Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Năm C

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

TÌNH YÊU LIÊN ĐỚI 

Khởi Nguyện 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thật cảm động khi chiêm ngắm Chúa hoà mình với đoàn người tội lỗi để lãnh nhận phép rửa của Thánh Gioan. Thật lòng chúng con không sao hiểu được: tại sao một vị Thiên Chúa mà lại trở thành một con người? Một Đấng Thánh mà lại tình nguyện trở thành giống như những tội nhân? Một Chiên Thiên Chúa mà lại tự nguyện gánh lấy tội cho trần gian? Chúng con chỉ có thể hiểu khi tất cả được diễn tả trong ngôn ngữ của tình yêu, trong hành động của tình yêu và trong ý nghĩa của tình yêu. Chính vì yêu chúng con mà Chúa đã bỏ trời cao, xuống thế làm người, để chung chia kiếp người với chúng con. Chính vì yêu chúng con mà Chúa đã tự nguyện chọn cho mình một cuộc sống khó nghèo, để đồng cảm với thân phận nghèo của chúng con. Chính vì yêu chúng con mà Chúa đã hòa mình vào dòng người tội lỗi, để thông cảm với những yếu đuối lỗi tội của chúng con. Chính vì yêu chúng con mà Chúa đã can đảm bước xuống dòng sông Giođan lãnh nhận phép rửa của Gioan, để thánh hóa chúng con trong bí tích Rửa tội. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hôm nay khi đến với chúng con, Chúa thường đến như một người hành khất. Chúa cần chút nước của người phụ nữ maria, Chúa cần năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé trai. Chúa khiêm tốn cúi xuống trên chúng con, để rồi tuôn đổ trên chúng con nhiều gấp bội. Xin dạy chúng con biết cách đến với mọi người, và khám phá ra đốm lửa nhỏ của sự thiện vẫn cháy sáng nơi lòng người tội lỗi. Ước gì chúng con nhìn tha nhân, bằng ánh mắt của Chúa, dám hy vọng không ngơi vào lòng tốt của mỗi người và can đảm tin tưởng vào sự quảng đại của họ, nhờ đó thế giới của chúng con trở nên nhân bản hơn và thần linh hơn. Amen. 

Tin mừng                        Lc 3, 15-16; 21-22

Hồi đó, dân đang trông ngóng, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa, và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con. 

Đó là Lời Chúa. 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Tình Yêu Cứu Thế. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là Con Thiên Chúa trên tầng trời cao thảm lại hạ mình xuống làm kiếp phàm nhân. Chúa là Đấng Thánh thiện vô cùng, lại khiêm nhu đứng xếp hàng bên những tội nhân. Chúa là Đấng xóa tội trần gian lại hòa mình trong đoàn người tội lỗi. Chúa là Đấng thanh sạch vô biên lại chịu dìm mình trong dòng sông “sám hối” Chúa là Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần lại xin chịu phép rửa của Gioan. Chính hành vi rất mực khiêm hạ của Đấng cứu thế, đã cho thấy tình yêu sâu nặng của Thiên Chúa dành cho con người. Chính thái độ tự huỷ tột cùng của Đấng cứu thế, đã cho thấy tình yêu dấn thân của Thiên Chúa đối với con người cát bụi chúng con. Vậy, chính Thiên Chúa đã có sáng kiến tuyệt vời, là tình nguyện hóa thân làm kiếp phàm nhân: để chia sẻ thân phận đói nghèo, khổ đau, bệnh tật của con người; để nếm cảm nỗi ray rứt khắc khoải của tội nhân, để thấu hiểu niềm khao khát đổi mới trong lòng người tội lỗi. Vâng, chính Con – Thiên Chúa đã thực hiện những phép lạ thật ngoạn mục ngay trước mắt con người. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã muốn nên anh em với chúng con, để chia sẻ những gì Chúa đã nhận từ Cha. Chúa đã muốn chung phận con người với chúng con, để chia sẻ thân phận Con Thiên Chúa. Chúa đã muốn chung phần khổ đau với chúng con, để có thể cứu giúp những ai đau khổ. Chiêm ngắm Đấng cứu thế của mình chịu phép rửa, chúng con hiểu được thế nào là tình yêu. Một tình yêu, vui lòng tự huỷ để cùng đồng hành với chúng con cho đến cùng. Một tình yêu sẵn sàng trao ban, để chia sẻ trọn vẹn với chúng con cho đến chết. Một tình yêu chấp nhận cúi xuống để nâng chúng con trỗi dậy cùng bước về nhà Cha. Chiêm ngắm Đấng cứu thế cầu nguyện với Cha nơi dòng sông Giođan, chúng con hiểu được thế nào là hiệp thông. Chính trong giây phút hiệp thông sâu đậm này mà Người cảm nhận được đầy tràn Thánh Thần và nghe được tiếng Cha âu yếm “Con là con của Cha. Hôm nay, Cha đã sinh ra Con”

Lạy Chúa Giêsu, ngày nay chúng con đã chịu phép rửa của Chúa trong Thánh Thần. Chúng con được gọi hiệp thông thân mật với Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cũng được mời gọi lên đường phục vụ anh em, nhất là những ai đang cần một tình yêu chia sẻ, để nâng và trao ban trọn vẹn: Tình yêu cứu thế. Amen.

Bài Hát: Chúa Chịu Phép Rửa 

 1. Trên con sông Giođan, Gioan làm phép Rửa, nào người ơi khắc ghi Chúa rửa ta sạch tội lỗi. 

ĐK. Ngày ấy Chúa chịu phép rửa tầng trời đã mở ra Thánh Thần như chim bồ câu hiện đến và Chúa Cha tuyên phán: “Này là con Ta dấu yêu hãy nghe lời Người” 

 1. Ni-cô-đê-mô đêm khuya tìm đến Chúa và nhờ ơn tái sinh Chúa rửa ta sạch tội lỗi. 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Tình Yêu Đồng Hành. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Không chỉ chúng con hôm nay, nhưng những người Do Thái năm xưa nhất là Thánh Gioan, thật hết sức bối rối trước sự kiện Chúa lãnh nhận phép rửa ở sông Giođan. Tại sao Ngài đến với Gioan như một môn đệ để chịu phép rửa, nhàm bày tỏ lòng sám hối. Ngài có cần sám hối không nếu Ngài vô tội? Chúng con chỉ cần nhìn ngắm Chúa bên bờ sông Giođan, đứng xếp hàng cùng với những người tội lỗi, Chúa trà trộn với những tội nhân muốn sám hối. Ngài chấp nhận dìm mình xuống cùng một dòng sông. Có ai nhận ra Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian không? Đấng thánh thiện lại khiêm nhu đứng bên kẻ tội lỗi. Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần, nay lại xin được chịu phép rửa sám hối trong nước. Hành vi đầu tiên công khai của Chúa, lại là một hành vi khiêm hạ, dìm mình. Ngài chỉ là kẻ vô danh bên cạnh một Gioan tăm tiếng. Nhìn Đấng cứu độ cúi mình chịu phép rửa. Chúng con hiểu được thế nào là đồng hành và liên đới. Đồng hành với người khác đòi phải đi chậm lại. Liên đối với người khác đòi phải nhỏ bé đi. Đồng hành đòi chúng con phải có chung một tâm tình với người khác. Đấng vô tội nếm được cái ray rứt của tội nhân và cảm được nỗi khát khao đổi đời của họ. Chúa luôn đồng hành với chúng con cho đến chết. Ngài đã chia sẻ thân phận của người nghèo, người khổ đau, người bị bỏ rơi, bị thất bại, bị kết án và cả thân phận khắc khoải của tội nhân. Mầu nhiệm Nhập thể là mầu nhiệm đồng hành. Thiên Chúa tập làm người để hiểu được con người. Ngài cúi xuống để nâng con người lên.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sau khi lãnh nhận phép rửa, Chúa đã cầu nguyện với Cha. Ngài muốn gặp gỡ Cha trong tư cách là con. Chính trong giây phút gặp gỡ thân tình này. Chúa đã cảm thấy được Thánh Thần tràn ngập. Và tự thâm tâm, Ngài nghe rõ tiếng của Cha. Từ hôm nay Chúa hiểu rằng giờ lên đường đã điểm. Thời gian ẩn dật ở Nadaret đã kết thúc, Cha ban Thánh Thần để uỷ thác cho Ngài một sứ mạng. Chúa đã trải qua một kinh nghiệm tuyệt vời trên sông Giođan, nơi Ngài gắn bó với tội nhân, với dân tộc, đã trở nên nơi Ngài gắn bó với Cha trong Thánh Thần. Nơi đi xuống cũng là nơi đi lên. Nơi Ngài được sai đến cũng là nơi Ngài đang hiện diện. Chúng con đã chịu phép rửa của Chúa trong Thánh Thần, phép rửa này có đưa chúng con lên đường phục vụ không? Mỗi ngày chúng con có lại thấy mình được Cha sinh ra không? Amen.

Bài Hát: Chúa Sống Trong Tôi 

Đk. Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi, tôi không còn tìm sống cho chính mình, nhưng chính là để Chúa sống trong tôi, nhưng chính là để Chúa sống trong tôi. 

 1. Kiếp sống tôi đang sống trong cuộc đời, nơi thân xác mỏng manh của con người, nhưng chính là tôi sống trong niềm tin, tin nơi Người là con Một Thiên Chúa.
 2. 2. Dẫu sướng vui hay lúc tôi u hoài, tôi tin Chúa bên tôi cùng song hành và có Người đau khổ không còn nữa, nhưng chỉ còn niềm vui và sức sống. 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Tình Yêu Tự Hiến. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã chịu phép rửa như người tội lỗi, trong khi Chúa là con yêu dấu của Chúa Cha, và Gioan cũng đã giới thiệu Chúa là Thiên Chúa Đấng xóa tội trần gian. Chúa xóa tội trần gian bằng cách gánh tội trần gian. Một cử chỉ mở đầu, sứ vụ công khai của Chúa, đồng thời cũng là dấu báo hiệu những gì sẽ xảy ra. Chúa chịu thanh tẩy ở sông Giođan là hình ảnh của nhân loại được thanh tẩy trong cái chết của Ngài, được sống lại trong phục sinh của Ngài và trở thành người con của Thiên Chúa. Như vậy nếu Đức Kitô thanh tẩy loài người bằng Thánh Thần, thì điều đó đã được thực hiện cho chúng con trong bí tích Thánh tẩy, nhờ Thánh Thần được bạn trong bí tích Rửa tội, mỗi người chúng con trở nên giống Chúa, nên một với Chúa và cũng mang trách nhiệm của Chúa. Sứ mạng của Chúa trở thành sứ mạng của chúng con và công việc của Chúa trở thành công việc của chúng con. Nếu đã liên kết với con người tội lỗi, để giải thoát con người khỏi tội lỗi, thì chính những người được rửa tội vẫn phải tiếp tục sống giữa anh em mình, và không được quên trách nhiệm đấu tranh chống lại tội lỗi và chiến thắng sự dữ. Bí tích Thánh Thể không chỉ là một nghi lễ lãnh một lần mà thôi, mà phải là chính cuộc sống từ bỏ và đẩy lùi mọi tội lỗi. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua bí tích Thánh tẩy, chúng con đã là Kitô hữu và là con Thiên Chúa. Thế nhưng chúng con còn phải trở thành Kitô hữu, nghĩa là trong cuộc đời còn phải nên giống Chúa hơn, cho tới khi được đồng hành động dạng với Ngài. Nhờ Thánh Thần, lời cầu nguyện của chúng con trở thành lời kêu lên của người con đối với cha mình, và kết hiệp sâu xa với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, người tín hữu can đảm để tha thứ cho kẻ thù, thích thú khi sống đời yêu thương và phục vụ như Đức Kitô đã sống. Thế nhưng, hoàn cảnh khắc nghiệt về vật chất cũng như tinh thần, có thể sẽ đè bẹp chúng con, luôn cuốn chúng con đến sự xấu hoặc làm cho chúng con nhụt chí, buông xuôi, đầu hàng sự ác. Lúc đó xin Chúa cho chúng con nhớ rằng ngay giữa cuộc đời, Chúa vẫn hiện diện ở đó, giống như xưa Ngài đã từng hoà lẫn với dòng người tội lỗi, Đức Giêsu hiện diện ở đó, để giữa tăm tối của cuộc sống trời vẫn xé ra, hồng ân Thánh Thần vẫn đổ xuống và Chúa Cha vẫn vui mừng nói với từng người trong chúng con, như đã nói với Đức Giêsu ràng “Đây là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Amen.

Bài Hát: Kinh Hòa Bình 

Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghỉ nạn, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng; để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. 

Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. 

Ôi Thần Linh thánh xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí trong an bình.

Tâm Nguyện Kết. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm ơn Chúa đã tỏ mầu nhiệm gia đình Ba Ngôi của Chúa cho chúng con. Cảm ơn Chúa đã không chê chúng con là con người tội lỗi, yếu đuối, chính vì thế Chúa đã đồng hoá đã trở nên giống chúng con. Cám ơn Chúa đã cam đảm bước xuống dòng sông Giođan để lãnh nhận phép rửa của Gioan, qua đó Chúa đã thanh hoá dòng nước rửa tội để thánh hiến chúng con làm con của Chúa. Chúng con không biết dùng lời nói nào tâm tình nào, để bày tỏ tấm lòng biết ơn của chúng con dành cho Chúa và dâng lên Chúa. Đứng trước ân ban trong bí tích Rửa tội mà chúng con đã lãnh nhận, chúng con thật sự sung sướng và hạnh phúc lắm. Thế nhưng, Chúa ơi! Bên cạnh chúng con còn có những anh chị em đang thờ ơ nguội lạnh trong cách sống đạo. Họ đến nhà thờ chỉ vì sợ tội mà thôi, còn cuộc sống thường ngày của họ vẫn cứ bê bối vợ nọ, con kia, cờ bạc, rượu chè, say xỉn tối ngày, trong gia đình họ cãi vã ẩu đả lẫn nhau, ngoài xã hội họ vẫn còn gian tham trộm cắp, nói hành nói xấu, đổ vạ cáo gian. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Với tư cách là một Kitô hữu, chúng con làm cho cuộc sống cao cả hơn và trong sạch hơn, đồng thời ơn gọi này cũng mời gọi chúng con mở rộng khả năng yêu thương và sẵn sàng hy sinh phục vụ. Để qua chính cuộc sống chứng nhân của Tin mừng như vậy, chúng con là ngọn đèn cháy sáng sưởi ấm lòng người bằng giá; chúng con sẽ là một hạt muối mặn ướp đậm lòng người nhạt nhẽo; chúng con sẽ là một nắm men tình yêu, thấm vào nơi sâu thẳm của những cõi lòng chai cứng. Amen. 

  • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng. 
  • Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. 
  • Hát bài về Thánh Thể. 
  • Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm