GHẾ CHỦ TỌA

GHẾ CHỦ TỌA [1] Lạy Chúa Giêsu, chúng con thấy rằng Chúa thường ngồi giảng dạy. Chúng con biết điều này khi đọc đoạn Tin Mừng về việc Chúa giảng bài Bát phúc trên núi, hay Chúa ngồi bên bờ hồ để nói với đám đông dân chúng. Trong hội đường, Chúa đứng để đọc đoạn Sách Thánh tiên tri Isaia, nhưng Chúa đã ngồi xuống để loan báo một tin sửng sốt mang tính ngôn sứ về số phận cuộc đời và sứ mệnh của Chúa nơi trần gian.Sự suy gẫm đưa chúng con trở về với thời gian xưa kia khi đám đông dân chúng chen chúc nhau tới nghe Chúa nói đến nỗi làm cho Chúa thật khó rao giảng cho họ. Vì thế, Chúa đã phải chọn cách thức lên trên thuyền rồi ngồi ở đó mà giảng dạy. Lạy Chúa, chúng con phân định để biết được ẩn dụ trong biến cố này là gì. Nếu con thuyền là hình ảnh của Giáo hội thì chúng con tin rằng Chúa đang gợi lên cho chúng con biết thẩm quyền giảng dạy bắt nguồn từ Giáo hội và Chúa vẫn đang tiếp tục rao giảng cho thế giới ngang qua Giáo hội.Chiếc ghế chủ tọa mà chúng con thấy phía sau bàn thờ thúc giục chúng con suy niệm sâu xa hơn nữa ý nghĩa của vật dụng này. Chắc chắn rằng, không nên coi ghế chủ tọa chỉ như một vật dụng nội thất hữu ích trong cung thánh. Đây là một cái ghế thật, nhưng mang nhiều ý nghĩa mỗi khi Chúa ngồi xuống để giảng dạy dân chúng. Lạy Chúa, chúng con muốn nghĩ rằng bàn thờ, giảng đài và ghế chủ tọa là ba vật dụng nội thất cung thánh bổ sung cho nhau vì cả ba gợi lên mối tương quan giữa Lời Chúa, bữa tiệc thánh và vai trò của vị chủ tế cộng đoàn phụng vụ.Như những chỗ ngồi giản dị Chúa đã sử dụng, ghế chủ tọa tuy cao quý nhưng vẫn phải đơn sơ bởi vì ghế chủ tọa đại diện cho quyền bính thánh thiêng. Chúng con chẳng mấy để ý có khi nào ghế của giám mục được trang hoàng như một ngai tòa không! Nhưng lạy Chúa, có ai nhìn nhận việc giảng Lời Chúa từ ngai tòa không? Nói cho đúng, ghế chủ tọa bây giờ được gọi là cathedra, đó là một biểu tượng cổ xưa về quyền giảng dạy của đức giám mục xét như là một mục tử của Hội thánh địa phương.Lạy Chúa, sau khi sống lại từ cõi chết, Chúa ngồi bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Chúng con hình dung theo ý nghĩa ẩn dụ việc Chúa ngồi bên hữu Chúa Cha. Ấn dụ cho phép chúng con biết được sự thân mật rất riêng giữa Chúa và Chúa Cha. Chúng con có thể cảm nhận được sự cởi mở và thân quen; Chúa có thể nói thì thầm bên tai Chúa Cha về chúng con, những người anh chị em của Chúa đang ngồi trong thế gian này. Lạy Chúa, trên trần gian, Chúa đã ngồi để giảng dạy, trên thiên quốc, Chúa ngồi để chuyển cầu cho chúng con.  Khi chúng con suy đi nghĩ lại về tính biểu tượng của một chiếc ghế bình thường này, chúng con nghĩ tới các giám mục và linh mục. Đối với các ngài, Chúa đã ban cho ân sủng và quyền ưu tiên để ngồi vào chiếc ghế chủ tọa. Chúa đã thiết lập họ thành những nhà rao giảng và chuyển cầu thay cho dân: họ chủ tọa trong cung thánh, ngồi giảng dạy và không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cho dân chúng – những người Chúa đã tín thác giao cho các ngài chăm sóc mục vụ.Lạy Chúa, xin hãy nhắc nhớ cho các giám mục và linh mục biết rằng khi ngồi vào ghế chủ tọa, họ thực sự trở nên thấp hèn hơn vì tuy ghế chủ tọa là biểu tượng cho quyền bính, nhưng những ai ngồi vào đấy thì lại phải trở nên tôi tớ khiêm nhường trong Giáo hội của Chúa. Xin giúp các ngài ghi nhớ chức vị giảng dạy và chuyển cầu không nâng họ lên tầng mức cao hơn, đúng ra, ghế chủ tọa lại bắt họ quỳ xuống như người tôi tớ để rửa chân cho các anh chị em mình. Lạy Chúa, xin dùng Chúa Thánh Thần mà linh hứng cho các giám mục và linh mục khi họ rao giảng và xin dạy họ biết luôn cầu nguyện nhân danh Chúa. Amen. 


[1] PHẠM ĐÌNH ÁI, Để tham dự Thánh lễ sốt sắng hơn, Học viện Dòng Thánh Thể, lưu hành nội bộ, 2016, được lược dịch theo nguyên tác: ANSCAR J. CHUPUNGCO, Meditations on The Mass, Claretian Publications, Quezon city, Philippines, 2010.