Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C

LỄ CHÚA BA NGÔI
CỘNG ĐOÀN SỰ SỐNG 

 

Khởi Nguyện 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm ơn Chúa đã nói cho chúng con về gia đình của Chúa. Cảm tạ Chúa đã giới thiệu cho chúng con biết Cha của Chúa cũng là Cha của chúng con Cảm mến Chúa đã trao ban Thánh Thần cho chúng con. Qùy trước tôn nhan Chúa, chúng con rất là sung sướng và hạnh phúc lắm! Vì chúng con nghĩ rằng, chúng con chẳng có là chi mà tại sao Chúa lại yêu thương chúng con đến như thế. Chúng con có là gì đâu mà Chúa lại tặng ban cho chúng con Cha của Chúa và cho chúng con được sống tình con thảo với Ngài. Xét cho cùng, chúng con chẳng đáng là gì mà Chúa đã yêu thương trao ban Thánh Thần cho chúng con. Lạy Chúa trong giây phút thân tình này, chúng con chẳng biết nói lời gì để cám ơn Chúa cho đủ. Chúng con chẳng biết làm thế nào để cảm tạ Chúa cho cân. Chúng con chỉ ao ước được ngụp lặn trong tình yêu bao la của Chúa. Chúng con chỉ muốn nó thỏa được sống trong gia đình sự sống của Chúa. Xin Chúa hãy hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa, và liên kết chúng con nên một trong tình thương nhau.

 Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa Hằng Hữu và Hằng Sống Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng, xin cho chúng con trở thành tình yêu cho trái tim khô cằn của thế giới. Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài, biết sống nhờ và sống cho tha nhân, biết quảng đại cho đi và khiêm nhường nhận lãnh. Xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa ở sâu thẳm lòng chúng con và trong lòng từng con người bé nhỏ. Amen.

Tin Mừng           Ga 16, 12-15 

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha Có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. 

Đó là Lời Chúa 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Cộng Đoàn Hiệp Nhất 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi Chúa sáp về với Cha, Chúa biết rõ những giới hạn của các Tông đồ, Chúa chưa nói hết được những điều Ngài muốn nói, nhưng Chúa không muốn ép họ phải cố hiểu. Cần có thời gian và nhất là cần Thánh Thần. Chúa đã chấp nhận ra đi khi việc huấn luyện còn dang dở. Ngài chấp nhận mình không phải là vị Thầy duy nhất: “Sau này Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều” Ngài cũng chẳng phải là Đấng Bảo Trợ duy nhất, vì còn một Đấng Bảo trợ khác đến sau Ngài. Ngài đã vén mở cho các Tông đồ thấy sự thật, sự thật về Cha, về bản thân mình và về con người. Nhưng Ngài biết rằng cần có Thánh Thần từ từ dẫn dắt, các Tông đồ mới hiểu thấu và đi vào toàn bộ sự thật. Vì lợi ích của họ Chúa sẵn sàng ra đi, để nhường chỗ cho Đấng Cha và Ngài sai đến. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thánh Thần chỉ có sứ mệnh là đưa con người đến với Cha và Con là Đức Giêsu. Ngài chẳng tìm vinh quang cho mình, nhưng chỉ tìm tôn vinh và làm chứng cho Đức Giêsu. Cha cũng chẳng tìm mình. Cha chẳng giữ gì là của riêng. Cha là nguồn mạch luôn trào dâng qua Con. Con là Con vì đón nhận tất cả từ Cha. Tinh yêu liên kết Cha và Con là Thánh Thần. Khi chiêm ngắm thế giới của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con thấy đó là một cộng đoàn hiệp nhất. Mỗi Ngôi vị đều sống cho hai Ngôi vị kia Yêu thương và hiệp thông với nhau đòi từ bỏ, nhưng từ bỏ lạ làm cho mỗi Ngôi vị lại trọn vẹn là mình và sống trong hạnh phúc viên mãn. 

Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa! Chúa Cha yêu loài người chúng con đến độ trao ban Con Một cho chúng con. Chúa Con yêu loài người đến độ dám sống và chết cho chúng con. Thánh Thần yêu loài người đến độ luôn ở bên để an ủi nâng đỡ. Cả Ba Ngôi cùng nhau lo cho loài người chúng con. Ước mơ lớn nhất của Ba Ngôi là đưa cả nhân loại đi vào thế giới thần linh của mình, để mỗi người được hưởng hạnh phúc làm con trong Chúa Con. Thiên Chúa Ba Ngôi là tình yêu mở ra, chia sẻ và mời gọi. Tình yêu đích thực bao giờ cũng khiêm hạ đợi chờ. Chúng con tự hỏi mình có sẵn sàng mở ra để Chúa đi vào thế giới của mình và để mình đi vào thế giới của Chúa hay không. Amen.

Hát Bài: Cho Con Biết Yêu Thương 

1. Cho Con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi. Cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. 

ĐK. Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài đã xuống cõi đời, và chết thảm sầu. Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài thương mến con người, chỉ vì tình yêu. 

2. Cho con mãi trung kiên nghìn đời. Cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Cộng Đoàn Sự Sống

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nếu có một ai đó hỏi chúng con rằng: bạn hiểu thế nào về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Có lẽ chúng con sẽ trả lời cho họ biết rằng: Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao xa tuyệt vời, vì đó là chính mầu nhiệm sự sống tình yêu trong Thiên Chúa. Thế nhưng khi chiêm ngắm và suy diễn về gia đình Ba Ngôi, chúng con khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, lại là một mầu nhiệm thiết thân nhất với chúng con. Vì đó là chính sự sống Thiên Chúa ban cho chúng con. Thiên Chúa ban Con của Ngài để Con Ngài đưa chúng con vào trong cung lòng Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là tình yêu nối kết Chúa Cha với Chúa Con bây giờ lại đến nối kết chúng con với Chúa Cha và Chúa Con. Vì vậy Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một Thiên Chúa xa cách ngự nơi cao thảm trên trời, nhưng Ngài đang ngự trong chúng con và đang hoạt động trong chúng con. Nếu chúng con yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em, Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ đến ở trong chúng con: “Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến ở trong người ấy”

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mầu nhiệm của Chúa mới thực là lẽ sống cho đời chúng con. Chỉ trong Ba Ngôi chúng con mới hiểu rõ được ơn gọi và định mệnh của con người. Phẩm giá con người được xây dựng trên chính tình yêu. Ai chối bỏ tình yêu, ai gieo rắc hận thù, người đó cũng chối bỏ con người và chối bỏ chính Thiên Chúa. Trái lại ai sống trong tình yêu, người đó cũng sống trong Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng con, vì thế Ngài đã phú bẩn cho chúng con khả năng biết yêu thương. Ngài tỏ mình cho chúng con, để chúng con nhận được phẩm giá cao cả của mình. Amen.

Hát Bài: Chúa Là Tình Yêu

ĐK. Chúa là tình yêu, Ngài đã đến cứu thế giới khỏi chốn lưu đày. Chúa là tình yêu, Ngài đã thương ban Con Một cho trần thế để đem muôn ơn lành, để loan tin vui mừng khắp thế giới cho mọi người. Ngài đã chết trong đau thương để ta sống bình an.  

1. Còn tình yêu nào cao vời vợi bằng tình Chúa đã thương ta, dù rằng đất trời mãi đổi thay nhưng tình Chúa vẫn yêu ta đến muôn muôn đời. 

2. Ngài hằng mong chờ, luôn mời gọi người người sống yêu thương nhau, đề tình yêu Ngài mãi tràn lan, trong tình chúng ta yêu nhau sống vui an bình. 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Cộng Đoàn Tự Hiến

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm đời sống thâm sâu nhất của gia đình Thiên Chúa: “Thiên Chúa là tình yêu tự hiến” Chúa Cha yêu thương Chúa Con đến độ trao bạn tất cả những gì là của mình cho Chúa Con. Chúa Con yêu thương Chúa Cha đến độ đón nhận tất cả những gì Chúa Cha ban cho; mối tương quan tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con là Chúa Thánh Thần. Tình yêu hoàn toàn hiến thân cho đi, để làm giàu người khác và làm nên một với người khác. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài không đơn độc một mình. Nếu như Ngài đơn độc một mình thì Ngài sẽ yêu một mình Ngài một cách ích kỷ vô cùng. Nhưng Ngài là ba, ba nhưng hoàn toàn hiệp nhất với nhau đến nỗi chỉ là một Thiên Chúa duy nhất. Trong Ba Ngôi, mỗi ngôi hoàn toàn là tặng phẩm hiến dâng cho nhau, hoàn toàn tương quan với nhau, hoàn toàn yêu thương nhau. Cha hoàn toàn là của Con, Con hoàn toàn là của Cha và sự trao đổi hoàn toàn giữa Cha và Con là Thánh Thần. Vì thế Thiên Chúa là một nhưng lại là ba; là ba nhưng lại là một.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm cao xa tuyệt vời, vì đó là chính mầu nhiệm đời sống tình yêu bên trong Thiên Chúa. Tuy nhiên mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi lại là một mầu nhiệm thiết thân nhất với chúng con. Vì đó là chính sự sống Thiên Chúa ban cho chúng con. Thiên Chúa đã ban Con của Ngài để Con của Ngài đưa chúng con vào cung lòng Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần là tình yêu luôn nối kết Cha với Con, bây giờ lại đến nối kết chúng con với Ba Ngôi Thiên Chúa. Vì vậy Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là Thiên Chúa xa cách ngự nơi cao thảm trên trời, nhưng Ngài đang ngự trong chúng con và đang hoạt động trong chúng con. Nếu chúng con yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh em, Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ đến ở trong chúng con. Chúng con sẽ là hình ảnh sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con sẽ là đền thờ sống động của Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

Hát Bài: Trời Xanh Ơi Hỡi Trời Xanh

1. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Từng không vứt cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Người làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la Chúa đã thương ban cho đời, làm bằng chứng tình yêu bao la. 

ĐK. Vinh quang Chúa cao ngời, vinh, quang Chúa muôn đời, Con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi? 

2. Chẳng cần một tiếng một câu, nhưng âm, vọng lừng vang hoàn vũ. Cần chi bút ghi bia tạc những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vạn bài thơ, tấu lên muôn muôn điệu nhạc ngợi khen Đấng quyền năng vô biên.”

Tâm Nguyện Kết 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã dẫn chúng con đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Qua ít phút ngắn ngủi, chúng con được hiểu biết hơn về Ba Ngôi Thiên Chúa trong cuộc đời của chúng con. Ba Ngôi đã sống trong tình yêu hiệp nhất, đã chia sẻ tất cả là, của mình cho nhau. Từ đó mời gọi mỗi người chúng con cũng đi sâu vào tình yêu hiệp nhất với Chúa cũng như với nhau, Hiệp nhất với Chúa là chúng con không còn tìm mình nữa mà là tìm Chúa. Hiệp nhất với nhau và chúng con biết bỏ cái tôi ích kỷ của mình đi, để đi đến cái chúng ta. Nghĩa là tập đón nhận nhau, trân trọng nhau và sống hòa đồng với nhau. Ba Ngôi Thiên Chúa đã sống trong mầu nhiệm tình yêu dâng hiến, từ đó mời gọi chúng con tập sống dâng hiến mỗi ngày với Chúa, cho Chúa và vì Chúa. Dâng hiến thân xác tâm hồn, dâng hiến đức tin tình yêu và cuộc sống, để chúng con thuộc trọn về Chúa hơn. Chúng con cũng cần tập sống dâng hiến cho nhau, sẵn sàng chấp nhận những hy sinh thiệt thòi kể cả khổ đau, để đem lại niềm vui cùng hạnh phúc cho nhau. Ba Ngôi Thiên Chúa đã sống trong mầu nhiệm tình yêu tự hiến. Từ đó mời gọi chúng con biết sẵn sàng chết đi với Chúa, cho Chúa và vì Chúa mỗi ngày, qua những thói hư nết xấu và lỗi tội của chúng con, để chúng con được sống lại với con người mới trong Ba Ngôi Thiên Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đó là tất cả những gì chúng con đã cố gắng, đã quyết tâm sau lần gặp Chúa này. Xin Chúa hãy ban ơn giúp sức để chúng con kiện toàn những ước nguyện của mình, và hoàn tất những quyết tâm mà chúng con đã đoan hứa. Amen

  • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
  • Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, 
  • Hát bài về Thánh Thể.
  • Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm