Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó Tế 1/7/2022

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC

 TỈNH DÒNG CHÚA CỨU THẾ VIỆT NAM

 01.07.2022

            Hôm nay, ngày 01.07.2022 là một ngày vui mừng trọng đại đối với Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,mọi thành phần dân Chúa đã qui tụ về nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Sài gòn để tham dự Thánh lễ truyền chức Linh Mục.

            Đây là hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho Tỉnh Dòng qua việc Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năngtruyền chức phó tế cho 11 tu sĩ. Và truyền chức linh mục cho 10 tu sĩ phó tế, trong đó có 2 phó tế tu sĩ Dòng Thánh Thể đó là thầy Phaolô Nguyễn Hồ Hữu Thành, SSS và thầy Antôn Phạm Tôn Trạng, SSS.

            Thánh lễ truyền chức phó tế và linh mục được Đức Tổng Giám mục Giáo phận cử hành vào lúc 08g30, với sự hiện diện của Cha Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể và rất đông linh mục trong và ngoài hai Hội Dòng. Đông đảo anh chị em giáo dân từ khắp nơi về tham dự thánh lễ trọng thể này. Thánh lễ được cử hành sốt sắng, long trọng và tràn đầy vẻ đẹp linh thánh của phụng vụ Kitô giáo.

                       

Đưa tin: Jos.anhhai.SSS