– Giờ Chầu. CN. III Mùa Chay, Năm B – (GIỜ CHẦU CỘNG ĐOÀN)

TUẦN III. VINH QUANG NƠI THẬP GIÁ

(Bánh Hằng Sống)

I. KHAI MẠC
Hát: Còn tình yêu nào
ĐK: Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu Người liều mạng sống vì người mình yêu
1. Có ai trên trần thế đã liều mạng sống vì người mình yêu, mà Chúa đã liều mạng sống vì con.
2. Suốt đời những ngược xuôi, suốt đời chỉ biết vâng phục lệnh Cha, để sống cuộc đời gian khó vì con.

II. TÂM TÌNH ĐẦU
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa luôn hiện diện trước mặt chúng con trong Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn luôn xác tín rằng: mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa, là lương thực thần linh, bảo đảm cho chúng con mai sau sẽ thông phần vào sự sống vinh quang với Chúa.
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã vâng phục thánh ý Chúa Cha và vì tình yêu thương đối với nhân loại – để rồi Chúa “được giương cao lên khỏi mặt đất” và hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc chúng con. Chúng con xin thành tâm cảm tạ tình yêu Chúa. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết thưa cùng Thiên Chúa Cha rằng: “Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con trong giờ chầu này, để giúp chúng con sốt sắng hơn và gần Chúa hơn. Amen.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA
Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (Cộng đoàn đứng, hát)
Tin Mừng Đức Giêsu Ki-tô theo Thánh Gio-an
Trong số những người lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông Phi-líp-phê, người Bết-xai-đa, miền Ga-li-lê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giê su”. Ông Phi-lip-phê đi nói với ông Anrê. Ông An-rê cùng với ông Phi-lip-phê đến thưa với Ðức Giê-su. Ðức Giê-su trả lời: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. “Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta Ta sẽ còn tôn vinh nữa!” Dân chúng đứng ở đó nghe vậy liền nói: “Ðó là tiếng sấm!” Người khác lại bảo: “Tiếng một thiên thần nói với ông ta đấy!” Ðức Giêsu đáp: “Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này. Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Ðức Giê-su nói thế để ám chỉ Người sẽ phải chết cách nào.
Đó là lời Chúa

SUY NIỆM:
Qua Tin Mừng hôm nay, Chúa mặc khải cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai nhạt dù cho cuộc đời có đổi thay. Tình yêu của Thiên Chúa vẫn như mưa tưới gội trên mọi người: cả người lành cũng như kẻ ác. Ngài không áp đặt con người phải theo Ngài. Trái lại, Ngài cho họ được quyền tự do lựa chọn hạnh phúc cho chính mình. Vì thế, kẻ tin theo Chúa, đặt tin tưởng vào Chúa thì đã được cứu. Còn kẻ không tin, thì tự họ, họ đã tìm đến cõi diệt vong. Con rắn đồng đã được ông Mô-sê treo lên thật cao ở giữa trại của dân Do-thái trên đường họ trở về Đất Hứa là biểu tượng cho tình yêu chữa lành của Thiên Chúa. Những ai bị rắn độc cắn cứ nhìn lên tượng rắn đồng ấy là được cứu chữa. Hình ảnh Đức Giê-su bị treo cao trên thập giá không phải là một biểu tượng nữa, mà là hiện thực, là tình yêu Thiên Chúa nhập thể được tỏ ra cho nhân loại. Con rắn đồng tự thân chỉ là vật vô tri, bất động, nhưng sức mạnh và quyền năng cứu chữa là ở chính Thiên Chúa. Như vậy, Đức Giê-su – Con Thiên Chúa bị treo trên thập giá trên đồi Can-va-ri-ô, là chính ơn cứu độ cho toàn nhân loại, Đấng đã “hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Gio-an 15:13), đó là dấu chỉ sống động nhất để chứng minh cho “chân lý toàn vẹn” (16:13), là: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”.
Tình yêu đích thực phải nhắm tới lợi ích của người mình yêu. Mục đích Thiên Chúa nhắm đến khi yêu thế gian là để mọi người “khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời”. Tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian và gây nên sự chết cho mọi người. Đứng trước sự hư mất của toàn thể nhân loại, Thiên Chúa đầy lòng thương xót đã hứa hẹn sẽ ban ơn cứu độ cho loài người ngay sau khi tổ tông phạm tội. “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3:15). Lời hứa cứu độ được thể hiện khi Con Một Thiên Chúa được sai đến trần gian. Trong cuộc đối thoại với ông Ni-cô-đê-mô, Chúa Giê-su đã nhắc đến lời hứa tình yêu cứu độ này và Người báo trước về đỉnh cao của tình yêu ấy sẽ được biểu lộ qua cái chết của Người: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời”.Để con người được cứu độ, Thiên Chúa không đòi hỏi họ điều gì vượt ngoài khả năng họ, nhưng chỉ cần tin vào Con của Người thì được sống muôn đời.
Tại sao chúng ta có thể dễ dàng tin vào những lời đường mật của tình yêu con người, trong khi lại không chịu tin vào tình yêu đích thực và vô điều kiện của Thiên Chúa? Lời hứa của tình yêu Thiên Chúa đã được thực hiện và chứng tỏ sự trung thành của Người, trong khi lời hứa của người đời thường lại là lời hứa cuội.
Nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa đã bắt đầu Tình Yêu Cứu Thế, chúng ta vui mừng hạnh phúc khi mừng Chúa Giê-su giáng sinh. Nhưng trong Mầu Nhiệm Hy Tế, Thiên Chúa đã hoàn tất Tình yêu cứu thế và không làm gì hơn nữa cho con người. Như vậy, việc Con Thiên Chúa chịu chết treo trên thập giá là mạc khải tròn đầy và cuối cùng Thiên Chúa cho con người. Mùa chay thánh, chúng ta cũng không thể bỏ qua sứ điệp này khi chuẩn bị tưởng niệm Chúa chết trên thập giá, tình yêu sẵn sàng thí mạng mình vì chúng ta.

CẦU NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu, từ muôn thuở Chúa đã yêu thương và muốn cứu chuộc chúng con. Nhưng Chúa không thể cứu được con nếu chúng con không muốn. Xin cho chúng con biết dùng tự do của mình để chọn con đường dẫn đến phúc trường sinh. Con đường đó chính là Ðức Giêsu. Tin vào Ðức Giêsu chắc chắn chúng con sẽ được hạnh phúc muôn đời. Amen.

IV. LẦN CHUỖI THÁNH THỂ QUA KINH MÂN CÔI
Hát: Hoa Mân Côi
ĐK: Một tràng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.
Khi đau thương ắp đầy như vườn loang máu mồ hôi. Như gai đâm như chịu nát đòn như khi nhận thập tự hy tế, kết hoa kinh để dâng Mẹ.
Mầu Nhiệm Khổ Nạn
Mầu nhiệm thứ III: Chúa Giêsu chịu đội mão gai Suy niệm về vết thương thứ ba: SỰ VÔ ƠN
Vòng gai không những đội trên đầu Chúa Giêsu, mà còn quấn chung quanh trái tim Ngài, vì chính bây giờ trong Bí Tích Thánh Thể Ngài phải đau khổ nhiều hơn trong cả cuộc đời tử nạn của Ngài nữa. Gai bọc chung quanh trái tim Ngài là biểu tượng niềm đau Ngài phải gánh chịu do sự vô ơn của thế giới, đối với tình yêu của Ngài trong Bí Tích Thánh Thể.
Hát: Lạy Chúa, gương mặt nào đẫm máu thê lương, gai nhọn nào còn sâu vết hằn, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa mão gai nào dập nát đau thương, xót xa nào rỉ máu con tim, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi) Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con ý thức tình yêu cao cả Chúa dành cho chúng con, là kết tinh của tình trời với đất. Chúng con xin dâng lên Chúa mọi đau khổ chúng con phải chịu vỉ sự vô ơn bạc đãi. Xin dâng lên Chúa lòng tri ân tuyệt hảo của Đức Maria để đền bù sự vô ơn và vô tâm của thế giới đối với tìnhyêu Chúa trong Bí Tích Thánh Thể.

(Đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh)
Mầu nhiệm thứ IV: Chúa Giêsu vác Thánh Giá

Suy niệm về vết thương thứ tư: SỰ THẤT BẠI

Đây là chiến thắng của cây thánh giá: mọi đau khổ đều có giá trị cứu độ, khi được dâng lên Chúa Giêsu. Vì Ngài đã dùng Thánh Giá mà tôn vinh các đau khổ của loài người. Ba lần Ngài đã ngã trên đường đi lên Núi Sọ là để dạy chúng ta đừng bao giờ thất vọng, vì trong Bí Tích Thánh Thể Ngài đang biến mọi thất bại của chúng ta thành chiến thắng, chỉ cần khiêm tốn dâng những thất bại đó cho tình yêu cứu độ của trái tim Ngài.
Hát: Lạy Chúa, trên đường đồi dốc đá cheo leo, con đường dài mồ hôi thấm mệt gánh tội tình nặng mang chất ngất! Lạy Chúa Thánh giá nào Ngài vác trên vai bước đi nào quỵ ngã đau thương đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi) Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi bí tích cực thánh này, Chúa đã biến mọi sự tốt lành trong Bí Tích Tình Yêu của Ngài. Xin Chúa thiêu đốt tất cả các khuyết điểm và thất bại của chúng con, xin giúp chúng con học nơi Mẹ đức khiêm tốn phó thác cậy trông vào Chúa.

(Đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh)
Mầu nhiệm thứ V: Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá

Suy niệm về vết thương thứ năm: BỊ BỎ RƠI

Trên cây thánh giá Chúa Giêsu hoàn toàn bị bỏ rơi. “Lạy Chúa! Lạy Chúa! Sao Chúa bỏ rơi con? …” khi chúng ta kết hợp với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể chúng ta đã yêu Chúa Cha bằng tình yêu của Chúa Giêsu. Bí Tích Thánh Thể là một hiến tế tình yêu nơi đó Chúa Giêsu không ngừng bào chữa cho chúng ta: “Lạy Cha! Xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”.
Hát: Lạy Chúa con đường tình Chúa đã đi qua, con đường thập tự loang máu đào. Ơi lưỡi đòng còn loang vết máu. Lạy Chúa Thánh Giá nào Ngài đóng đinh xưa, cô đơn nào lạnh buốt tâm can, đường tình đó Ngài dành cho con.
ĐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài. Thập giá trên đường đời con đi (đường đời con đi) Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể qua từng hạt chuỗi trong mầu nhiệm mân côi này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả sự an ủi mà Mẹ Chúa đã dành cho Chúa khi Mẹ đứng bên cạnh Chúa, trong giây phút Chúa bị bỏ rơi một mình trên Thánh giá. Nay một lần nữa, Chúa lại bị bỏ rơi một mình trong các nhà tạm trên thế giới, chúng con xin Chúa lôi kéo mọi người đến với trái tim Chúa trong Bí Tích Thánh Thể, vì Chúa đã phán: “Khi nào Ta được nâng lên Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng ta”.

(Đọc 1 kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh)
V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ
Hát kết: Mẹ Ơi Bao Người Lạc Bước Lưu Đầy Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời. ĐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.