I. ĐƯỢC TÌNH YÊU THIÊN CHÚA CHIẾM NGỰ

1. Tên của Dòng

Được qui tụ lại nhân danh Chúa,
chúng ta được kêu mời
sống như anh em với nhau trong Hội Thánh.

Theo ơn linh hứng,
Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Eymard lập dòng
đã nhận được,
chúng ta họp thành Dòng Thánh Thể,
một hội dòng giáo sĩ, thuộc quyền Giáo Hoàng,
gồm các linh mục, phó tế và tu huynh.

Lý tưởng của chúng ta là
sống sung mãn mầu nhiệm Thánh Thể
và trình bày ý nghĩa của mầu nhiệm ấy,
để Đức Ki-tô được hiển trị
và vinh quang Thiên Chúa
được rạng tỏ trên trần gian.

2. Đấng Sáng Lập

Bị cật vấn bởi tình trạng thiếu hiểu biết
và lãnh đạm với tôn giáo của người đương thời,
Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Eymard
đã khám phá ra
lời giải đáp cho những nhu cầu này,
trong tình yêu của Thiên Chúa,
được biểu lộ cách đặc biệt
qua việc Đức Ki-tô hiến ban chính mình
nơi Thánh Thể.

Thánh nhân được tình yêu ấy chiếm ngự
và đã giãi tỏ tình yêu ấycho người đương thời.

Để đạt mục đích này,
Thánh nhân đã vạch ra cho các bạn
đồng chí hướng
một lối sống mới trong Hội Thánh,
nhằm bảo đảm rằng:
Chúa Ki-tô hiện diện nơi Thánh Thể,
sẽ có những kẻ
tôn thờ đích thực và thường xuyên,
và những kẻ
nhiệt tâm truyền bá tình yêu Người.

Thánh nhân xác tín rằng:
không thể sống Thánh Thể cách sung mãn,
nếu không tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa
và cho nhân loại.

Người để lại cho chúng ta
mẫu gương chiêm niệmvà hoạt động tông đồ.

Thánh nhân nồng nhiệt sống một đời tôn thờ,
hướng mọi việc tông đồ về Thánh lễ và hiệp lễ,
nỗ lực đưa dẫn người ta đến tôn thờ Chúa,
trong khung cảnh những buổi đặt Mình Thánh
trọng thể.

Thánh nhân hoạt động phục vụ mọi ngừơi,
nhất là cho các linh mục và người nghèo.
Trọn vẹn cuộc sống của Thánh nhân
đều chứng tỏ:
Người đã dâng hiến chính bản thân mình
cho Đức Ki-tô.

3. Sứ mệnh của chúng ta.

Theo bước Cha Eymard,
chúng ta có sứ mệnh đáp cứu
những con người đang đói khát,
bằng nguồn mạch phong phú
của tình yêu Thiên Chúa,
được biểu lộ trong Thánh Thể.

Trong khi sống nhờ bánh được ban tặng
để cho thế gian được sống,
chúng ta vừa cảm tạ, vừa loan báo
cuộc Vượt Qua của Đức Ki-tô.

Chúng ta kéo dài giờ cầu nguyện
theo hướng tôn thờ và chiêm ngắm,
để đón tiếp Chúa Giê-su
hiện diện trong Thánh Thể.

Được nắn đúc bởi Bí Tích của Giao Ước Mới,
Bí Tích giải thoát chúng ta
khỏi ách nô lệ tội lỗi,
nên chúng ta dấn thân xây dựng
Nhiệm Thể Đức Ki-tô.

Bằng cuộc sống và qua các hoạt động,
chúng ta tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh,
ngõ hầu
Thánh Thể được cử hành trong chân lý;

cho các tín hữu
được lớn lên trong mối thông hiệp với Chúa,
nhờ việc tôn thờ trong khung cảnh
những buổi đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ;

cho họ dấn thân vào việc
canh tân các cộng đoàn Ki-tô hữu của họ,
và cộng tác vào việc giải thoát con người
cũng như xã hội khỏi thế lực của ác thần.

Trong Thánh Thần,
chúng ta liên kết với người nghèo
và người thấp cổ bé miệng,

chống lại mọi hình thức
xúc phạm phẩm giá con người,
loan báo một thế giới công bình huynh đệ hơn,
trong khi chờ đợi Chúa đến.


4. Tinh thần Dòng

Chúng ta không thể sống Thánh Thể
nếu không được sinh động bởi tinh thần,
đã thúc đẩy Đức Ki-tô thí mạng vì thế gian

Khi Chúa loan báo Giao Ước Mới,
bằng việc trao ban mình máu Người
cho các môn đệ,
thì chính vì yêu thương
mà Chúa đã tự nộp mình.

Thông phần vào việc Người tự hiến mình
cho chúng ta,
chúng ta dấn thân phục vụ Nước Chúa,
thể hiện lời Thánh Tông Đồ :
“ Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,
mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. “


5. Một cộng đoàn tu

Giữa lòng Hội Thánh,
tình yêu của Thiên Chúa
và ơn gọi của chúng ta,
qui tụ chúng ta lại
thành những cộng đoàn sống động,
nơi đó,
mọi người thực sự yêu mến nhau.
Sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Thánh Thần,

và chú tâm đến những nhu cầu của nhân loại,
các cộng đoàn chúng ta
trở thành nơi cầu nguyện,
giao hòa và mừng lễ,
thành dấu chỉ và men của hiệp nhất
thế gian đang kiếm tìm.

Để thực hiện lý tưởng đó,
chúng ta tuyên khấn sống đời tu
theo bản Luật Sống này.