Chúa Nhật XIII Thương Niên – Năm C

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

ĐÒI HỎI NGƯỜI MÔN ĐỆ CỦA GIÊSU 

Khởi Nguyện 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong hành trình rao giảng Tin Mừng, nhiều người đã tình nguyện theo Chúa, nhưng hầu như Chúa không chọn được ai. Chúa muốn tất cả môn đệ Chúa hoàn toàn phó thác cho Chúa, không bám víu vào của cải, cũng chẳng phải bận tâm đến việc gia đình, bỏ mình hoàn toàn, chọn Chúa lên trên hết. Tất cả dành cho Chúa, tất cả dành cho tương lai tươi sáng của Nước Trời. Giờ đây chúng con đến chầu Chúa, đặt tất cả mọi sự dưới Thánh Thể. Chúng con tin rằng Thánh Thể vẫn là lẽ sống, là tất cả những gì chúng con tìm kiếm, là đỉnh cao nhất trong hành trình lên trời của chúng con. Vì Thánh Thể Chúa là chính Chúa vậy. Là sự hiện diện kéo dài của Chúa ở trần gian. Những gì chúng con thực hiện trong đời sống cũng như trong việc tông đồ là mục đích tìm Chúa. Xin thứ tha cho những lần chúng con chạy theo cuộc sống cơm bánh gạo tiền mà quên Chúa. Xin thứ tha cho những lần chúng con đã tự ái hay nóng giận mà làm hại đến anh em thay vì cứu chữa và thứ tha. Bản thân chúng con, ngay những gì chúng con có và cả tội lỗi của chúng con cũng xin dâng lên Chúa. Xin Chúa thương nhận hy lễ mọn hèn của chúng con. Amen. 

Tin Mừng                   Lc 9,51-62 

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy Có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác. 

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 

Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi!” Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Đức Giê-su bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà Còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” 

Đó là Lời Chúa 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Theo Chúa, Từ Bỏ Người Thân

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Điều răn thứ tư Chúa dạy chúng con phải thảo kính cha mẹ. Vậy mà giờ đây để sẵn sàng theo Chúa, người thanh niên chỉ cần về xin phép cha mẹ, nhưng Chúa vẫn không cho. Một trường hợp nữa là xin về để chôn cất cha mẹ, Chúa cũng không chịu. Xin Chúa chỉ bảo cho chúng con lý do nào Chúa làm như vậy. Thảo kính cha mẹ đương nhiên phải thực hiện. Áo mạc phải chui qua khỏi đầu. Là người con cần phải xin phép cha mẹ, là những vị Chúa đã trao phó bổn phận chăm sóc dưỡng dục theo luật Chúa Kitô và Hội thánh, nên phải vâng lời các ngài trong những điều phải lẽ. “Nghĩa tử, nghĩa tận”, khi còn nhỏ cha mẹ chăm sóc con cái, khi đã về già đến lượt con cái phải chăm sóc lại cha mẹ. Lịch sử từ xưa nay vẫn thế, không có gì thay đổi, không thể đi ngược lại được. 

Lạy Chúa, Chúa đã nhất quyết lên Giê-ru-sa-lem, sắp đến ngày Chúa được rước lên trời, thì phải đặt Chúa lên trên cùng. Cha mẹ phải nhường bước cho cuộc tuyển chọn của Chúa. Thực tế cho thấy, mọi người ngày một xa cha mẹ nhiều hơn. Khi còn nhỏ, con cái cũng không ở mãi trong bụng cha mẹ được. Phải sinh ra, lớn lên đi học, lại một lần nữa xa cha mẹ nhiều hơn, lập gia đình hay đi tu lại càng ngày càng xa cha mẹ, đến cuối đời thì phải lìa bỏ cha mẹ hoàn toàn. Chẳng ai giữ mãi cho cha mẹ cho mình được. Còn đức tin cho chúng con hay, cha mẹ là cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa. Khi một người được sinh ra là lúc cha mẹ cho chúng phân xác, còn Chúa cho phần hồn. Thế nên việc quyết định vận mạng của một người là quyền của Chúa. Cha mẹ cộng tác với Thiên Chúa, phải hứa giáo dục chúng theo luật Chúa Kitô và Hội thánh, nên khi Thiên Chúa cần, thì cha mẹ phải hoàn toàn phó thác cho Chúa sử dụng. Không được đặt cha mẹ, người thân lên trên Chúa. Phải coi Chúa là tuyệt đối trong hành trình về trời. Những gì Chúa đã quyết thì chúng con nên theo, bởi đó sẽ mang lại hạnh phúc đời đời cho chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con ở đời lắm khi đạt quan hệ cha mẹ với con cái, chồng với vợ lên trên Chúa, anh em họ hàng lên trên Chúa. Chúng con chẳng còn muốn chúng con thuộc về ai hết. Mọi việc chúng con làm, mọi quan hệ của chúng con với xã hội, kể cả Chúa phải đặt dưới quan hệ với chúng con. Ai làm trái lệnh chúng con là bị cấm đoán, không được giao thiệp với người khác nếu chúng con không thích. Đây cũng là khởi điểm của mọi bất công và chèn ép. Lợi ích của chúng còn tại sao phải nhường lại cho người khác. Quyền hành của chúng con tại sao lại phải đưa cho người khác sử dụng, đang có chức có quyền tội gì mà từ chức kể cả khi xã hội và mọi người cần người khác thay thế. Lạy Chúa, bài Tin mừng hôm nay Chúa nói có tính “thiền” quá cao, chúng con chẳng sao múc hết được ý nghĩa. Xin cho chúng con biết đặt lợi ích, quan hệ của chúng con bên dưới ý định của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết dứt bỏ những gì không hợp với cuộc hành trình về Nước Trời để hoàn toàn cho Chúa sử dụng, hoàn toàn cho hướng về mục đích tối hậu: đường về trời. Amen.

Bài Hát: Muối Men Cho Đời 

1. Vui vui làm sao được nghe tiếng Cha kêu mời. Hân hoan tìm đến để dâng hiến trót tuổi xuân. Muốn sống cho Ngài và đem sức sống cho đời. Cho con theo mãi để làm nhân chứng cho Ngài thôi.

Đk. Con không đến để làm theo ý con. Nhưng con xin dâng trọn đời cho Nước Trời. Như sáp biến tần cho đời thắp sáng, như muối men cho tình mến thám, như tiếng ru êm cho đời nóng ấm cho tươi vui nụ cười. 

2. Sống giữa phù hoa dệt bao ước mơ tuyệt vời, đôi khi lệ dâng còn như nuối tiếc tuổi xuân. Đã bước theo Ngài thì xin trung tín đến cùng. Đi trong thế giới hận thù gieo mến thương đầy vơi

Tâm Nguyện Thứ Hai: Theo Chúa, Từ Bỏ Bản Thân 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Từ bỏ những gì bên ngoài bản thân tương đối dễ. Từ bỏ ngay cả cha mẹ họ hàng hay những mối liên hệ thân thiết giữa người với người tương đối dễ. Nhưng từ bỏ bản thân mới khó khăn. Mấy sứ giả của Chúa, được cử lên Giê-ru-sa-lem làm tiền trạm cho những nơi Chúa sẽ đến, Sứ giả mang sứ mạng cao cả ra đi. Có nơi chấp nhận, họ vui. Có nơi không chấp nhận, họ buồn. Oan nghiệt hơn nữa họ muốn “Khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng”!? Thật kinh khủng. Những người Sa-ma-ri-a không muốn đón tiếp Chúa, chỉ vì họ không thích Giê-ru-sa-lem, người Sa-ma-ri-a và người Giu-đê-a không chơi với nhau, họ đều có Chúa nơi sinh hoạt riêng tư. Chúa không chấp nhận giải pháp của các môn đệ, cũng chẳng theo giải pháp của Sa-ma-ri-a, mà Chúa bỏ đi với đôi lời khiển trách các môn đệ, Chúa đã bình tĩnh, không nóng giận, cũng chẳng hơn thua, không tự ái mà Chúa theo mục đích đã đề ra từ trước. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giáo hội đã có lần xin lỗi công khai về những xúc phạm đến con người khi phụng sự chân lý. Công đồng Va-ti-ca-nô II đã dạy “Vì thế phải cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta ơn thành thật quên mình, khiêm nhượng và hiền hòa trong khi phục vụ, quảng đại trong tình huynh đệ đối với tha nhân”. Thánh Phao lô cũng khuyên: “Tôi đây tù nhân trong Chúa, tôi khẩn khoản nài xin anh em hãy tiến bước đàng hoàng theo ơn kêu gọi mình đã được với tất cả lòng khiêm nhường và hiền hậu, hãy chịu đựng nhau trong đức ái; hãy lo lắng duy trì sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần trong mối dây hòa bình” (Ep 4,1-3). Tập tính khiêm nhường thay cho tính nóng nảy là một chuyện khó khăn, tập sống chung hoà bình với người mình không thích là chuyện khó khăn hơn, nhưng tập bỏ ý riêng để thuận theo ý Chúa là điều khó nhất. Người ta có thể chiến đấu mạnh mẽ chống lại kẻ thù, hay chịu đựng gian khổ để sống tự lập, nhưng phải bỏ mình thì không thể được. Chiến thắng lớn nhất trong đời không phải là chiến thắng hơn người nhưng là chiến thắng chính mình. Nếu một người tàn tật, hay trong hoàn cảnh khó khăn của kinh tế, bệnh tật, nếu người ấy cố gắng vượt lên, cố gắng chiến đấu chống lại bản thân, thì sẽ dễ dàng trở thành phế nhân. Nhưng trong thực tế ai trong chúng con cũng khâm phục những người biết vượt lên trên hoàn cảnh để sống tốt, khâm phục những người gặp phải sóng gió nhưng không cúi đầu trước sóng gió. Phục những người như thế hơn những người giàu có hoặc thành công mà kiêu căng. 

Lạy Chúa, chúng con đây cũng được Chúa trao cho trách nhiệm làm tiền trạm của Chúa trong gia đình, trong xã hội. Chúng con phụng sự Chúa trong khi vẫn phải lao động vất vả để kiếm sống. Xin cho chúng con biết từ bỏ bản thân để nhường bước cho Chúa đi vào đời chúng con. Xin gạt tính nóng nảy muốn triệt tiêu hay làm cho người khác bằng bạo lực. Và xin cho chúng con có được tinh thần của Chúa trong cuộc hành trình về Nước Trời. Amen.

Bài Hát: Cho Con Biết Yêu Thương Trọn Đời 

1. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi. Cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. 

ĐK. Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài đã xuống đời, và chết thảm sầu. Vì chính Ngài là tình yêu, chính Ngài thương mến con người, chỉ vì tình yêu. 

2. Cho con mãi trung kiên nghìn đời. Cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi. 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Chọn Chúa làm Gia Nghiệp

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Theo Chúa là bỏ cha mẹ, theo Chúa là từ bỏ bản thân, chỉ chăm chú vào công việc Chúa trao phó thôi, đường tình Chúa dẫn như thế thì khác nghiệt với chúng con quá không? Chúa muốn chúng con khi đã là môn đệ: của Chúa, thì đừng vì những mối quan hệ với của cải vật chất, với người thân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Chúa. Khi theo Chúa không còn để ý đến chuyện tranh giành địa vị Nước Trời lớn lao. Mọi người vẫn nghĩ Chúa lên Giê-ru-sa-lem để tái lập dân Is-ra-en nên tìm cách dấn thân mong có một địa vị nào đó trong nước Chúa. Như thế xem ra Chúa chỉ là một phương tiện để cho con người tìm lợi lộc cho riêng mình. Có người muốn về nhà để từ giã hay chôn người thân Chúa cũng không cho, bởi vì Chúa muốn đã theo Chúa, Chúa phải là mục tiêu đầu tiên, chỗ đứng của Chúa trong hành trình về Nước Trời phải là ưu tiên, chuyện của thế gian không thể đặt ngang hàng với hành trình gấp gáp của Nước Trời. Bởi vì không thể lấy chuyện chóng qua để đổi lấy chuyện vĩnh cửu, không thể lấy chuyện trước mát để làm hỏng chuyện đời đời. Không thể lấy lòng tiểu nhân để đo lường hạnh phúc Nước Trời. Nên chọn Chúa là vấn đề căn bản và cuối cùng của mọi chọn lựa. Người theo Chúa là chọn chính Chúa, lấy chính Chúa làm mục tiêu chính, ý Chúa là gia nghiệp của mỗi người. Lấy thánh ý Chúa làm ý mình. Ý Chúa là quan trọng trong mọi biến cố. Trong mọi công việc làm luôn cần đạt lại vấn đề có đúng là ý Chúa không? Con đường chúng con đi có đúng với ý của Chúa không? Nếu không đúng thì đó chỉ là cố gắng vô ích. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con hứa theo Chúa ngay từ khi được Rửa tội, chúng con hứa từ bỏ ma quỷ và mọi quyến rũ của ma quỷ. Không chọn ma quỷ mà chọn Chúa là chính. Như thế trong bất kỳ bậc sống nào, thì chọn Chúa vẫn là vấn đề sống còn của một kiếp người. Chúng con ở gia đình lấy Chúa làm mục tiêu, chọn ý Chúa chứ không phải là ý của chúng con. Xin cho chúng con hiểu được đâu là ý của Chúa, đâu là những mơ hồ tính toán của chúng con. Nếu biết được ý Chúa thì chúng con phải sửa đổi. Làm sai trong gia đình phải biết quay đầu lại với ý của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết xét lại bản thân xem đã chọn đúng ý Chúa chưa. Xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa, dò hỏi ý Chúa muốn chúng con làm gì, và khi đã biết thì cũng cố gắng thực hành điều Chúa muốn, cho dẫu điều đó không hợp với ý mình. Lạy Chúa, Chúa trao cho chúng con ai cũng có trách nhiệm với môi trường mình sống. Cuộc sống của chúng con không phải là ngẫu nhiên, tùy hứng nhưng là do ý Chúa, nếu chúng con biết vận dụng ý Chúa, thì chúng con sẽ tìm được hạnh phúc. Nếu không chỉ mang đến thất bại và đau khổ. Ý Chúa là gia nghiệp đời chúng con, ngoài Chúa ra chúng con tìm đâu ra hạnh phúc. Chỉ có Chúa mới là hạnh phúc của đời chúng con. Amen.

Hát Bài: Con Luôn Tin Rằng

1. Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời, Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường còn đi thiên nhiên dịu vời. Ngài phủ vây con với khí trời mát trong. 

ĐK. Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu con luôn vui bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ân thánh do trời. Dẫn lối con đi, dẫn bước trung trinh, nơi thánh điện Ngài. 

2. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con lên hàng khanh tướng. Con luôn tin rằng Ngài dìu con đi trong cung thánh điện Ngài. Dù đời ô nhơ, u mê dại khờ, Ngài đã yêu thương không chi tầm thường. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương.

Tâm Nguyện Kết 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa luôn tôn trọng tự do chọn lựa của mỗi người chúng con. Chọn Chúa chứ không phải chọn người thân, vì người thân có là gì đâu chỉ là thụ tạo mong manh làm sao sánh được với Chúa ngàn trùng. Chọn Chúa chứ không phải địa vị hay quyền lợi. Vì tất cả cũng là của Chúa, chúng chỉ là phương tiện để chúng con phục vụ, tìm ý Chúa chứ không phải là Chúa. Chọn Chúa chứ không phải là bản thân chúng con. Vì bản thân chúng con chỉ nhìn thấy trước mắt và chỉ mong cho mình được thỏa mãn. Chọn Chúa là trên hết, chọn Chúa là mục đích và hạnh phúc tối hậu. Lạy Chúa chúng con biết như thế, nhưng khó vượt qua quá bởi nhất là chiến thắng chính bản thân mình cho Chúa lớn lên. Xin cho chúng con biết phó thác hoàn toàn cho Chúa, cho dẫu trước mắt chúng con Chúa cũng mông lung, khó thấy, khó tin và khó theo, vì Chúa nói Chúa như chim không có tổ, như chồn không có hang. Chỉ trong con mắt đức tin cho chúng con thấy, chúng con không cậy dựa vào điều gì khác ngoài Chúa, không có gì bảo đảm cho chúng con ngoài Chúa được. Chúa vẫn là gia nghiệp đời con. Amen.

    • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng. 
    • Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
    • Hát bài về Thánh Thể. 
    • Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm