Thứ Năm Tuần Thánh

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

TÌNH YÊU CHÚA Ở CÙNG NH N LOẠI

 

 Tâm Tình Đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Trước công cuộc vượt qua, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể. Đây là tâm huyết của Chúa muốn được tận hiến hoàn toàn và ở với nhân loại luôn mãi. Thánh Thể được lập trong khung cảnh một bữa tiệc, Chúa là chủ tiệc. Trước bữa tiệc Chúa đã dùng hành động của chân cho các môn đệ, Chúa phục vụ các môn đệ như một đầy tớ phục vụ chủ. Đó là hình thức Chúa muốn các môn đệ cũng phải phục vụ nhau. Càng làm lớn lại càng phải cúi mình sâu hơn để phục vụ anh chị em. Sau đó Chúa đã cầm lấy bánh và rượu, chúc lành và tuyên bố đó là Minh và Máu Chúa. Đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng, chính Chúa năm xưa vẫn đang hiện diện ở đây với chúng con, Chúa đang phục vụ cho nhân loại, cho sự sống của nhân loại. Thánh Thể là sự hiện diện kéo dài của Chúa, hành động tự hiến không đổ máu của Chúa. Cảm tạ Chúa đã vì yêu thương chúng cơm, nên đã tự hiến và muốn lưu lại với chúng con luôn mãi. Chúng con tin nhận vào Chúa Giêsu Thánh Thể và công khai thờ kính Chúa, đồng thời nhìn lên Chúa để chúng con hy sinh, tự chế cho người khác được sống hạnh phúc hơn, cho gia đình hạnh phúc và cho giáo xứ đồng tâm nhất trí với nhau trong cùng một đức tin. Xin Chúa cũng thứ tha những xúc phạm đến Thánh Thể, đến anh em. Xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các Thánh giúp chúng con  gặp được Chúa trong giờ chầu thiêng liêng này.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (13, 1-15)

Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.

Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su, Đức Giê-su biệt rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người . đứng dậy, dời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phệrô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? “Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! ” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.”, Ông Simôn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! “. Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.” Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em, không? Anh em gọi Thầy là “Thầy”, là “Chúa”, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn nửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.

Đó là Lời Chúa.

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: TÌNH YÊU TỰ HIẾN.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thiên Chúa hàng sống đã tự nguyện đến với nhân loại. Con người ngàn lần phải chết, nhưng vì tình yêu thương Chúa đã cư ngụ giữa loài người chúng con, Chúa còn tự nguyện hiến thân làm giá chuộc tội nhân loại. Chúa đã chia sẻ tất cả cho nhân loại, chẳng nề hà gì. Đến cả mạng sống là cái quý nhất mà Chúa còn hy sinh, huống hồ những cái khác có nghĩa lý gì. Đó là tình yêu đến tận cùng của Thiên Chúa cho nhân loại. Giờ đây cũng do tình yêu thúc đẩy, nên Chúa đã muốn ở lại với nhân loại qua việc lập bí tích Thánh Thể. Thánh Thể là sự hiện diện kéo dài của Chúa ở trần gian, Thánh Thể là tình yêu tự hiến hàng ngày của Chúa, để tiếp tục là hy tế cho nhân loại: Thánh Thể là sự sống của Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Ai lãnh nhận Thánh Thể là lãnh nhận tình yêu và sự sống của Chúa, sống nhờ Chúa và vì Chúa. Đây là khẳng định của Chúa : “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời”. Đây là một sáng kiến của chính Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa mới có và thực hiện được sáng kiến này. Khi linh mục dâng thánh lễ, đọc lại lời truyền phép của Chúa, thì Bánh và Rượu lập tức biến thể thành Thịt và Máu Chúa. Chỉ trong tình yêu mới có thể hiểu được tại sao Chúa lại làm hành động tự hiến ấy. Vì bản tính của Thiên Chúa là tình yêu. Khi đã yêu thì luôn mong ước được ở gần và gắn chặt với nhau, như thể ở lại với nhau và trở thành một trong nhau. Chúa yêu chúng con không có lời nói nào diễn tả được, chỉ có hành động mới tỏ lộ hết tình yêu của mình. Chúa là tất cả để chúng con tìm mọi sự trong Ngài. Chúa là tình yêu để chúng con tìm thấy Chúa trong tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã tự hiến chính mình làm của lễ đền tội thay cho chúng con. Hy lễ của Chúa một lần duy nhất là đủ và có giá trị muôn đời. Giờ đây Chúa vẫn kéo dài hy lễ ấy khi từng ngày tự hiến trên bàn thờ. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho chúng con. Lạy Chúa, ngày nay Chúa mời gọi chúng con tự hiến cho nhau. Mỗi lần chúng con chịu đựng lẫn nhau để cho gia đình, giáo xứ được hiệp nhất hạnh phúc. Những hy sinh, chịu đựng và chăm sóc lẫn cho nhau, chỉ có giá trị khi chúng con biết kết hợp với hy tế của Chúa. Nghĩa là chúng con ý thức rằng những sự việc đó chúng con làm vì lòng yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân. Những khi thực hiện để muốn dâng chính bản thân cho Chúa. Làm để cầu nguyện cho một người nào, cho một vấn đề gì của gia đình, Giáo hội hay một công cuộc nào đó. Những việc ấy mới thực sự có ý nghĩa cho sự sống và hạnh phúc vĩnh cửu của Con người. Lạy Chúa giờ đây chúng con cùng với Đức Mẹ tưởng niệm lại việc Chúa lập bí tích Thánh Thể. Xin Chúa Thánh Thể thanh hoá và kết hợp lễ dâng của chúng con thành hy tế của Chúa. Amen.

 

BÀI HÁT TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

Đk. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

1. Đây mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.

2. Đây mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn thịt uống máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: TÌNH YÊU PHỤC VỤ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã thiết lập bí tích Thánh Thể trong khung cảnh một bữa ăn huynh đệ. Đối với người Do-thái thời đó quan niệm, bữa ăn là biểu lộ tình huynh đệ, sống chết có nhau. Đồng bàn với ai, nghĩa là cùng thông chia sự sống cho nhau, bảo vệ sức khoẻ và sự sống cho người ấy. Chúa đã gọi các môn đệ là con, là anh em, là bạn hữu. Ngài sẵn sàng bảo vệ các môn đệ đến cùng, không muốn một ai mất đi, kể cả Giuđa Is-ca-ri-ốt và ngay cả những người đã giết Chúa. Chúa đã bảo vệ các bạn hữu và hy sinh cho các Tông đồ đến cùng, cho dẫu rằng phải chết. Chúa hy sinh vì bạn hữu của mình.

Ngoài ra Chúa còn làm một cử chỉ hết sức ý nghĩa, đó là rửa chân cho các môn đệ. Đây là một hành động của người tôi tới phục vụ chủ nhà. Hoặc nếu là người bạn thân thiết làm thì mới rửa chân cho nhau mà thôi, Chúa không phải làm lấy lệ một lần, để bát mọi người phải làm theo mình. Nhưng trong suốt cuộc sống công khai phục vụ, Chúa đã bảo vệ các Tông đồ khỏi những cặp mắt soi mói, khỏi những lời cay độc và thường xuyên chăm sóc các ông đến cùng. Phục vụ là mục đích Chúa đưa ra cho mọi người, nhất là những người lãnh đạo: “Ai làm lớn phải là người phục vụ anh chị em”. Còn hơn thế nữa, trong bữa Tiệc Ly, Chúa còn lập thiên chức linh mục, phong chức cho các Tông đồ làm Giám mục cho Chúa khi Chúa nói: “Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Linh mục là thánh chức, Chúa đã cho tham dự vào chức năng tư tế của Chúa. Chúa là Thượng tế duy nhất và muôn đời, Chúa đã cho các Tông đồ tham dự vào chức tư tế để tiếp tục hy tế của Chúa. Cho nên linh mục là chức gắn liền với bí tích Thánh Thể, linh mục là người của Thánh Thể, thuộc về Thánh Thể. Đồng thời linh mục cũng là người phục vụ mọi người, người của mọi người, thuộc về mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con là những môn đệ của Chúa khi lãnh nhận phép rửa. Chúng con cảm nghiệm ràng Chúa thực sự yêu mến, chăm sóc và hiến mạng sống bảo vệ chúng con. Ngày nay Chúa vẫn dùng tác vụ của Hội thánh, để tiếp tục trở nên của ăn của uống cho toàn thể loài người. Cùng lúc đó, Chúa mời gọi chúng con phục vụ nhau như thể Chúa đã phục vụ. Chúa muốn chúng con làm cho nhau những gì là tốt nhất có thể, chia sẻ sự sống cho nhau như Chúa đã chia sẻ cho chúng con. Trong mọi công việc, mọi cố gắng của chúng con đều phải quy về bí tích Thánh Thể, như là nguồn mạch và tột đỉnh của mọi hành vi ấy. Xin cho chúng con luôn biết-chạy đến với Chúa qua bí tích Thánh Thể, gặp gỡ Chúa để cảm nghiệm sâu xa hơn tình Chúa đã dành cho chúng con. Đồng thời cho chúng con cũng biết kín múc từ Thánh Thể sức mạnh, ngõ hầu đủ sức thực hành những công việc bổn phận hàng ngày. Nghĩa là chúng con làm vì Chúa cho Chúa mà thôi. Chúa đã thực hiện trước, để giờ đây đến lượt mình, chúng con cũng thực hiện cho nhau. Xin Chúa cho các linh mục của Chúa hoàn toàn thuộc về Chúa, thời giờ các ngài cũng dành cho bé tích Thánh Thể nhiều hơn nữa, để các ngài hoàn toàn là người của Thánh Thể, của hy tế cho Chúa. Chúng con đi tìm và mong ước có được những linh mục thuộc trọn về Thánh Thể Chúa, để tiếp tục thanh hoá chúng con và trở nên của ăn cho chúng con. Amen.

 

 

HÁT BÀI LÒNG CHÚA ÁI TUẤT

1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ thương loài nhân thế đang vướng tội nhân, đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

Đk: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến chân thành, từ nay con quyết sống tình yêu Chúa ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

2. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn, con dù không thấy luôn vững niềm tin dâng chính máu thịt Con Đức Chúa Trời là vua trên hết các vua trần gian.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA:LẤY TÌNH YÊU TẬP TRA TÌNH YÊU.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã yêu thương tự nguyện hiến dâng sự sống cho chúng con, và còn tận hiến trọn vẹn cho chúng con nơi bí tích Thánh Thể. Chúa đã phục vụ chúng con đến tận cùng, qua việc cho chúng con tham dự vào sứ vụ phục vụ của Chúa. Yêu chúng con như thế, nên chúng con rất hạnh phúc khi được làm môn đệ của Chúa. Chúng con biết và tin rằng Chúa sẵn sàng bảo vệ và chăm sóc đến cùng cho chúng con, nếu chúng con biết gắn bó với Chúa. Sau này Chúa sẽ cho chúng con tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể Nước Trời. Thưa Chúa ấy là lẽ sống của chúng con ở đời, ấy là hạnh phúc cho môn đệ của Chúa. Ôi hạnh phúc là biết bao! Ôi bình an và . sung sướng là dường nào. Vậy mà rất nhiều khi chúng con lo lắng cho cuộc sống cơm áo gạo tiền quá sức, lắm lúc chúng con mải vui quên cả tình Chúa, rất nhiều lần chúng con đã lo lắng chạy vạy cho sự sống của mình, hơn là chạy đến nương nhờ bên Chúa. Xin Chúa thứ tha cho những lỗi tội đó, và xin – Chúa thánh hóa chúng con trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Chúng con xin dâng cả tâm tình, trọn vẹn con tim, hết thảy trí khôn, trọn vẹn thân xác chúng con cho Chúa. Chúng con xin dâng lên cả những lỗi tội của chúng con nữa. Bởi vì tình yêu nói với chúng con rang: chỉ khi nào chúng con đặt mình dưới tình yêu của Chúa, chúng con nhìn thẳng vào tội lỗi của mình và đưa chúng lên thập giá, thì khi đó chúng con mới thực sự thuộc về Chúa trọn vẹn. Chúng con xin “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu, mạng sống đáp đền mạng sống”. Xin Chúa chấp nhận lễ dâng lòng thành của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con không chỉ biết dâng lên Chúa, nhưng còn biết theo chân Chúa đi vào đời sống. Cùng với Chúa nhập thể vào đời để tiếp tục thánh hoá môi trường sống của chúng con. Chúng con sẽ noi gương Chúa tự hiến cho nhau, chia cơm sẻ áo cho nhau vì yêu thương Chúa và yêu thương tha nhân. Chúng con sẽ phục vụ nhau như Chúa đã phục vụ các Tông đồ. Chúng con sẽ chịu đựng nhau nhiều hơn nữa, để mưu cầu hạnh phúc cho gia đình chúng con. Chúng con sẽ đi đến với những người tội lỗi để cảm hoá họ, chúng con sẽ tìm tới những người nghèo khổ bất hạnh cô đơn, để an ủi lo lắng cho họ; chúng con sẽ thăm viếng những người bệnh tật để chăm sóc cho họ. Xin Chúa chúc lành và cùng với chúng con thánh hóa những gì chúng con thực hiện. Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con làm đều xuất phát từ tình yêu, tình yêu Thánh Thể. Chúng con sẽ chẳng làm được gì nếu không có Chúa giúp. Xin sức mạnh của tình yêu Thánh Thể, tiếp sức cho chúng con trong công cuộc thánh hoá bản thân và môi . trường. Lạy Chúa còn một việc nữa hết sức quan trọng, đó là những việc làm của chúng con không phải tự mình, cũng không quy về mình, nhưng từ Thánh Thể và quy về Thánh Thể. Thánh Thể là tình yêu và sức mạnh tuyệt đối của Chúa. Xin dâng lên Chúa mọi công việc chúng con thực hiện, xin dâng lên Chúa những suy tư, cố gắng và thời gian để chúng con thực sự thuộc về Chúa. Xin Chúa thánh hoá để chúng con trước hết thuộc trọn về Chúa, trước hết chúng con là người của Chúa, và yêu Chúa Giêsu Thánh Thể hết mình, thì chúng con mới có sức mạnh làm những công việc Chúa muốn. Khi ấy chúng con không còn làm cho chính mình, nhưng làm cho Chúa và vì yêu Chúa. Xin cho chúng con được một chỗ nho nhỏ, kín đáo và âm thầm trong trái tim yêu thương của Chúa Giêsu Thánh Thể. Amen.

 

HÁT BÀI TRONG TRÁI TIM CHÚA

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ – ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình Người.

 ĐK: Trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người Cha. Mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca. Có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.

2. Trong trái tim Chúa như nôi hồng, con xin được như bé ngủ mơ, một giấc mơ, nghìn giấc mơ, những giấc mơ ấm êm tuổi thơ. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi mỗi ước mơ con có trong đời. Là sống vui là hát vui, là trẻ thơ trong mái nhà Người.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thứ năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm lại việc Chúa lập bí tích Thánh Thể. Giáo hội tuyên xưng niềm tin công khai của mình vào bí tích Thánh Thể và thờ phượng Chúa với tất cả lòng thành của mình. Chúng con đến đây thờ phượng Chúa và dành cho Chúa những giờ phút linh thiêng này. Như Chúa đã tự hiện làm lễ vật dâng lên Thiên Chúa và nay còn hiện diện với chúng con mãi nơi bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con luôn biết dựa vào Chúa và tự hiến thân mình là lễ dâng lên Thiên Chúa tình yêu. Cũng như Chúa đã rửa chân cho các Tông đồ trong bữa tiệc ly, xin cho chúng con cũng lấy tình yêu, chức vụ, lòng bác ái, để phục vụ lẫn nhau như Chúa đã phục vụ các Tông đồ. Như Chúa đã nhận các Tông đồ và chúng con là bạn hữu để bảo vệ, hy sinh và đưa chúng con vào bàn Tiệc Thiên Quốc. Xin cho chúng con cũng biết trao bạn những gì tốt lành cho anh chị em, để cùng dẫn họ đến bàn thánh được Chúa nâng đỡ. Như Chúa đã dùng những lao công của con người là bánh và rượu để trở nên Mình Máu Thánh Chúa, xin cho chúng con cũng biết dâng lên Chúa những lao công cuộc sống của mình, để được Chúa biến đổi thành lương thực nuôi sống chúng con cũng như những người Chúa cho gặp gỡ. Và như Chúa đã ban chức linh mục cho thế giới, để tiếp tục lễ dâng của Chúa trên thế giới, xin cho chúng con cũng nhận biết sứ vụ của các ngài là do ân sủng Chúa ban, cùng cộng tác nâng đỡ để các ngài thực thi sứ vụ của Chúa và Giáo hội cách tốt nhất. Xin Chúa cũng thánh hóa và gìn giữ các ngài luôn mãi, để các ngài thực sự thuộc trọn vẹn về Thánh Thể Chúa và về thế giới, để sứ vụ của các ngài như là mạng chuyển ơn lành của Chúa cho thế giới chúng con. Amen.

   • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng. 
   • Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. 
   • Hát bài về Thánh Thể. 
   • Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm