– Giờ Chầu. CN XVIII. TN, Năm B, –

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVIII.
                                                                 Thầy Peter Đình Thành.SSS

I. Đặt Mình Thánh.(CĐ. quì)
Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống
ĐK.Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.
1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.
2. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.

II. Tâm Tình Đầu
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con trong Bí tích Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng con cảm tạ chúa vì tình thương bao la Chúa dành cho chúng con qua Bí tích mầu nhiệm này. Chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn xác tín rằng: mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Thánh Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa, là lương thực thần linh, bảo đảm cho chúng con mai sau sẽ thông phần vào sự sống vinh quang với Chúa.
– Hát: 1.Này Chúa đã mời chúng ta đến dự tiệc vui. Cùng bước lòng đầy hân hoan ca mừng kính Chúa. Hãy đến Chúa chờ chúng ta đến dự tiệc trời. Hạnh phúc được sống bên Ngài cảm tạ tình yêu.
ĐK:Lòng đầy hân hoan mừng ca, cảm mến ơn cao Ngài thương ban Máu Thịt mình làm nên của ăn nuôi sống. Giờ con đã hiểu Tình Yêu mà Chúa hy sinh ẩn thân trong bánh trắng tinh làm nên của nuôi thế gian.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sống trong xã hội bao trùm bầu khí duy vật, hưởng thụ, đa nguyên, lòng mỗi người chúng con luôn xảy ra xung đột mãnh liệt; xung đột giữa sự thôi thúc vươn lên tìm kiếm Chúa là chân-thiện-mỹ với sức mạnh trần gian lôi kéo, nhằm thỏa mãn những dục vọng thấp hèn; dẫn đến sự bất an và cái chết. Nếu không có Bí tích Thánh Thể dẫn dắt thì làm sao chúng con có thể đi trong chân lý và tình yêu. Xin cho chúng con luôn biết kết hiệp mật thiết với Chúa mỗi ngày để thành toàn đời mình với sự thanh thản, trong sáng, vui tươi mà đạt tới hạnh phúc đích thực tại thế và vinh quang đời đời. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con. Amen.
– Hát: 2.Này khách lữ hành viễn du đến đây dừng chân.Tiệc Thánh ngài đã dọn sẵn ban nhiều hồng ân. Hãy đến tâm hồn sướng vui tháng năm mong chờ. Mạnh sức vui bước gian nan chúa trong đời ta.
ĐK:Lòng đầy hân hoan mừng ca, cảm mến ơn cao Ngài thương ban Máu Thịt mình làm nên của ăn nuôi sống. Giờ con đã hiểu Tình Yêu mà Chúa hy sinh ẩn thân trong bánh trắng tinh làm nên của nuôi thế gian.
III. Tôn Thờ Thánh Thể
1. Đọc Lời Chúa (Ga 6, 24 – 35).
Vậy khi dân chúng thấy Đức Giê-su cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?” 26 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.” 28 Họ liền hỏi Người: “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?” 29 Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” 30 Họ lại hỏi: “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” 32 Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giê-su bảo họ: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Suy Niệm 1: Chúng ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.
Có thể nói cơm bánh là nhu cầu thiết yếu để duy trì và phát triển sự sống của con người. Hơn ai hết, Đức Giêsu thấu hiểu cơm bánh là nhu cầu không thể thiếu cho con người nên Ngài đã hóa bánh ra nhiều để cho dân chúng được ăn no nê. Cũng chính người đã dạy các môn đệ trong kinh Lạy Cha: “Xin Cha cho lương thực hằng ngày”. Tuy nhiên, Người muốn chúng ta hiểu rằng: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (Mt 4, 4 ) mà còn những khát vọng khác, chỉ có Ngài mới làm thỏa mãn, đó chính là Bí tích Thánh Thể. “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ” (Ga 6, 35). Bí tích Thánh Thể là của ăn của uống quí báu đáp ứng cơn đói khát của đời sống tâm linh. Mình và Máu Thánh Chúa là quà tặng, là sự sống nuôi linh hồn chúng ta. Bí tích Thánh Thể còn là bảo chứng tình yêu tuyệt vời của Chúa, đó là tình yêu tự nguyện, tự hiến cho đi đến cùng mà Đức Giêsu ban tặng khi lấy chính Thịt và Máu mình hiến trao vì chúng ta. Bởi vậy, trong cuộc sống chúng ta đừng chỉ tìm lương thực nuôi sống thể xác mà còn tìm lương thực thần linh nuôi sống linh hồn đó chính là Bí Tích Thánh Thể.
– Hát: Lương Thực Của Con. ( hát câu 1).
1. Lương thực của con là chính Máu Thịt của Chúa. Đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình.

ĐK: Như sông sâu biển rộng như non cao núi thẳm lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Bao ân sâu nghĩa nặng ôi cao siêu thánh thiện muôn đời lòng con đâu dám vong tình.

Suy Niệm 2: Tìm Chúa là tìm nguồn ơn cứu độ.
Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đã tìm Đức Giêsu để được ăn bánh mà không cần phải làm việc. Đức Giêsu không chấp nhận điều đó nên Người nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê.”( Ga 6:26). Chúa Giêsu mời gọi họ hãy tìm của ăn thiêng liêng mang lại sự sống đời đời chứ đừng tìm của ăn vật chất mau hư nát: “Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. (Ga 6 : 27).
Như dân Do Thái xưa, ngày nay chúng ta đi tìm danh vọng, của cải vật chất, chạy theo những đam mê trần tục để rồi quên đi của ăn thiêng liêng nuôi sống linh hồn. Nhiều lúc chúng ta chạy đến với Chúa để Ngài đáp ứng nhu cầu vật chất của chúng ta, hay chỉ vì giữ luật mà chúng ta đến nhà Chúa. Xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu Chúa và nhận ra Thánh Thể là nguồn ơn cứu độ duy nhất dẫn chúng ta về bến hạnh phúc thiên đàng.
– Hát: Lương thực của con ( hát câu 2)
2. Xưa nhờ thần lương đổ xuống bởi trời nuôi nấng Chúa đã dìu muôn dân từng vượt thoát ra khỏi sa mạc.

ĐK: Mưa man-na khắp vùng, mưa tin yêu xuống lòng, mưa ngàn hồng ân soi sáng dân riêng. Nay Cha ban Thánh Thể cho nhân linh bốn bể ban trọn niềm tin đi tới thiên đàng.
Suy Niệm 3: Lương thực đời đời là Lời Chúa Và Thánh Thể.
Khi nói đến bánh hằng sống, bánh trường sinh, chúng ta thường nghĩ ngay đến Bí tích Thánh Thể và ít khi nghĩ tới tấm bánh Lời Chúa. Thực ra, mỗi thánh lễ là một bữa tiệc, trong đó chúng ta được mời tới dự bàn tiệc Lời Chúa trước khi dự bàn tiệc Thánh Thể. Cả hai đều là lương thực cần thiết cho chúng ta. Thánh Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến chế Tín lý về Mặc Khải đã khẳng định: “Giáo hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Giáo Hội không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu” (MK, số 21).
Như thế Chúa Giêsu vẫn loan báo Tin Mừng trong từng thánh lễ. Ngài vẫn trao cho ta tấm bánh là Lời của Ngài. Chính Lời đó soi sáng tâm tư và hướng dẫn hành động của chúng ta trong cuộc sống, đặc biệt Lời đó chuẩn bị lòng chúng ta đón nhận Chúa Giêsu là bánh ban sự sống, khi chúng ta rước lễ. Nếu con người sống không chỉ nhờ cơm bánh vật chất, mà còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra, thì Chúa Giêsu chính là Lời Vĩnh Hằng mà Thiên Chúa đã phán ra để nuôi dưỡng chúng ta. Bởi vậy, mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta đón nhận hai của ăn thiêng liêng là lời Chúa và Thánh Thể; nhờ đón nhận hai của ăn đó mà chúng ta mới có được sự sống đời đời.
Hát:Lương Thực Của Con ( hát câu 3)
3. Trên đường trần gian ngày tháng mơ tưởng trông ngóng. Chúa hằng ở bên con hằng bồi dưỡng của ăn đầy hồn. Đây man-na Thánh Thần đây ân thiêng sức hùng, tâm hồn đầy no tiệc thánh Cha ban.

ĐK: Tri ân Cha vô vàn tri ân Cha muôn ngàn. Chân thành đoàn con vui sống Tin Mừng.
Suy Niêm 4: Chia sẻ tình yêu và ơn cứu độ cho tha nhân.
Sống trong xã hội phát triển, ngoài cơn đói vật chất, con người ngày nay còn thèm khát sự quan tâm, sự sẻ chia, đặc biệt thèm khát tình thương… Đức Giê su không làm phép lạ cho Manna rơi xuống như thời xuất hành, nhưng Ngài đã hóa bánh ra nhiều là hình ảnh Thánh Thể Ngài sẽ thiết lập. “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6, 35). Mỗi người chúng ta sau khi tham dự thánh lễ, chúng ta được no thỏa cơn đói khát Lời Chúa và Thánh Thể. Chúng ta phải trở nên tấm bánh hiện sinh của Đức Giêsu đến cho những người nghèo khổ, những người bất hạnh, những người đang cần đến tình yêu của chúng ta để chia sẻ niềm vui ơn cứu độ với họ.
Hát: BÀI CA CẢM TẠ

1. Con muốn cất cao bài ca cảm tạ, với muôn hồng ân Chúa đã thương con. Con muốn hát vang tình Người bao la, khắp ngàn nơi trên thế giới, tình thương Người vững bền thiên thu.
ĐK. Tình thương Thiên Chúa cao vời con xin dâng trót cuộc đời, bây giờ cho đến mai sau. Ngợi ca danh Chúa suốt đời hy sinh hoà thắm tình nồng kết thành bài ca tạ ơn.
2. Xin Chúa dẫn đưa đời con vạn nẻo. Ôm trọn cuộc đời Chúa đã thương ban, luôn tiến bước lên dù ngàn gian nan, dâng trọn tuổi xuân nồng cháy, vì Nước Trời lý tưởng trên cao.

IV. Lời cầu: (một người xướng, mọi người đáp)
Xướng: Lạy Chúa, Bí tích Thánh Thể là nguồn mạch và chóp đỉnh của mọi sinh hoạt trong Hội Thánh. Xin Chúa cho chúng con biết biểu lộ trọn vẹn Bí tích này trong đời sống đức tin của mình.
Đáp: Lạy Chúa Kitô là bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.
Xướng: Lạy Chúa, hiện nay trên thế giới có biết bao nhiêu người đói khát không chỉ cơm bánh mà còn đói khát sự sống thần linh. Xin Chúa cho con người biết tìm đến với Chúa, biết khao khát đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, như của ăn bảo đảm cho sự sống muôn đời.
Đáp: Lạy Chúa Kitô là bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.
Xướng: Lạy Chúa Giê su là tấm Bánh Cha trên trời ban xuống để nuôi dưỡng người tín hữu. Xin Chúa cho mọi người biết tận hưởng nguồn lương thực thiêng liêng cao quí này, để ngày càng lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Đáp: Lạy Chúa Kitô là bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.
Xướng: Lạy Chúa, Chúa đã hứa ban sự sống đời đời cho những ai đón nhận Mình Máu Thánh Chúa. Xin cho mọi người Kitô hữu luôn thành tâm, đem hết tình yêu hiệp dâng thánh lễ mỗi ngày.
Đáp: Lạy Chúa Kitô là bánh từ trời xuống, xin ban sự sống đời đời cho chúng con.

V. PHẦN KẾT
1. Hát cầu cho Đức Giáo Hoàng
2. Hát đây nhiệm tích
3. Phép lành Mình Thánh