Image default

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Phanxicô Xaviê Phan Đức,SSS