– Giờ Chầu. CN XIX. TN, Năm B, –

SUY NIỆM GIỜ CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT XIX TN NĂM B

(GIỜ CHẦU CHO GIỚI HIỀN MẪU)
                                                               Thầy G.B Ngô Văn Trinh, sss

I. ĐẶT MÌNH THÁNH: (Mời cộng đoàn quỳ)
HÁT : Ta là Bánh Hằng Sống
ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.
1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.
ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.
2. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.
II. TÂM TÌNH ĐẦU : (Mời cộng đoàn ngồi)
THÁNH VINH 145 (Chia thành hai bè và đọc)

1 Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
2 Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
3 CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.
4 Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài,
5 tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,
6 bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay!
7 Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.
8 CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
9 CHÚA nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
10 Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
11 nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
12 để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
13 Triều đại Ngài: thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
14 Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
15 Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
16 Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thoả thuê.
17 CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
18 CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
19 Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,
nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,
20 CHÚA gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,
nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.
21 Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA,
chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh
đến muôn thuở muôn đời!

III. Đọc Tin Mừng (Ga 6, 41-52)
(Mời cộng đoàn đứng)
    Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống’”.
    Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.
    “Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
SUY NIỆM (Mời cộng đoàn ngồi)
         Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đi vào chiều kích tự hủy. Chúa Giê-su đã xuống thế mặc lấy thân phận rất ư hèn yếu của nhân loại. Điều này báo trước sự tự hủy của chính Chúa cho nhân loại chúng ta.
        Dân Do Thái khi xưa đã kêu trách Chúa và ông Mô-sê trong hoang mạc, Chúa đã ban Manna và chim cút cho họ, nuôi sống đoàn dân riêng hư hỏng này suốt chặng đường trở về đất hứa. Đó cũng là điều báo trước một lương thực trường sinh được hứa ban từ Thiên Chúa, và nay đã hiện diện giữa chúng ta: “Ta là bánh ban sự sống”.
         Dân Do Thái sống cùng Chúa, với thánh Giu-se và Maria, mẹ của Người. Họ không thể chấp nhận những lời nói của Chúa Giê-su được, bởi vì lòng họ khát mong một vị cứu tính theo suy tính và nhu cầu thấp hèn của họ. Họ muốn Thiên Chúa thực hiện những mong muốn ‘trần tục” của họ.
         Về phần mình, chúng ta là những người con được ân sủng của đức tin đổ tràn, chúng ta tin thật và chắc chắn chính Chúa đang hiện diện nơi Thánh Thể, ngay trước mặt chúng ta lúc này. Đó là Bánh Hằng Sống Chúa trao ban, là lương thực không bao giờ làm chúng ta phải khát và đói nữa.
         Chúa đã nói: “Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời”. Niềm tin của Chúa đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta không phải là niềm tin theo hình thức bề ngoài, cũng chẳng phải là niềm tin “không việc làm”. Trái lại, tin vào Chúa chính là bày tỏ niềm xác tín của mình vào Đấng đã chịu chết và phục sinh vinh hiển. Tin vào Chúa chính là bày tỏ tình yêu thương với mọi người qua bổn phận và chức vụ của mình trong Giáo hội và xã hội. Sự quan tâm, chăm sóc, bổn phận giáo dục con cái bước đi trong ánh sáng đức tin, đó là mới là điều Chúa muốn, đó mới là nấc thang bước vào cõi sống đời đời. Tin vào Chúa là cùng chịu đau khổ với Người qua những khó khăn vất vả hằng ngày mà không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân Chúa trao ban. Tin vào Chúa là cùng bẻ mình ra cho tha nhân sau mỗi lần Rước lễ, vì khi đó chính Chúa bẻ mình ra cho mọi người qua thân xác được thánh hóa của chúng ta.
          Bổn phận của người vợ, người mẹ trong gia đình thật lớn lao. Thiên chức mà Chúa ban tặng cũng kèm theo những “gánh nặng oằn quai”. Làm sao chúng ta có thể bước tiếp trên đôi chân yếu ớt của phận người nếu không được bổ sức bồi dưỡng. Hai người cùng đi luôn vui và đỡ mệt nhọc hơn. Hãy chạy đến với Thánh Thể! Hãy múc lấy nguồn ân sủng vô biên từ Thánh Thể! Hãy để Chúa Giê-su Thánh Thể cùng đi với chúng ta, cùng vào vai quang gánh với chúng ta trong bổn phận hằng ngày. Hãy để cho những người thân trong gia đình và tha nhân nhận ra tình yêu tự hủy và nguồn ân sủng trường sinh của Chúa nơi chúng ta, để mọi người nhận biết Chúa qua sự hiện diện của chính chúng ta.

IV. LỜI NGUYỆN (Mời cộng đoàn đứng)
        Chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một mẫu gương tuyệt với là Đức Maria, người luôn tuân phục Thánh ý Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Mẹ, để luôn thiết tha với tinh thần phó thác, phục vụ mọi người trong tình yêu thương như Mẹ khi xưa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
       Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết lo lắng cho gia đình trong vai trò người vợ, người mẹ qua công việc nhỏ nhặt hằng ngày để xây dựng tình yêu gia đình theo gương gia đình Thánh Gia.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
        Xin cho chúng con luôn biết sống đạo đức, thánh thiện, biết bẻ mình ra như Thánh Thể, để luôn là người gìn giữ đức tin trong gia đình và giáo dục con cái đi trong ánh sáng của đức tin.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
        Xin cho chúng con biết san sẻ những điều cần thiết cho tha nhân, biết theo và giúp đỡ mọi người trong những khó khăn thường ngày để Thánh Thể được tỏ hiện và Danh Chúa cả sáng.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.

V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ (Mời cộng đoàn quỳ)
Hát: Này con là đá
Lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng
Hát: Đây nhiệm tích.
Lời nguyện
Phép lành Thánh Thể
VI. KẾT (Đứng)
Hát: Thắp sáng lên
ĐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, tháp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
2. Trần gian hôm nay ôi bao nhieu mây mù giăng lối, tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình Ngài.