Giờ chầu Chúa Nhật I mùa Vọng năm B (DÀNH CHO TU SĨ)

Giờ chầu Chúa Nhật I mùa Vọng năm B (đối tượng tu sĩ)

TỈNH THỨC MONG CHỜ CHÚA ĐẾN

Dẫn nhập

Kính thưa cộng đoàn, giờ chầu hôm nay chúng ta mang tâm tình của phụng vụ Chúa nhật I mùa vọng năm B. Như tâm tình của cô dâu mong chờ, khát mong chàng rể đến với mình, Hội Thánh cũng mang nơi mình tâm tình khát mong, đợi chờ Đấng yêu thương Hội thánh, Ngài sẽ ngự đến trong vinh quang. Đấng ấy nơi đây, lúc này đang hiện diện với chúng ta nơi nhiệm tích Thánh Thể trên bàn thờ để biểu lộ tình yêu hiện diện của Ngài cho chúng ta. Vậy giờ đây chúng ta hãy đến tôn thờ Ngài trong giờ chầu này. (Mời cộng đoàn đứng chúng ta cùng hát).

1.     Tâm Tình thờ lạy

Cộng đoàn quỳ

Chủ sự đặt Mình Thánh + xông hương

Cộng đoàn hát: Con thờ lạy hết tình…

Tôn thờ

(thinh lặng 1 phút)

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa ở với loài người  chúng con.

Cộng đoàn hát (2 lần):

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha.

Cộng đoàn hát (2 lần như trên):

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa  thể hiện nơi trần thế tình yêu của Chúa Cha.

Cộng đoàn hát (2 lần như trên):

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa hứa ban Chúa Thánh Thần đến uốn nắn chúng con nên giống hình ảnh Chúa Cha.

Cộng đoàn hát (2 lần):

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa tiếp tục hiện diện nhiệm mầu trên trần thế để cầu bầu cho chúng con.

Cộng đoàn hát (2 lần):

Người dẫn: Chúng con thờ lạy Chúa đang ngự thật trong phép Thánh Thể, Chúa đến từ cung lòng Chúa Cha để mạc khải cho những ai Chúa muốn.

Cộng đoàn hát (2 lần):

2.     Tâm tình chúc tụng (hai người đọc đối đáp)

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh!– Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,
chớ khá quên mọi ân huệ của Người.Chúa tha cho ngươi muôn vàn tội lỗi,
thương chữa lành các tật bệnh của ngươi.– Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,
bao bọc ngươi bằng ân nghĩa hải hà.– Ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,
khiến tuổi xuân ngươi mạnh mẽ tựa chim bằng.– Chúa phân xử công minh,
bênh quyền lợi những ai bị áp bức.

– Mặc khải cho Môsê biết đường lối của Người,
cho con cái nhà Israen thấy 
những kỳ công Người thực hiện.

– Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giầu tình thương.

– Chẳng trách cứ luôn luôn,
không oán hờn mãi mãi.

– Ngươi không cứ tội ta mà xét xử,
không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

– Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,
tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng cao như thế.

– Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,
tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

– Như người cha chạnh lòng thương con cái,
Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn.

– Người quá biết ta được nhồi nặn bằng gì,
hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi.– Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,
tươi thắm như cỏ nội hoa đồng.– Một cơn gió thoảng là xong,
chốn xưa mình ở cũng không biết mình.– Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại,
dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn.

– Người xử công minh cả với đời con cháu
cả những ai giữ giao ước của Người,
và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

– Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm,
quyền đế vương bá chủ muôn loài.

– Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ,
bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người, luôn sẵn sàng phụng lệnh.

– Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh,
hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.

– Chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành,
thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi,
Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

3.     Tôn Vinh Lời Chúa

Công bố Tin Mừng: (Mc 13, 33-37)

 “Các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Điều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”

(Sau mỗi câu Lời Chúa cộng đoàn hát)

Ø  Lạy Đức Chúa,…xin Ngài mau trở lại.

Ø  Lời chứng về Ðức Kitô đã ăn sâu vững chắc vào lòng trí anh em, khiến anh em không thiếu một ân huệ nào, trong lúc mong đợi ngày Ðức Giêsu Kitô.

Ø  Trong Ðức Kitô Giêsu, anh em đã trở nên phong phú về mọi phương diện, phong phú vì được nghe Lời Chúa và hiểu biết mầu nhiệm của Người.  

Ø  Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 

4.     Cầu Xin (sau mỗi lời nguyện xin cộng đoàn hát)

Chủ sự: Chúa thương đến cứu rỗi mọi người. Trong niềm hân hoan chờ đón Chúa, chúng ta hiệp lời cầu nguyện.

Chúa giao cho Hội Thánh sứ mạng hướng dẫn dân Chúa trên đường phần rỗi. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn nhiệt thành giúp con cái mình dọn lòng sẵn sàng đón rước Chúa.

Chúa đến lần thứ nhất để loan báo Tin Mừng và chịu chết chuộc tội mọi người. Xin cho chúng ta hết lòng tin kính Chúa và thực hành Lời Chúa dạy.

Chúa đến lần thứ hai để thưởng phạt chúng ta theo việc lành dữ chúng ta làm. Xin cho các Kitô hữu chúng ta luôn tỉnh thức, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.

Chúa giao cho mỗi người một trách nhiệm. Xin cho hết mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn chu toàn trách vụ Chúa giao, để đón Chúa đến cứu thoát.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương cho chúng con biết Chúa sẽ đến thình lình. Xin cho chúng con luôn chuẩn bị sẵn sàng đón rước Chúa, bằng cách hằng ngày chu toàn trách nhiệm Chúa phú giao. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 Cộng đoàn hát: Để Chúa Đến

Kinh lạy Cha…

5.     Kết thúc

Này con là đá

Đây nhiệm tích

Phép lành Thánh Thể (Chủ sự)

Chúc tụng (Chủ sự)

(đọc sau khi ban phép lành Thánh Thể)

Chúc tụng Chúa là Thiên Chúa,
Chúc tụng Danh Thánh Thiên Chúa,
Chúc tụng Chúa Giêsu, thật sự là Thiên Chúa và là con người,
Chúc tụng Danh Thánh Chúa Giêsu,
Chúc tụng Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu,
Chúc tụng Máu Thánh Châu Báu Chúa Giêsu,
Chúc tụng Chúa Giêsu trong Thánh Thể trên các bàn thờ
Chúc tụng Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo trợ,
Chúc tụng Thánh Mẫu Thiên Chúa Maria rất thánh
Chúc tụng Rất Thánh Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ
Chúc tụng Mẹ lên trời cao sáng
Chúc tụng Danh Mẹ Maria, Đồng Trinh và Hiền Mẫu
Chúc tụng Thánh Giuse, bạn thanh sạch Đức Maria
Chúc tụng Thiên Chúa nơi các thiên thần và các thánh. Amen

Hát: Này đoàn dân Chúa hãy sẵn sàng…. Sách TCCĐ

 câu lạy

Phê-rô Nguyễn Văn Nguyên, SSS