– Giờ Chầu. CN. VI, Năm B – (GIỜ CHẦU TU SĨ)

 

Chúa nhật VI Phục Sinh năm B – 2021

                                                                Thầy Gioan. B Nguyễn Văn Toàn, SSS

I. Đặt mình thánh:

Hát: Thành Tâm

1- Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình, này rượu nho cùng bánh trắng tinh thịt máu hiển vinh vua uy linh.

2- Vì yêu trần thế Chúa ân ban chính thịt máu Mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

ĐK: Một tình yêu bao la tháng năm lần bước qua, khúc ca ân ái còn trầm hoà Người yêu mến không bờ bến, đoàn con biết lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

II. Tâm tình đầu

Lạy chúa Giêsu Thánh Thể, mùa Phục sinh mời gọi chúng con đi vào trọng tâm của Đức tin Ki–tô giáo, đó là đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Ki-tô qua biến cố phục sinh vinh hiển của Người. Nhờ đó, chúng con cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng con. Và Tình Yêu đã được hiện tại hóa cách trọn vẹn nơi Thánh Thể Chúa đang ngự trên bàn thờ. Vì vậy, ở đây và ngay lúc này, chúng con xin được tôn thờ Chúa và sống kết hiệp với Chúa qua việc thờ lạy và chiêm ngắm Thánh Thể. Nhờ đó, xin tình yêu Thánh Thể biến đổi đời sống của chúng con nên hoa trái của tình yêu và là chứng tá cho Chúa trong cuộc sống, hầu góp phần làm lan tỏa tình yêu của Chúa đến cho con người hôm nay.

(Thinh lặng)

III. Tâm tình chúc tụng

THÁNH VỊNH 103 – Đức Chúa là Đấng từ bi nhân hậu

1          Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,

            toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh !

2          Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi,

            chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

3          CHÚA tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,

            thương chữa lành các bệnh tật ngươi.

4          Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,

            bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

5          ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,

            khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.

6          CHÚA phân xử công minh,

            bênh quyền lợi những ai bị áp bức,

7          mặc khải cho Mô-sê biết đường lối của Người,

            cho con cái nhà Ít-ra-en

            thấy những kỳ công Người thực hiện.

8          CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,

            Người chậm giận và giàu tình thương,

9          chẳng trách cứ luôn luôn,

            không oán hờn mãi mãi.

10         Người không cứ tội ta mà xét xử,

            không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

11         Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,

            tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao.

12         Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,

            tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

13         Như người cha chạnh lòng thương con cái,

            CHÚA cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

14         Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,

            hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.

15         Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,

            tươi thắm như cỏ nội hoa đồng,

16         một cơn gió thoảng là xong,

            chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

17         Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại,

            dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.

            Người xử công minh cả với đời con cháu,

18         cả những ai giữ giao ước của Người

            và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

19         CHÚA đặt ngai báu trên trời cao thẳm,

            quyền đế vương bá chủ muôn loài.

20         Chúc tụng CHÚA đi, hỡi muôn vì thiên sứ,

            bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người,

            luôn sẵn sàng phụng lệnh.

21         Chúc tụng CHÚA đi, toàn thể thiên binh,

            hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.

22         Chúc tụng CHÚA đi, muôn vật Chúa tạo thành,

            thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi.

            Chúc tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi !

     Hát:

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

IV. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 15, 9-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”.

 Hát:

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

 

V. Suy niệm:

Lạy Chúa Giê su Thánh Thể, Chúa đã xuống thế làm người để cho con người được tham dự vào đời sống thần linh của Thiên Chúa. Đó là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Và tình yêu ấy là chính Người, Ngôi Lời nhập thể để nói với chúng con và là mẫu gương cho chúng con noi theo.

Chúa dạy : “anh em yêu thương nhau như chính thầy đã yêu thương anh em”. Và Người đã hiện thể hóa tình yêu của Thiên Chúa qua cái chết và phục sinh của Người. Vì “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Thánh thể là minh chứng rõ ràng nhất để cho chúng con cảm nhận tình yêu đang hiện diện cách thực sự và được trao ban cho nhân loại. Với lời Chúa dạy, “anh em hãy yêu thương nhau như thầy”, là mời gọi chúng con bắt chước mẫu gương tình yêu của Chúa. Cụ thể, là lựa chọn và bước đi theo con đường tình yêu của Chúa đã đi, để trở thành môn đệ của Người.

Lạy Chúa Giêsu, là những người môn đệ bước theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến, qua việc chiêm ngắm Thánh thể, chúng con cảm nghiệm Chúa đã chịu hiến tế, nhờ cuộc khổ nạn và sự Phục Sinh để trở nên một tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho chúng con. Đó chính là thân thể Người chấp nhận bị bẻ ra để phân phát cho chúng con được thông phần vào sự sống thần linh, chỉ vì tình yêu. Giờ đây, chỉ vì tình yêu, xin cho chúng con cũng đừng cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình. Để rồi, trong cuộc sống, chúng con cũng biết đón nhận và chấp nhận bị bẻ ra để chọn Thiên Chúa và tha nhân, qua đời sống hiến dâng hy sinh và phục vụ. Đặc biệt, nơi bí tích Thánh Thể, Chúa đã trở nên Thánh Thể, là mẫu gương và cũng là Con Đường tình yêu để chúng con hướng đến Sự Sống và Hạnh Phúc đời đời. Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua, để đi từ cõi chết đến nguồn sống, khởi đi từ con người giới hạn hướng đến Đấng Vô Hạn. Nhờ vậy, chúng con có thể đạt đến hạnh phúc và ở lại trong Tình Yêu vĩnh cửu, hầu cũng là loan báo và làm chứng của tình yêu của Chúa cho mọi người trong cuộc đời ơn gọi của chúng con. Amen.

Hát:

Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ.

Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi. Ôi vì thương con Chúa quên mình, vì yêu nên hiến thân mình gọi con nên bạn tình Cha. Dù bao sóng gió hiểm nguy, dìu con đi giữa trần gian ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con. Vì con Chúa quên thân mình đời con dám mơ gì hơn.

Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi để cho cân xứng Chúa ơi. Con thành tâm dâng hiến trọn đời thành tâm dâng hiến xác hồn để nên tông đồ của Cha và nên nhân chứng của Cha, truyền rao chân lý của Cha, gieo rắc lời Cha khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền làm nhân chứng cho tình yêu.

VI. Lời nguyện:

Chủ tế: Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu vào thế gian, và tình yêu đã đến và ở lại trong thế gian. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin chân thành:

  1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành và hăng say với sứ mạng loan báo và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
  2. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết quan tâm và ưu tiên chọn lựa những chính sách hữu hiệu về xã hội, giáo dục, và y tế… nhằm đem lại cuộc sống ổn định và hạnh phúc cho mọi người.
  3. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ đang phải đối diện với các vấn đề của một xã hội đề cao cá nhân, tôn thờ vật chất và đang lao mình vào những khoái lạc hưởng thụ, bắt gặp được Tình Yêu vĩnh cửu thúc đẩy, để biết khao khát tìm kiếm và khám phá ra đời sống ơn gọi của mình, mà sống trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa ban, hầu đem lại cho họ hạnh phúc đời đời.
  4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết noi gương vâng phục của Chúa Giêsu: nhận ra và thi hành thánh ý Chúa qua mọi biến cố trong cuộc sống và các bổn phận hằng ngày, để cùng với bí tích Tình yêu, mỗi ngày chúng ta không ngừng dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn tha thiết.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương nhận những ý nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết sống vâng phục và không ngừng làm vinh danh Chúa theo gương Đức Giêsu Kitô là Đấng Hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 VII. Hát (quỳ): Đây nhiệm tích – PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

 (khi cha hay phó tế ban phép lành Thánh thể thì cúi đầu và làm dấu thánh giá)

 VIII. Hát kết (đứng)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.                

  1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
  2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.