Cộng đoàn cầu nguyện cho Ông cố Giuse Lê Hùng Quảng

Kính báo đến quí Cha, quí Thầy
 
Ông cố Giuse Lê Hùng Quảng,
Thân Phụ của Cha Máctinô Lê trung Hiếu,sss (Giáo Tập)
 
Ông cố đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 01 giờ 00, ngày 23/09/2021.
 
Hưởng thọ: 82 tuổi 
 
Thánh lễ an táng được cử hành trong hoàn cảnh dịch covid, theo địa phương
– Giáo xứ Kẻ Sặt, GP. Xuân Lộc.
 
Xin quí Cha, quí Thầy hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông cố Giuse.