NGHI THỨC TIẾP NHẬN VÀ SAI ĐI NĂM 2019

Theo tiến trình đào tạo, kết thúc giai đoạn tập viện, các thầy đã tiên khấn ngày 1.8.2019 sẽ được chuyển đến môi trường học viện. Để đánh dấu biến cố này, ngày 24.8, lúc 18h30, tại nhà nguyện Học viện Thánh Thể đã tiến hành nghi thức tiếp nhận sinh viên mới. Một cách chính thức và long trọng, cha Giám đốc và gia đình Học viện đã hân hoan chào đón các thầy sau:

Trong nghi thức sai đi, cha Giám đốc học viện nhắn nhủ các tân sinh viên trau dồi các kiến thức triết học, thần học và đào sâu đời sống cầu nguyện tôn sùng Thánh Thể, có lòng kính mến đối với cha thánh Eymard, học biết thi hành sứ vụ dòng, sống cộng đoàn và tương quan với nhau trong tinh thần gia thất.

Sau nghi thức tiếp nhận các tân sinh viên là nghi thức sai đi. Trải qua 2 năm triết, hôm nay các thầy sau đây được sai đi tới các cộng đoàn để quan sát, học hỏi và thi hành sứ vụ:

  1. Giuse Hoàng Đình Bút
  2. Antôn Trần Văn Đông
  3. Phaolô Nguyễn Văn Lý
  4. Phêrô Nguyễn Hữu Phước
  5. Gioan Baotixita Nguyễn Văn Toàn
  6. Giuse Maria Phạm Chính Trực

Cha Giám đốc cũng nhắn nhủ các thầy cố gắng sống hòa hợp trong cộng đoàn, khám phá ra những lãnh vực thích hợp nhất với bản thân, chuẩn bị  đào sâu những kỹ năng, môn học và tâm hồn cho giai đoạn sau này.

           N.M.V