Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục Martinô Ngô Chí Công, SSS