Khi giáo dân không thể đến Nhà Thờ vì dịch bệnh Corona thì “CHÚA XUỐNG ĐƯỜNG” để gặp gỡ họ

https://www.youtube.com/watch?v=ZL9jCYvckB0