Giờ Chầu. Chúa Chịu Phép Rửa, Năm B (GIỜ CHẦU THIẾU NHI)

GIỜ CHẦU CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

(DÀNH CHO THIẾU NHI)

CHỦ ĐỀ: CON YÊU DẤU

                                                                                              Thầy Giuse Vũ Quang Đoàn, SSS

I KHAI MẠC

 • Làm dấu Thánh giá
 • Hát Kinh Chúa Thánh Thần
 • Đặt Mình Thánh Chúa
 • Cộng đoàn quỳ và hát bài: “Lòng Chúa ái tuất”.
 1. Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn dân.
 2. Trong hình bánh, Chúa hiến ban chính mình. Con dù không thấy, luôn vững niềm tin. Đây chính Máu Thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các Vua trần ai.
 3. Con thờ kính Máu Thánh trong chén này. Rữa sạch hồn con mọi vết bợn nhơ. Ủ ấp con tựa bên Trái Tim Người. Phù hộ con thoát khỏi tay quỷ ma.

ĐK. Con xin kính tin sắp mình thờ lạy Chúa và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa. Ở nơi thế gian và trên chốn thiên đình.

TÂM TÌNH TÔN THỜ: Các em thiếu nhi thân mến! Chúng ta cùng nhau thinh lặng ít phút trước nhan thánh Chúa để cảm nhận tình yêu thương của Chúa dành cho mỗi người thiếu nhi chúng con. Chúa vì yêu chúng con đã gánh hết tội lỗi chúng con. Hôm nay chúng con cùng chiêm ngắm, suy niệm về biến cố Chúa chịu phép rửa. Chúa đã hạ mình trước mặt ông Gioan, và Chúa còn dìm mình thật sâu trong dòng nước. Chúa chia sẻ cùng một dòng nước với những hối nhân.

          Lạy Chúa, qua Bí tích Rửa Tội mỗi người chúng con được thanh tẩy bằng nước và Thánh Thần, chúng con được làm con Thiên Chúa. Chúng con sẽ trở nên “Con yêu dấu” của Cha trên trời khi chúng con biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, trở nên chứng nhân Tin Mừng.

Lạy Chúa Giêsu thánh Thể, xin cho chúng con có lòng khao khát đến với Chúa trong giờ cầu nguyện trước Thánh Thể để được Chúa chúc lành và ban nhiều ơn phúc, giúp chúng con trở nên những thiếu nhi tốt đẹp, sống đạo đức mỗi ngày một hơn. Amen.

         (Thinh lặng trong giây lát)

II–  TÂM TÌNH NGỢI KHEN, CẢM TẠ  (Mời cộng đoàn ngồi)

          Hợp với thánh thi sau đây, chúng ta dâng lời cảm tạ, chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi, đã tỏ mình cho chúng ta khi Ngôi Hai khiêm hạ chịu Phép Rửa bên dòng sông Giođan.

Nam: Thuở Gioan thi hành sứ mệnh,

          Con Chúa Trời xuống bến Giođan,

          Thân chìm dưới nước lan tràn,  

          Đổi dòng sông ấy thành làn nước trong.

Nữ:    Người giáng thế bởi lòng Trinh Nữ

          Để Gioan tẩy rửa thân mình,

          Người đâu phải rửa tội tình

          Nhưng là rửa tội nhân sinh bao đời.

Nam: Bỗng có tiếng từ trời phán bảo:

          “Này là Con tuyệt hảo của Ta.”

          Rồi Bồ Câu trắng hiện ra

          Tượng trưng cho Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.

Nữ:    Danh mầu nhiệm vang ngân cứu rỗi

          Cả bốn phương Giáo Hội của Người

          Nơi đây hiện diện Ba Ngôi,

          Nhưng là một Chúa cao vời chí tôn.

Nam+Nữ: Ôi chân lý, ôi nguồn sống thật,

          Ngài ban cho trái đất chan hoà,

          Muôn vinh hiển, vạn lời ca

          Dâng Ngài cùng với Ngôi Cha, Thánh Thần.          

III    SUY NIỆM LỜI CHÚA:

      Lắng nghe Tin Mừng: (Mc 1, 7-11)

           (Mời cộng đoàn đứng)

      Hát: Xin chỉ cho con

ĐK. Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con), đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý. Vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

 1. Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý, dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.
 2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc, hồi niên thiếu vươn lên trong dại khờ.

      Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

          Ông Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.” Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nadarét miền Galilê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giođan. Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

           Đó là lời Chúa.

      (Mời cộng đoàn ngồi và thinh lặng trong giây lát)

      Suy Niệm Lời Chúa: (Mc 1, 7-11)

            Bài Tin Mừng hôm nay được thánh sử Máccô đặt ngay ở chương đầu tiên để nói về việc chuẩn bị sứ vụ của Chúa Giêsu Kitô. Bối cảnh mà Tin Mừng thuật lại chính là Gioan Tẩy Giả làm phép rửa trên sông Giođan để kêu gọi mọi người ăn năn sám hối, chuẩn bị tâm hồn đón chờ ngày Đấng Mêsia đến. Gioan đã làm chứng về Đức Giêsu Kitô khi ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa ch anh em bằng nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần” (Mc 1,7-8).

          Trước khi bắt đầu sứ vụ rao giảng của mình, Chúa Giêsu đã đến với Gioan để chịu phép rửa. Sau khi vừa lên khỏi nước, thì lời chứng của chính Thiên Chúa Cha từ trời xuống: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”. Nếu như lời chứng của Gioan kêu gọi mọi người sám hối và chịu phép rửa trong nước, thì lời chứng của Thiên Chúa Cha, chứng thực Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Ngài là Đấng phải đến mà các ngôn sứ đã loan báo. Chính Ngài sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần như Gioan đã giới thiệu Ngài cho dân. Sau phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu được Thánh thần ngự xuống trên Ngài và lãnh nhận sứ vụ mà Thiên Chúa Cha trao ban: sứ vụ làm ngôn sứ, Tư Tế và Vương Đế. Chúa Giêsu Ki-tô đã chính thức sứ vụ rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến với loài người. Chúa Giêsu Kitô chính là vị trung gian duy nhất giữa loài người với Thiên Chúa, để những ai tin vào Ngài cũng sẽ được nhận lãnh ơn cứu độ.

        Khi chúng ta được nhận lãnh phép rửa là chúng ta trở thành con cái của Chúa, con cái của sự sáng. Khi Đức Giêsu Kitô chịu phép rửa, Thánh Thần đã ngự xuống trên Ngài, và trao cho Ngài sứ vụ: ngôn sứ, tư tế và vương đế. Ngài đã thi hành sứ vụ đó trong sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa Cha, để rồi hoàn thành sứ vụ của mình bằng cái chết để minh chứng tình yêu của Ngài với Thiên Chúa Cha và tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Vì thế, mỗi người chúng ta luôn biết sống đúng với sứ vụ của mình, sứ vụ của “Bí tích Rửa Tội” mà chúng ta được lãnh nhận, để làm chứng cho Chúa bằng đời sống của mình, một đời sống bác ái và yêu thương. Khi làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay chúng ta sẽ chịu nhiều thiệt thòi, bị loại trừ, bị ô nhục…, và bị thế gian cho là điên rồ. Nhưng chúng ta xác tín rằng, sau khi đã làm chứng cho Chúa nơi trần thế này, chúng ta sẽ được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc bên Chúa trong Nước Trời.

        Cầu nguyện:

            Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua hình ảnh của ông Gioan, Chúa đã dạy cho mỗi người thiếu nhi chúng con một bài học quý giá: bài học sống khiêm nhường và làm chứng cho Chúa. Việc Chúa đi vào dòng sông Giođan nhận phép rửa của ông Gioan lại càng cho chúng con phải biết sống khiêm hạ, Chúa vốn dĩ là Thiên Chúa mà đã tự hạ mình xuống để đồng hoá mình với tội nhân.

            Lạy Chúa! bài học khiêm hạ rất cần cho chúng con hôm nay, khi chúng con đang sống trong một thế giới đang đề cao chính mình. Dẫu biết rằng sự kiêu căng chỉ làm cho chúng con xa rời Chúa và ơn cứu độ của Chúa, nhưng nó vẫn hiện hữu trong tâm trí chúng con. Nguyện xin Chúa ban ơn đức tin, ban ơn nâng đỡ và ban Thánh Thần của Chúa trên chúng con, để chúng con luôn biết chọn lựa Chúa là cùng đích của mỗi người chúng con. Amen.

 

        Hát: Chứng nhân tình yêu

 1. Khi con nghe tiếng kêu mời, gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay nghe thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài. sai con đi khắp mọi nơi, rắc gieo tin vui cho muôn người.

ĐK. Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài, trung kiên làm chứng nhân nước Trời, thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

 1. Xin cho con suốt một đời tình yêu cho đi là lẽ sống. Xin cho con biết trung thành, hoàn tất những bước chân đẹp xinh. Nguyện một đời con tìm đến, đến với hết những ai chân tình để tình người mãi còn xanh, ngát hương như hoa xuân trên cành.

IV–  LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đứng trước tình yêu bao la của Chúa, giờ đây tất cả thiếu nhi chúng con muốn dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành của chúng con. Xin Chúa thương đoái nhận:

Người dẫn: Chúa Giêsu được sai đến cứu chuộc mọi người. Xin cho chúng con được nhìn biết và tin kính Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Người dẫn: Hiện nay nhiều người xả thân loan báo Tin Mừng. Xin Chúa ban ơn giúp sức họ luôn bền đỗ hy sinh, để đạt nhiều kết quả như ý Chúa muốn. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Người dẫn:  Chúa Giêsu chịu phép rửa để đi rao giảng Tin Mừng. Xin cho mỗi người chúng con, những người đã lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy biết nhiệt tình đem Chúa đến cho người khác. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Giờ đây trong tâm tình con thảo, chúng ta dâng lên Cha trên trời lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta:

Lạy Cha chúng con ở trên trời….

V–  PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Bài ca hiệp nhất

      ĐK. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bât hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.
      1. Vì Ngài được sai đến, để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến, đến đưa về đàn chiên duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất chúng con trong Chúa.