– Giờ Chầu. CN. Mình Máu Thánh, Năm B, – (GIỜ CHẦU TU SĨ)

GIỜ CHẦU MÌNH MÁU THÁNH CHÚA NĂM B – (GIỜ CHẦU TU SĨ)

Chúa nhật Mình Máu Thánh Chúa năm B – 2021

                                                                         Thầy Giuse Nguyễn Văn Thành, SSS

 I. Đặt mình thánh:

HátThành Tâm

1- Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình, này rượu nho cùng bánh trắng tinh thịt máu hiển vinh vua uy linh.

2- Vì yêu trần thế Chúa ân ban chính thịt máu Mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

ĐK: Một tình yêu bao la tháng năm lần bước qua, khúc ca ân ái còn trầm hoà Người yêu mến không bờ bến, đoàn con biết lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

II. Tâm tình đầu

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! chúng con tin và thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúa đã yêu thương chúng con đến cùng, và đã trao ban chính Mình Máu Chúa cho chúng con được sống; Chúa còn mời gọi chúng con đến với Chúa để được Chúa dạy dỗ… chúng con xin dâng lời chúc tụng tri ân. Trong thời khắc đặc biệt này, hiệp cùng với dân Chúa khắp nơi chúng con tuyên xưng sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Xin cho chúng con biết cùng nhau lắng nghe lời Chúa, suy niệm và cầu nguyện, noi theo gương mẫu của cộng đoàn tín hữu đầu tiên “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,42). 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Chúa đã yêu thương chúng con cách lạ lùng như vậy, thì chúng con là những người môn đệ của Ngài, là học trò của Ngài trong vai trò là một tu sĩ thì chúng con cũng nên tích cực cộng tác vào công trình cứu chuộc của Ngài. Bởi vì, điều gì quảng bá cho sự thiện hảo thì cũng là thiện hảo. Thánh Tôma Aquino đã nói rằng “vì cũng như chiếu soi thì tốt hơn là chỉ sáng lên, cho nên cũng là tốt hơn nếu làm cho người ta nhận biết chân lý mà mình chiêm niệm, hơn là chỉ chiêm niệm những chân lý đó thôi.” Amen.

Hát: Chính Mình Máu Chúa. (Lm. Tri Văn Vinh)

1. Lời xưa chiều hôm Tiệc Ly biết bao ân tình Chúa đã phó mình. Này đây mình ta ban cho hãy mau cầm lấy ăn chính thân Ta. Tạ ơn chén kia vơi đầy, Máu Ta chan hòa cùng nhau hãy uống. Vì đây máu ta tuôn tràn để cứu thế nhân Máu của Giao Ước.

2. Chiều xưa đồi cao Canvê xót thân một mình Chúa mang khổ hình. Nhìn lên đồi cao đau thương Chúa treo thập giá khao khát vô bờ. Vì thương thế nhân tội tình lãng quên ơn Ngài giờ đây đã vắng. Vì thương những ai thân tình Ngài đã tiến thân dâng mình hy sinh.

3. Người ơi, nào ai đói khát đến dự tiệc mới, ăn Mình Máu Ngài. Vì thương, Người đã trao ban để ở cùng ta, năm tháng không màng. Người ơi, có ai hơn Ngài, quá yêu thương người, tình thương vô biên. Mừng vui phút giây êm đềm thờ lạy kính yêu, rước Mình Máu Chúa.

ÐK: Ðây! Chính Mình Thánh Ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn Bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Ðây chính là Máu Ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống Máu Ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiển vinh.

(Thinh lặng )

 Hát:

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

III. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô (Mc 14, 12-16, 22-26)

Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: ‘Cái phòng dành cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu?’ Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”. Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.

Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy”. Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu.

Hát :

ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời con.

IV. Suy niệm

Chúa Giêsu đã thiết lập Giao Ước mới trong bữa ăn Vượt Qua, trong những giây phút cuối cùng của Ngài trước khi chịu cuộc thương khó. Trong khi dùng bữa với các môn đệ, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh và rượu, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và nói: “Đây là mình Thầy và đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn dân”. Qua lời của Chúa Giêsu chúng ta hiểu rằng Ngài thiết lập Giao Ước mới bằng chính hy tế của cuộc sống Ngài vì muôn người. Ngài đã không tìm kiếm một vật hiến tế nào để thay thế, mà Ngài lấy sự đau khổ, sự hiến dâng chính bản thân để làm của lễ Giao Ước. Giao Ước mới này được dành cho “muôn người”, chứ không dành riêng cho một dân tộc nào.

 • Dẫn: Lạy chúa Giêsu Thánh Thể, giờ này, Chúa muốn chúng con ngồi với Chúa như một cuộc hội ngộ, hàn huyên giữa Cha và con, giữa Thầy và trò, giữa hai người bạn thân thương nhất… Lúc này đây, Thầy muốn để lại cho trò những điều cần thiết nhất và tâm huyết nhất của Thầy: “Đây là mình Thầy và đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn dân” Lời Thầy thật ý nghĩa, thật giá trị, thật cao quý… gợi cho chúng con nhớ đến Điều Răn Mới mà Chúa đã dạy cùng làm gương cho chúng con trong ngày Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể.
 • ÐK: Ðây! Chính Mình Thánh Ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn Bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Ðây chính là Máu Ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống Máu Ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiển vinh.
 • Dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại với chúng con, như lời Chúa hứa: “Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Chúa cũng truyền cho chúng con làm việc này mà nhớ đến Chúa. Đó là việc Chúa thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức linh mục, đồng thời rửa chân cho các môn đệ để nêu gương bác ái và tinh thần phục vụ khiêm tốn cho chúng con. Vậy mà Chúa biết đấy, nhiều người ngày nay, lại sống theo chủ nghĩa tương đối, họ cho rằng mọi sự đều tương đối, không có gì là tuyệt đối nên cào bằng mọi giá trị và loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống và nghĩ rằng đạo nào cũng tốt, để rồi sống trong cảnh xào xáo, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Họ sống theo nhân gian mà quên đi luật Chúa:
 • ÐK: Ðây! Chính Mình Thánh Ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn Bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Ðây chính là Máu Ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống Máu Ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiển vinh.
 • Dẫn: Lạy chúa Giêsu Thánh Thể, Trong giờ phút này, khi chúng con đang làm việc tưởng nhớ Chúa đây, chúng con tin rằng Chúa cũng đang khơi lên trong lòng mỗi người chúng con một niềm khao khát sống khiêm tốn thánh thiện, một trái tim chân thành cảm thông, một nỗ lực tìm tòi học hỏi để quyết tâm dấn thân phục vụ cho anh chị em của chúng con. Và nhắc nhở chúng con hãy dẹp bỏ lối sống của văn hóa sự chết là: Chủ nghĩa cá nhân-chỉ biết sống cho mình, ích kỷ, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu quan tâm đến công ích, tìm lợi ích cho mình, cho gia đình mình, cho cộng đoàn mình mà quên nghĩ đến người khác, gia đình khác, vì sợ liên lụy, sợ mất thời gian…
 • ÐK: Ðây! Chính Mình Thánh Ta làm nên của ăn nuôi sống thế gian, người ăn Bánh này đời đời không chết và sẽ được sống trường sinh. Ðây chính là Máu Ta rồi sẽ đổ ra cứu thoát thế gian, người uống Máu Ta không bao giờ khát và sẽ được sống hiển vinh.
 • Dẫn: Lạy chúa Giêsu Thánh Thể, Xin cho chúng con năng đến với Chúa để chúng con sống mầu mhiệm Thánh Thể cách tốt đẹp như thánh Eymard, đấng sáng lập Dòng Thánh Thể đã viết: “Bí Tích Thánh Thể là sự sống của mọi người… Bí Tích Thánh Thể trao cho mọi người một luật sống, luật của bác ái mà Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch; Bí Tích Thánh Thể rèn nên mối tương quan ràng buộc hay đại đồng giữa con người với nhau, mối tương quan thân thuộc mang tính chất Kitô giáo. Bí Tích Thánh Thể ban cho cộng đoàn Kitô hữu sức mạnh để họ thi hành đức ái với người thân cận. Đức Giêsu Kitô muốn mọi người yêu thương anh chị em của mình.”

  Xin cho chúng con, là những người cử hành và tham dự  Bí Tích Thánh Thể biết tận hiến chính mình cho Chúa và cho mọi người, chúng con tin rằng trong tình yêu Chúa cuộc đời chúng con sẽ được hàn gắn, sẽ trở nên tròn đầy xinh đẹp.

 • Nghe Hát: Mãi Mãi con chọn Ngài

V. Lời nguyện:

Chủ tế: Thiên Chúa đã sai Đức Giêsu vào thế gian, và tình yêu đã đến và ở lại trong thế gian. Trong tâm tình cảm tạ và tin tưởng, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin chân thành:

 1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn trung thành và hăng say với sứ mạng loan báo và làm chứng cho tình yêu cứu độ của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
 2. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết quan tâm và ưu tiên chọn lựa những chính sách hữu hiệu về xã hội, giáo dục, và y tế… nhằm đem lại cuộc sống ổn định và hạnh phúc cho mọi người.
 3. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ đang phải đối diện với các vấn đề của một xã hội đề cao cá nhân, tôn thờ vật chất và đang lao mình vào những khoái lạc hưởng thụ, bắt gặp được Tình Yêu vĩnh cửu thúc đẩy, để biết khao khát tìm kiếm và khám phá ra đời sống ơn gọi của mình, mà sống trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa ban, hầu đem lại cho họ hạnh phúc đời đời.
 4. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết noi gương vâng phục của Chúa Giêsu: nhận ra và thi hành thánh ý Chúa qua mọi biến cố trong cuộc sống và các bổn phận hằng ngày, để cùng với bí tích Tình yêu, mỗi ngày chúng ta không ngừng dâng lên Thiên Chúa Cha lời tạ ơn tha thiết.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương nhận những ý nguyện chân thành của cộng đoàn chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết sống vâng phục và không ngừng làm vinh danh Chúa theo gương Đức Giêsu Kitô là Đấng Hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

VI. Hát (quỳ): Đây nhiệm tích – PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

 (khi cha hay phó tế ban phép lành Thánh thể thì cúi đầu và làm dấu thánh giá)

VII. Hát kết (đứng)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.                

 1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
 2. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.