Giờ Chầu. CN. III Thường Niên, Năm B (GIỜ CHẦU GIA TRƯỞNG)

GIỜ CHẦU THÁNH THỂ DÀNH CHO GIỚI GIA TRƯỞNG

(Chúa nhật III TN năm B)                                                       Thầy Giuse Nguyễn Văn Sơn, SSS

  1. Đặt Mình Thánh Chúa (Cộng đoàn quỳ)
  2. Hát: Ôi Thần Linh Chúa

     ĐK: Ôi Thần Linh Chúa, êm dịu khôn xiết, Chúa muốn thương yêu con cái nơi trần gian, 

ban bánh thơm ngon, ban bánh Thiên Thần. Người giàu đói nghèo, kẻ đói no giàu.

1- Chúa nuôi đoàn con, này đây bánh miến no lòng. Chúa cho đoàn con luôn luôn hưởng nếm mật ong. Ngợi khen cảm mến Thiên Chúa cứu tinh muôn đời. Tung hô Vua Trời tổ phụ Israen.

2- Nhớ trong rừng xưa đoàn người Hy-bá trở về. Uống ăn thoả thuê man-na nuôi sống toàn dân. Giờ đây đoàn con khao khát Thánh Thể Vua Trời. Tung hô muôn đời lòng Chúa khoan nhân.

  1. Tâm tình đầu

“Như nai rừng mong mỏi, tìm về suối nước trong

Hồn con cũng trông mong, được gần Ngài lạy Chúa.

Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống

Bao giờ con được đến, vào bệ kiến Tôn Nhan” (Tv 42,2-3)

     Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tin tưởng Chúa đang hiện diện trước mắt chúng con đây. Lạy Chúa, chúng con là những anh chị em trong giới gia trưởng, chúng con là những người đang đóng vai trò là ông bà, cha mẹ trong các gia đình. Chúng con ý thức rằng, không thể chu toàn bổn phận của mình trong gia đình, cũng như trở nên những mẫu gương cho gia đình của chúng con nếu chúng con không có ơn Chúa. Chúng con tin rằng Chúa đã mời gọi mỗi người vào một ơn gọi khác nhau, chúng con cũng thế, chúng con được kêu gọi để sống ơn gọi gia đình. Giờ đây chúng con được quỳ trước thánh nhan Chúa, hẳn cũng phải là một ơn kêu gọi nữa cho chúng con, ơn kêu gọi đến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giờ phút này xin Chúa giúp chúng con biết cầm lòng cầm trí để thờ lạy Chúa cho nên; chúng con cũng xin dâng lên Chúa những mối ưu tư, lo lắng trong cuộc sống của gia đình chúng con. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và biến những nỗi ưu tư phiền muộn của chúng con thành lời ca tụng Chúa không ngừng. Amen. (thing lặng 5 phút)

  1. Tâm tình chúc tụng ngợi khen (cộng đoàn đứng)

Người dẫn: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa là Đấng đã được lớn lên trong sự bao bọc trở che của Thánh cả Giu-se và Mẹ Ma-ri-a. Gia đình Na-za-reth là một gia đình gương mẫu tuyệt vời cho chúng con về tình yêu và sự hy sinh cho nhau.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và thờ lạy Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa, xưa kia gia đình Chúa đã cùng nhau trải qua nhiều biến cố vui buồn trong cuộc sống. Gia đình Chúa là mẫu gương cho gia đình chúng con biết kề vai sát cánh với nhau để cùng vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đời.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và thờ lạy Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa, xưa kia gia đình Chúa đã cùng nhau lên đền thờ vào các dịp lễ, đã thực thi những điều luật dạy. Gia đình Chúa là mẫu gương cho gia đình chúng con về việc biết mời gọi nhau tham dự các cử hành phụng vụ, đây chính là nguồn nuôi dưỡng đời sống đức tin của chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và thờ lạy Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa, xưa kia Chúa đã hằng vâng phục Thánh Giu-se và Mẹ Ma-ri-a, Chúa đã sống đúng vai trò của một người con trong gia đình. Chúa là mẫu gương cho con cháu của chúng con trong gia đình, biết sống đúng phận vị của mình, vâng lời, hiếu thảo và là mối dây gắn kết mọi thành viên trong gia đình.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen và thờ lạy Chúa

  1. Hát: Xin cho con biết lắng nghe

Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
ĐK : Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

  1. Tin Mừng theo thánh Mác-cô (Mc 1,14-20)

(14) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” (16) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-mon với người anh là ông An-rê, đang quang lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. (17) Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (18) Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người. (19) Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. (20) Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo Người.”

  1. Suy niệm Tin Mừng (cộng đoàn ngồi)

Người Ki-tô hữu hôm nay là những người đã nhận được lời kêu gọi “Hãy theo Tôi”. Họ không tự ý ra trình diện Đức Giê-su, không thỉnh nguyện được tham gia vào công trình của Người. Đức Giê-su kêu gọi họ ngay trong lúc họ làm công việc hằng ngày, tiếng gọi của Người hoàn toàn nhưng không. Mỗi người Ki-tô hữu chúng ta đi theo Đức Giê-su bởi vì Người đã mặc khải tình yêu của Thiên Chúa Cha cho chúng ta, dù chúng ta không xứng đáng với tình yêu ấy chút nào.

Đức Giê-su mời gọi chúng ta đến với Người không phải theo một chương trình đã được hoạch định sẵn, nhằm thuyết phục chúng ta theo chương trình ấy. Nhưng chỉ với một định hướng nơi một ý định duy nhất đó là chính bản thân Đức Giê-su. Người đi trước chúng ta và muốn chúng ta dõi bước theo Người. Người muốn chúng ta đi theo Người trong một cuộc sống mới, quy hướng về Người, hiệp thông trọn vẹn cuộc sống với Người, và kí thác hoàn toàn cuộc sống của mình trong sự hướng dẫn của Người.

Như bốn vị Tông đồ được gọi trong bài Tin Mừng, mỗi chúng ta được đặt vào trong tương quan riêng tư với Đức Giê-su, làm cho chúng ta trở nên thành viên của một cộng đoàn, và Người muốn chúng ta tạo ra tương quan ấy với những người được gọi khác. Như vậy, bước theo Đức Giê-su không phải chỉ là từng cá nhân riêng lẻ, nhưng là một cộng đoàn, cộng đoàn những người tin, những người đã nghe tiếng Đức Giê-su và gia nhập cộng đoàn.

Các môn đệ xưa, cũng như các vị Thừa sai qua các các thế hệ trong Hội Thánh đã mau mắn đáp lời Chúa Giêsu mời gọi: “Hãy theo Tôi, Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá.”. Lời mời gọi ấy của Chúa hôm nay cũng được gửi đến cho tất cả chúng ta. Mỗi chúng ta cũng được nhận tấm lưới là chính những phương tiện Chúa gửi trong cuộc sống, chúng ta hãy dùng nó cách hữu ích để có thể đưa người khác về với Chúa.

  1. Lời nguyện (cộng đoàn đứng)

Chủ sự: Cộng đoàn thân mến, Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người xuống trần gian để loan báo cho con người biết nhận ra Người và nhờ đó được ơn cứu độ, không những thế Đức Giê-su còn kêu gọi chúng ta trở thành môn đệ của Ngài, hầu chúng ta trở thành những người cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ. Đây chính là ân huệ lớn lao Chúa dành cho chúng ta, vì vậy chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện ước.

a. “Các anh hãy theo tôi”. Lạy Chúa, chúng con cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, các Đức Giám Mục và các Linh Mục trên toàn thế giới là những người đã được Chúa gọi lên dẫn dắt dân Người. Xin cho các ngài luôn can đảm, khôn ngoan và nhân hậu, hầu các ngài ngày càng dẫn đưa nhiều người đến với Chúa. (Chúng con cầu xin Chúa)

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con!

b. “Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Xin Chúa cho tất cả mọi người tín hữu chúng con biết ý thức rằng: Khi chúng chúng con lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng con đã trở nên môn đệ của Chúa, và tất cả chúng con có nhiệm vụ góp phần vào việc truyền giáo của Giáo Hội.

c. “Lập tức các ông bỏ chài lưới mà đi theo Người”. Xin Chúa cho chúng con biết từng ngày sống tinh thần từ bỏ những ham muốn và những thứ của cải không cần thiết, hầu chúng con có thể sống thanh thoát hơn, như thế chúng con mới có thể dễ dàng làm chứng nhân cho Chúa là Đấng kêu gọi chúng con đến nhận lãnh gia tài không hư hoại là Nước Trời.

d. “Hãy ở lại trong tình thương của Thầy”. Xin Chúa cho từng người trong giới gia trưởng chúng con, biết nêu gương sáng cho gia đình và những người xung quanh bằng việc chúng con chuyên chăm gặp gỡ Chúa, khi tích cực tham dự các cử hành phụng vụ, đặc biệt là thờ lạy Chúa trong bí tích Thánh Thể.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương, Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Chúa. Xin cho tất cả chúng con hiểu được tình thương kỳ diệu của Chúa và trung thành dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.Hát: Đây nhiệm tích

Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

  1. Phép lành Thánh Thể