ? (Lc 24,13…)

a. Mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thể
b. Bí tích Thánh Thể
c. Đấng Kitô phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người.
d. Cả a, b và c đúng.

26. Trước khi về trời, Chúa Giêsu nhắn nhủ các tông đồ điều gì ?(Mc 16,15…)

a. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
b. Giúp đỡ mọi người
c. Bảo vệ người nghèo và trẻ nhỏ
d. Cả a, b và c đúng.

27. Những dấu lạ nào sẽ đi theo những người có lòng tin nhân danh Chúa Giêsu ? (Mc 16,17-18)

a. Họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ
b. Uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao
c. Đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ
d. Cả a, b và c đúng.

28. Chúa Thánh Thần được ban xuống cho mọi người trong ngày Lễ Ngũ Tuần dưới hình gì ? (Tdcv 2,1…)

a. Chim Bồ Câu
b. Lưỡi lửa
c. Đám Mây
d. Sừng Đựng dầu

29. Cộng đoàn tín hữu đầu tiên sống thế nào ? (Cv 2,42)

a. Chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy
b. Luôn luôn hiệp thông với nhau
c. Siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng.
d. Cả a, b và c đúng.

30. Đầu tiên, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu điều gì ? (Mt 4,1-11)

a. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !”
b. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi!”
c. “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.”
d. Cả a, b và c đều sai.

31. Ba ý đầu của Kinh Lạy Chúa, Chúa Giêsu dạy họ điều gì ? (Mt 6,9-10)

a. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời
b. Triều đại Cha mau đến
c. Danh thánh Cha vinh hiển
d. Cả a, b và c đúng.

32. Những ý sau của Kinh Lạy Cha là gì ? (Mt 6,11-13)

a. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày
b. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con ;
c. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
d. Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
e. Cả a, b, c và d đúng.

33. Với kẻ thù và người ngược đãi anh em, Chúa Giêsu dạy thế nào ? (Mt 5,44)

a. Hãy ghét kẻ thù
b. Cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.
c. Hãy yêu kẻ thù
d. Chỉ có b và c đúng.

 

Tài liệu sưu tầm


Lời giải đáp trắc nghiệm
33 Câu Trắc Nghiệm

01. d. Cả a, b và c đúng.
02. c. Dụ ngôn Người gieo giống.
03. d. Cả a, b và c đúng.
04. b. Cho người con trai bà góa chết sống lại.
05. c. Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.
06. a. Là Aharon và con cái của ông được chọn làm tư tế phục vụ Nhà Tạm
07. d. Cả a, b và c đúng.
08. b. Những nhà chuyên môn về Thánh Kinh (Lề Luật).
09. d. Cả a, b và c đúng.
10. d. Chỉ có a và b đúng.
11. d. Chỉ có a và b đúng.
12. d. Chỉ có a và b đúng.
13. a. Lễ nhớ 40 năm lang thang sau khi rời đất Ai Cập.
14. d. Cả a, b và c đúng.
15. b. Lễ người Dothái mừng để kỉ niệm việc Thiên Chúa cứu họ khỏi ách nô lệ Ai cập.
16. a. Dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu
17. d. Cả a, b và c đúng.
18. b. Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể
19. d. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
20. c. Đấng Kitô Con Thiên Chúa.
21. c. “Giêsu Nadarét, Vua của người Do Thái”.
22. b. Máu cùng Nước chảy ra.
23. c. Viên đại đội trưởng
24. b. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
25. c. Đấng Kitô phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người.
26. a. Loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.
27. d. Cả a, b và c đúng.
28. b. Lưỡi lửa
29. d. Cả a, b và c đúng.
30. a. “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !”
31. d. Cả a, b và c đúng.
32. e. Cả a, b, c và d đúng.
33. d. Chỉ có b và c đúng.