– Giờ Chầu. CN XVII. TN, Năm B, –

Giờ Chầu: Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm B
(Giờ chầu dành cho giới trẻ)
                                                                                   Thầy Giuse Hồ Sỹ Vượng, sss

I. Khai mạc Đặt Mình Thánh
Hát: Con Thờ Lạy Hết Tình
Con thờ lạy hết tình. Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày. Cho đoàn con vui say. Dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.
ĐK. Lòng con hân hoan mến tin một Chúa. Trần gian bao nhiêu khó nguy lệ sa. Trông cậy ở Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trong tình Chúa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
(Thinh lặng trong giây lát, sau đó đọc chậm rãi Tâm tình thống hối )
II. Tâm tình thống hối:
3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

5 Vâng, con biết tội mình đã phạm,
lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.
6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,
dám làm điều dữ trái mắt Ngài.
Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,
liêm chính khi xét xử.
7 Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.
8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,
dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

9 Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.
10 Xin cho con được nghe
tiếng reo mừng hoan hỷ,
để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi
và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.
12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một
tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,
ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.
16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,
xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.
17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,
con có thượng tiến lễ toàn thiêu,
Ngài cũng không chấp nhận.
19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

20 Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,
thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.
21 Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,
lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.
Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.
(thing lặng, sau đó đọc Tâm tình chúc tụng).
III. Tâm tình chúc tụng
Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
2 Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
3 CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.
4 Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài,
5 tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,
6 bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay!
7 Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.
8 CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
9 CHÚA nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
10 Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
11 nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
12 để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
13 Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
14 Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
15 Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
16 Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.
17 CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
18 CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
19 Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,
nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,
20 CHÚA gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,
nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.
21 Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA,
chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh
đến muôn thuở muôn đời!

IV. Suy niệm Tin Mừng
• Lời Chúa Ga 6, 1- 15
1 Sau đó, Đức Giê-su sang bên kia Biển Hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển Hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giê-su lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái.5 Ngước mắt lên, Đức Giê-su nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” 6 Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. 7 Ông Phi-líp-phê đáp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, thưa với Người: 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu!” 10 Đức Giê-su nói: “Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi”. Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. 11 Vậy, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: “Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi”. 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. 14 Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
• Suy niệm
Hòa vào khung cảnh Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thật nhiều cung bậc cảm xúc. Những mệt mỏi của đông đảo dân chúng đã đến với Chúa nhiều ngày và đang đối diện với nguồn lương thực cạn kiệt; những lo lắng của các Tông đồ không biết mua đâu ra bánh, khi Chúa nói phải cho họ ăn; rồi tất cả đã vỡ òa trong niềm vui khi Chúa thực hiện phép lạ. Hòa cùng những cảm xúc đó, trình thuật Tin Mừng cũng cho ta những cảm nhận về tình yêu.
Theo các nhà chú giải Kinh Thánh, phép lạ hóa bánh ra nhiều là sự kiện mang tính lịch sử và cũng mang nhiều ý nghĩa. Phép lạ hay dấu lạ này đều được cả bốn sách Tin Mừng thuật lại. Nhưng dừng lại ở bản văn và cảm nhận, chúng ta nhận thấy một tình yêu thấm đượm trong hành động của Chúa. Trong trình thuật của thánh Mattheu cho thấy tâm tình của Chúa, “Ta thương xót đoàn lũ này, vì đã ba ngày, họ ở lại với Ta, nhưng không có gì ăn. Ta không muốn cho họ về bụng đói, sợ họ té xỉu dọc đàng.” Còn trình thuật của thánh Gioan, chúng ta thấy như một phát khởi cho phép lạ xảy ra là ánh nhìn của Chúa Giê-su. Tin Mừng còn nhấn mạnh là “nhìn thấy”. Tất cả điều ấy không phải đến từ tình yêu hay sao. Như nhà văn Wiliam đã nói, “Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hi sinh.”
Một điểm khác, chúng ta có thể nhận thấy, Chúa đã không hóa bánh ra nhiều từ số không. Chúa mời gọi sự công tác của con người. Cộng tác để đem tình yêu, Tin Mừng của Chúa được chạm đến mọi nơi. Thế nhưng, Chúa không đòi hỏi sự cộng tác lớn lao. Phép lạ xảy ra chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá của một em nhỏ. Chúng ta có thể dừng lại ở hình ảnh em bé này. Thánh Philiphe đã ước chừng rằng, “Có mua đến 200 trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Hẳn nhiên đồng nghĩa, năm chiếc bánh và hai con cá của em bé thì thấm vào đâu. Có lẽ, em đã không tính toán hay có thể em chưa thể ước lượng được. Vậy hành động của em đến từ đâu? Rõ ràng, em đã dâng số bánh rất chủ động, bởi một đám đông như vậy và số lương thực ít ỏi như thế có lẽ chẳng ai để ý nếu em không sẵn sàng trao cho. Phải chăng hành động ấy đến từ yêu thương bởi yêu thương thì không tính toán. Tình yêu thương em dành cho mọi người; tình yêu em dành cho Chúa. Và ước mơ trở thành một người tốt hầu giúp ích cho đời. Tất cả em đã đặt trọn tâm tình vào Chúa. Một hình ảnh như khuôn mẫu cho giới trẻ chúng ta.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, giữa những cuồng xoay của xã hội, hay những khi vấp ngã của tuổi trẻ, xin cho con luôn biết tìm đến Chúa; luôn biết chạy đến bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể để được dưỡng nuôi thay vì tìm kiếm những phù phiếm của cuộc đời. Xin Chúa cũng dạy con luôn biết yêu thương, đặt yêu thương là hành trang quan trọng trong hành trình của đời con. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin Chúa luôn đồng hành với con. Con xin trao tất cả vào bàn tay Chúa. Xin cho ý Chúa được thể hiện trên cuộc đời con. Amen

V. Lời cầu
Vì được nên một với Ðức Ki-tô, như chi thể với đầu, chúng ta hãy tôn thờ Người và vui sướng kêu xin:
Lạy Chúa Ki-tô, xin cho triều đại Chúa mau đến.
Chúa đã đặt Giáo Hội làm dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân, – xin cho Giáo Hội trung thành với sứ mạng của mình.
Lạy Chúa Ki-tô, xin cho triều đại Chúa mau đến.
Chúa đã muốn quy tụ mọi anh em Chúa trong đại gia đình Giáo Hội, – xin cho chúng con hằng khát vọng ơn hiệp nhất.
Lạy Chúa Ki-tô, xin cho triều đại Chúa mau đến.
Xin giữ gìn Ðức Giáo Hoàng và các Giám Mục trong tinh thần hiệp thông, – để các ngài phục vụ dân Chúa trên khắp hoàn cầu.
Lạy Chúa Ki-tô, xin cho triều đại Chúa mau đến.
Chỉ có Chúa mới đem lại bình an đích thực cho thế giới, – xin cho chúng con nên những người kiến tạo hoà bình.
Lạy Chúa Ki-tô, xin cho triều đại Chúa mau đến.
Khi sống lại, Chúa đã mở cửa trời cho chúng con, – xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa cũng được vào hưởng hạnh phúc muôn đời.
Lạy Chúa Ki-tô, xin cho triều đại Chúa mau đến.

VI. KẾT THÚC
Hát: Này Con Là Đá
Chủ sự: Dâng lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Hát: Đây Nhiệm Tích.
Chủ sự: Dâng lời nguyện và phép lành Thánh Thể.