– Giờ Chầu. CN. IV Mùa Chay, Năm B – (GIỜ CHẦU GIA TRƯỞNG)

 CHÚA NHẬT IV, MÙA CHAY, NĂM B

                                                                                           Thầy F.x Đỗ Văn Cung, sss.

1. Đặt Mình Thánh Chúa (Cộng đoàn quỳ).
2. Hát: “Chúa Mời Chúng Ta”
– Này Chúa đã mời chúng ta đến dự tiệc vui. Cùng bước lòng đầy hân hoan ca mừng kính Chúa. Hãy đến Chúa chờ chúng ta đến dự tiệc trời. Hạnh phúc được sống bên Ngài cảm tạ tình Cha.
– Này khách lữ hành viễn du đến đây dừng chân. Tiệc thánh Ngài đã dọn sẵn ban nhiều hồng ân. Hãy đến tâm hồn sướng vui tháng năm mong chờ. Mạnh sức vui bước gian nan Chúa trong đời ta.
ĐK: Lòng đầy hân hoan mừng ca cảm mến ơn cao Ngài thương ban Máu Thịt Mình làm nên của ăn nuôi sống. Giờ con đã hiểu Tình Yêu mà Chúa hy sinh ẩn thân trong bánh trắng tinh làm nên của nuôi thế gian.

3. Tâm tình đầu
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Trong giờ phút linh thánh này chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình chúc tụng, tri ân và cảm tạ vì biết bao ơn lành mà Ngài thương ban cho chúng con. Vì yêu thương, Chúa ban cho chúng con hồng ân sự sống; Ngài còn tự hiến chính mình làm thần lương nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Chúa đã không bỏ mặc khi chúng con vấp ngã phạm tội vì những yếu đuối của phận người nhưng đã nhập thể làm người, chịu chết và sống lại để cho chúng con được sống lại và được hưởng hạnh phúc với Ngài.
Lạy Thiên Chúa là Cha, Người đã mời gọi chúng con cộng tác nhiệt tình vào công việc sáng tạo của Người trong từng vai trò và hoàn cảnh riêng của chúng con. Chúng con là những người cha, người gia trưởng trong gia đình, chúng con ý thức được trách nhiệm mà Chúa đã giao phó cho chúng con. Chúng con xác tín rằng, mỗi thành viên trong chúng con đây đều được Chúa trao cho những “nén bạc” của Người, để chúng con cố gắng làm sinh lợi hầu mưu cầu lợi ích cho chính chúng con, cho gia đình chúng con và cho cả gia đình Giáo hội của Chúa.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa muốn chúng con nên thánh thiện như Thiên Chúa là Đấng Thánh, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con, là những gia trưởng trong gia đình, luôn biết tin tưởng và vững vàng cậy trông vào sức mạnh và tình yêu của Thiên Chúa mỗi khi gặp khó khăn thử thách thì càng biết cậy tin vào Thiên Chúa tình yêu hơn. Amen

4. Đọc Thánh Vịnh 136:

(1) Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(2) Hãy tạ ơn Thần các thần,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(3) Hãy tạ ơn Chúa các chúa,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(4) Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(5) tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(6) trải mặt đất này trên làn nước bao la,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(7) Người làm ra những đèn trời to lớn
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(8) cho thái dương điều khiển ban ngày,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(9) đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(10) Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(11) dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(12) dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(13) Nước Biển Ðỏ, Chúa phân làm hai khối,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(14) đưa Ít-ra-en lối giữa băng qua,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(15) xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(16) Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(17) sát hại bao lãnh chúa hùng cường,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(18) tiêu diệt những quân vương hiển hách,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(19) vua Xi-khôn của dân tộc E-mo-ri,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(20) và vua Oác miền Ba-san nữa,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(21) Người chiếm đất họ, ban làm gia sản,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(22) gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(23) Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương,
(24) gỡ ta thoát khỏi tay thù địch,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(25) Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
(26) Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

5. Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan. (Ga 3,14-21)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác,thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật,thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”

6. Suy Niệm
“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng”. Con người nhiều khi thích tìm kiếm và đi trong bóng tối hơn là ánh sáng. Con người được sinh ra để sống cho ánh sáng nhưng họ lại hướng chiều về bóng tối. Đây là thảm kịch diễn ra trong chính tâm hồn của con người. Nhiều khi bởi sự bủa vây của vòng xoáy cơm áo gạo tiền trong cuộc sống thường nhật khiến người ta đánh mất khả năng tin và thực thi Lời Chúa. Và rồi, họ quen với cuộc sống đầy sự giả dối, quen với việc bước đi trong bóng tối. Họ đưa ra những lý do biện minh cho những việc làm của mình. Con người được tạo dựng để thực thi chân lý, sự thật và tình thương nên cần có những chọn lựa cốt yếu để thể hiện niềm tin của mình vào Thiên Chúa. Đức tin là điều cần thiết giúp con người can đảm đến cùng ánh sáng một khi nhận ra mình đang mò mẫm trong bóng tối. Một khi nuông chiều thân xác, con người thường đi tới chỗ làm nô lệ cho bóng tối mà bỏ quên sự thức tỉnh lương tâm mình vốn khao khát hướng về ánh sáng. Chỉ có ánh sáng mới giúp con người thấy được sự thật nơi mình, một thân xác với những bất toàn và yếu đuối. Bước đi trong bóng tối, con người thường tránh né ánh sáng. Như A-đam và E-và xưa, khi phạm tội, hai người đã lẩn tránh và không dám đối diện với Thiên Chúa. Chỉ có ánh sáng mới đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc đích thật cho con người. Dân Do Thái xưa trong sa mạc đã được chữa lành nhờ tin tưởng nhìn lên con rắn đồng treo trên cây gỗ. Ngày nay, chúng ta được cứu độ, được sự sống đời đời nhờ tin tưởng nhìn lên Ðức Giê-su bị treo trên thập giá. Thập giá là tột cùng của nhục nhã đớn đau, nhưng cũng là biểu hiện tuyệt vời của một tình yêu. Những người bước theo Đức Ki-tô không phải vì họ yêu thích sự đau khổ, nhưng là vì tình yêu, một tình yêu của Con Thiên Chúa đã ban tặng chính mình cho nhân loại. Mong sao ai đó đang mê lầm trong bóng tối, một khi ngước nhìn lên tình yêu bị treo và trở lại với ánh sáng thì ánh sáng sẽ nhận chìm họ trong tình yêu của Thiên Chúa.
Chúng con tạ ơn Chúa đã tạo dựng ánh sáng trong tự nhiên. Đây là nguồn năng lượng giúp bảo tồn sự sống thiên nhiên và con người. Tạ ơn Chúa vì nhờ Người mà chúng con trở nên ánh sáng. Xin Chúa cho chúng con biết đón nhận ân huệ Người đã trao ban với một lòng khiêm tốn và một tinh thần trách nhiệm hầu chúng con có thể đẩy lui bóng tối của hận thù và bất công, của buồn phiền và thất vọng.
Lạy Chúa Giê-su, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối vẫn còn tiếp diễn trên thế giới và trong lòng chúng con. Mùa Chay Thánh dần qua, Tuần Thánh đang tới, xin cho chúng con siêng năng chiêm ngắm Thánh giá với tâm tình sám hối và tin yêu. Xin chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, để mang ánh sáng Chúa đến với muôn người.
7. Lời Nguyện
Chủ sự: Thánh Giuse là gương mẫu của những người lao động cũng như của các gia trưởng Công Giáo, Ngài hết lòng mến Chúa, lao động cần cù và bình tĩnh điều khiển gia đình theo thánh ý Chúa. Với trọn tâm tình tha thiết, chúng con cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin:
Cầu cho Hội Thánh: Chúng con xin Chúa cho Hội Thánh luôn được bình an và hoàn thành sứ mạng rao giảng Tin Mừng nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse.
Xin Chúa nhậm lời chúng con
Cầu cho các vị mục tử: Chúng con xin Chúa cho các vị mục tử được khôn ngoan và lòng nhiệt thành chu toàn sứ mạng mà Chúa đã tín cẩn trao phó cho các ngài.
Xin Chúa nhậm lời chúng con

Cầu cho người lao động: Chúng con xin Chúa cho những người lao động chân tay hoặc trí óc luôn tích cực đóng góp trí tuệ và sức lực của mình vào việc thăng tiến nhân loại và làm cho trái đất ngày càng hữu ích hơn.
Xin Chúa nhậm lời chúng con
Cầu cho các gia trưởng: Chúng con xin Chúa cho các gia trưỏng trong các giáo xứ biết luôn noi gương thánh Giuse lắng nghe tiếng Chúa trong việc điều khiển gia đình.
Xin Chúa nhậm lời chúng con
Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa đã phán: “Tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em”. Chúng con nguyện xin Chúa cho mọi thành viên trong Hội Thánh biết chu toàn trách vụ xây dựng Giáo Hội cả về tinh thần cũng như vật chất trong hòa bình và hạnh phúc, hầu là dấu chỉ để nhân loại nhận biết tình yêu vô biên của Chúa trên trần gian. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
8. Hát: Đây nhiệm tích
Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

9. Phép lành Thánh Thể