Mừng Kính Thánh Eymard

MỪNG LỄ THÁNH PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD

– TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ –

SÁNG LẬP DÒNG THÁNH THỂ

—–|2.8.2022|—–

XIN CỘNG ĐOÀN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO CÁC TU SĨ LINH MỤC DÒNG THÁNH THỂ  “Sống Sung Mãn Mầu Nhiệm Thánh Thể Và Trình Bày Ý Nghĩa Của Màu Nhiệm Ấy Để Đức Kitô Được Hiển Trị Và Vinh Quang Thiên Chúa Được Rạng Tỏ Khắp Trần Gian.”  (Ls,1)