Chúa Nhật XII Thương Niên – Năm C

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 

Khởi Nguyện 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã cho nhân loại thánh Gioan Tẩy Giả để cảnh tỉnh nhân loại về chân lý. Chính Ngài được Chúa sai đến dọn đường. Gioan là người của Chúa, là người của chân lý và đã chết cho chân lý. Nay chúng C đến đây đặt mình trước Chúa, một lần nữa xác tím vào chân lý mà Chúa mang đến, xác tín vào Chúa là chính chân lý, ngõ hầu chúng con có thể sống và chết cho chân lý. Chiêm ngắm Cho Giêsu Thánh Thể, chúng còn nhận được nhiều thông điệp của Chúa cho cuộc sống của mỗi người chúng con. Xin cho biết luôn đứng về phía Chúa trong mỗi công việc. Xin Chúa ở cùng và biến đổi chúng con thành ngôn sứ cho Chúa bằng lời nói, bằng hành động cụ thể trong gia đình và giáo xứ. Thánh Thể là chân lý, là lẽ sống hy sinh phục vụ và đỉnh cao nhất trong mọi công việc chúng con thực hiện. Với nguồn sống của Thánh Thể, chúng con có đủ sức thi hành chức năng ngôn sứ Chúa trao phó. Amen. 

Tin Mừng       Lc 9, 18-24 

Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng nói Thầy là ai? ” Các ông thưa “Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.” Người lại hỏi “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? ” Ông Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. Người Còn nói: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thường tế cùng kinh sử loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo: Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 

Đó là Lời Chúa 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Gioan, Con Người Của Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin chia vui với gia đình của Da-ca-ri-a, một gia đình đạo đức nhưng lại không có con. Nếu Chúa không có chương trình và không thương gia đình ông, thì chắc chẳng khi nào có ngày vui hôm nay. Gioan, người được Chúa thương, đã ra đời và được đặt tên theo tên của Thiên Thần đã dạy cho Da-ca-ri-a. Hai ông bà Da-ca-ri-a không lấy tên dòng tộc mình mà đặt tên cho con, bởi lẽ đây là ý Chúa; vì ông muốn dạy con ngay từ thuở sơ sinh rằng con mình sẽ là của Chúa, do Chúa và cho Chúa mà thôi. Nên lớn lên Gioan đã sống đúng theo tinh thần cha mẹ truyền lại. Gioan đã thuộc trọn về Chúa, vì chính Chúa đặt tên cho ngài. Chúng con có thể tự hỏi và cho rằng tất cả đều do Chúa mà có, không có Chúa chẳng có chi hiện hữu. Con người ta có hăng say đến đầu nếu không có Chúa ban cũng chẳng làm được việc gì. Thế nhưng ở đây, với gia đình của Gioan có thể nói vị trí của người cha trong gia đình rất quan trọng, là một tư tế kính mến Thiên Chúa, hăng say phục vụ nhà Chúa. Vị trí của người mẹ suốt đời chung thuỷ với chồng và ủng hộ chồng trong lúc ông làm việc cho Chúa, nên đã được Chúa thương. Gioan ra đời là một phép lạ, nhưng phép lạ này có sự đóng góp, tham gia của con người trong đó, Phép lạ là thế, đứa bé nào sinh ra cũng là một phép lạ cả. Bởi lẽ cha mẹ đã quảng đại hiến thân cho nhau, tình yêu đó đã cung cấp cho thế giới một thân xác và Chúa ban cho mầm sống ấy một linh hồn. Lơn lên Gioan cũng rời bỏ cha mẹ vào hoang địa tìm hiểu thánh ý của Chúa. Sống hoàn toàn cho Chúa và vì Chúa. Gia đình ngài cũng sẵn sàng cho đứa con duy nhất của mình đi tu. Cuộc đời của ông cũng đầy những khó khăn gian khổ và cuối cùng chấp nhận cái chết cho chân lý. Như vậy Gioan đã thuộc trọn về Chúa, tất cả đời ông để cho Chúa thực hiện, mọi việc của ông làm cũng để chuẩn bị cho Chúa đến. Ông là người của Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Đời sống chúng con cũng là do sự cộng tác của cha mẹ với Chúa, chúng con ra đời trong sự vui mừng của mọi người. Với bí tích Thánh Tẩy, chúng con cũng được Chúa đạt cho tên mới, nghĩa là đã là người của Chúa người thuộc về Chúa. Chúng con cũng mang trong mình chức năng ngôn sứ cho Chúa như Gioan, và còn được Thánh Thể Chúa bổ dưỡng, được Giáo hội cưu mang đến tận cùng. Đó là nguyên tác. Nhưng trong thực tế thì sao? Ai trong chúng con dám tự khẳng định mình đã hoàn toàn thuộc trọn về Chúa đâu. Chúng con vẫn cầu nguyện toàn thân chúng con thuộc về Chúa, tất cả những gì chúng con có là do Chúa ban, thế nhưng trong lúc này đây, sở thích của chúng con còn lớn hơn Chúa. Gia đình của chúng con còn lớn hơn Chúa. Cái tôi của chúng con cũng lớn hơn tất cả. Thế nên vẫn còn đó ý chúng con lớn hơn ý Chúa, tên tuổi chúng con còn lớn hơn danh Chúa nữa. Chúng con xin lỗi Chúa và xin cho chúng con quảng đại chấp nhận thánh ý Chúa lên trên tất cả. Xin cho gia đình chúng con cũng là một tổ ấm cưu mang Lời Chúa và dám mang Lời Chúa vào đời sống của mỗi người chúng con. Amen.

Bài Hát: Tuổi Thơ Dâng Chúa 

Đk. Lạy Chúa con lấy gì mà hiến dâng Ngài vì đời con đâu có gì để mà dâng Chúa và con cũng không xin gì ước gì xa xôi vì lạy Chúa, chính Chúa là gia nghiệp của con. 

1. Những gì là của con đều là của Chúa cả mạng sống con cũng là Chúa tác thành dưỡng nuôi an toàn che chở bình an.

2. Đây tuổi hồng thật nhiều mộng mơ, chẳng hề âu lo từng ngày qua tiếng thơ vui đùa dưới mái nhà có cha có mẹ thương mến dìu đưa. 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Gioan Rao Giảng Về Chúa 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Gioan đã thuộc về Chúa, ông muốn vào hoang địa để lắng nghe tiếng Chúa, sống trọn vẹn cho Chúa. Ông đã sống trong đó một thời gian khá dài, được mọi người và được Chúa đào tạo rất kỹ, nên ông có nội lực rất mạnh và một niềm xác tín sâu xa vào sứ vụ mình rao giảng. Chúng con cũng nhớ tới ơn gọi của ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Chúa sai Giê-rê-mi-a đi làm “ngôn sứ cho chư dân”. Ông sợ quá nên tìm cách chối từ: “Ôi! Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con đây còn quá trẻ, con không biết ăn nói gì?” Nhưng Thiên Chúa phán: “Đừng nói người còn trẻ! Ta sai người đi đâu, người cứ đi. Ta truyền cho người nói gì, ngươi cứ nói. Đừng sợ chúng vì Ta ở với người để giải thoát ngươi”, rồi Thiên Chúa giơ tay chạm vào miệng ông và nói: “Đây Ta đặt lời Ta vào miệng ngươi”. Như thế chúng con có thể xác tín hơn ràng: ơn gọi là của Chúa, Chúa gọi không để loài người nói về loài người nhưng là nói về Thiên Chúa. Khả năng của người ngôn sứ không phải là khả năng nói, nhưng là khả năng lắng nghe Lời Chúa. Sức mạnh của ngôn sứ không phải là của riêng ông, nhưng là Chúa ở cùng khiến cho người ấy trở nên mạnh mẽ, ngay cả đứng trước cái chết. vẫn can trường. Gioan vào hoàn địa để nghe tiếng Chúa tận thâm tâm mình, ông đã ở một thời gian dài mới nghe được tiếng của Ngài gọi mời. Ông phải chịu một thời gian thử thách khó khăn trong hoang địa để đối phó với sự dữ. Cuối cùng ông đã có được chân lý, có được sức mạnh của Chúa. Sau đó ông ra rao giảng, mọi người đổ xô đến ông lắng nghe, tìm sự chỉ dẫn cho đời sống và sám hối ăn năn. Lời ông nói đanh thép, việc ông làm quang minh chính đại và dám đấu tranh cho lẽ phải, đến độ mọi người tưởng ông là Thiên Chúa. Nhưng ông nói do ông đã nghe được tiếng Chúa, đã làm theo ý Ngài và có được sức mạnh của Chúa. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhìn về Gioan chúng con khâm phục lắm, nhưng nhìn lại chúng con lại thấy nhiều điều phải xem lại. Lời chúng con nói ít được tôn trọng, việc chúng con hay bị lãng quên, ngay tại gia đình cũng bị chê bội làm sao chúng con có thể làm ngôn sứ cho Chúa được. Vả lại chúng con đâu có những cơ hội như Gioan ngày xưa. Giờ đây đã khác xưa lắm rồi. Lạy Chúa nói như thế là chúng con đang thoái thác trách nhiệm làm ngôn sứ của mình. Ai rửa tội mà chán trở thành ngôn sứ cho Chúa. Điều quan trọng không phải là nói, là làm, nhưng là lắng nghe Lời Chúa. Ý Chúa thì quan trọng hơn hết, ý Chúa sẽ là gia nghiệp của chúng con. Sở dĩ chúng con chưa nói và chưa làm, vì chúng con chưa thực sự nghe được tiếng Chúa, chưa thực sự có Chúa ở cùng. Làm sao chúng con dám nói. Xin cho chúng con luôn khám phá ra thánh ý Chúa trong mọi việc, trong mọi vấn đề chúng con gặp phải. Có thánh ý Chúa là có Chúa và làm theo thánh ý là Chúa đang làm thay cho chúng con. Amen.

Bài Hát: Gia Nghiệp Đời Con 

Đk. Thánh Ý Ngài là gia nghiệp đời con là tình yêu cho con ủ ấp là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững lòng chờ mong. 

1. Xin dạy con đường nẻo Ngài, xin dìu con từng bước đi qua ngàn gian khổ, có Chúa bên con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn dẫu muôn ngàn điều gian nan, thì đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than. 

2. Đêm ngày con hằng khẩn cầu, như đời con hằng bấy lâu luôn được tươi mầu giữa những thương đau Ngài hỡi. Ngài là nơi chúng con ẩn mình, sống thanh bình đời đẹp xinh, để lòng luôn vang khúc ca hồng ân cất bước trong tình thân. 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Gioan Hy Sinh Vì Chúa 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Gioan chết thật tội nghiệp. Ai cũng tôn sùng ông, ai cũng vị nể ông. Vậy mà lại chết bởi tay một đứa bé trong một bữa tiệc vui. Cái chết của ông là do những lời chân lý của ông, việc ông dám công khai chống đối nhà vua. Và nhất là hậu quả của cái tôi lớn hơn mạng người. Khi chết, ông chẳng nói lời nào, chẳng làm gì để chống đối. Coi bộ Chúa đã bỏ ông, coi bộ ông đã thất bại hoàn toàn. Sự dữ đã chiến thắng, cái tôi đã thắng chân lý. Nếu suy nghĩ như thế thì Chúa Giêsu là vị thất bại hơn nhiều. Nhưng đến nay thế giới đã tôn Chúa lên bậc cao nhất, nhân loại chịu ảnh hưởng với Ngài nhất, và hiện nay còn biết bao nhiêu người đang từng bước theo chân Ngài. Gioan cũng vậy, ông chết nhưng chân lý ông rao giảng vẫn còn mãi tính thời sự. An năn sám hối, tức phải biết mình đang ở trong tình trạng nào. Biết mình, thắng mình vẫn là điều khó nhất. Điều ông đấu tranh cho chân lý luôn có giá trị, không thể nào làm điều gian bất nhân bất nghĩa với họ hàng, bạn bè và người khác. Đó là chân lý không do con người làm ra nhưng do Thiên Chúa đạt để. Do Chúa quy định, con người không có quyền trên chân lý, nhưng hãy để chân lý uốn nắn mình. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sự dữ trong xã hội lúc nào lại không có. Nếu không có người dám đấu tranh cho công bằng, cho hạnh phúc làm sao người ta có thể chung sống với nhau được. Ai còn tin ai. Sự dữ đã giết chết Gioan, nhưng những người sống cho sự thật ngày nay vẫn còn rất nhiều. Gian dối có thể thấy đầy dẫy trong xã hội, nhưng vẫn còn biết bao người dám chấp nhận thiệt thòi để sống cho sự thật. Bất công còn nhiều làm ngay tại gia đình, nhưng có những người vẫn chấp nhận đau khổ bát bở cho công bằng được thực hiện. Chúng con nghĩ cho dẫu những người đó không công khai sống cho Chúa nhưng có thể họ đã thuộc về Chúa, đã có Chúa ở cùng và có sức mạnh của Chúa nơi những người ấy. Vì Chúa nói ai thuộc về sự thật thì nghe tiếng Chúa. Vấn đề không phải là người ta, nhưng là chính chúng con đây. Chấp nhận làm ngôn sứ của Chúa, tức là cũng chấp nhận để cho Chúa chất vấn mình. Chấp nhận để chân lý lên trên bản thân mình. Xin cho chúng con ngay tại gia đình mình, biết chấp nhận mọi thành viên của gia đình. Xin Chúa thứ tha cho những lần chúng con vì một bực tức với nhau, mà ngăn cản người khác không cho gặp Chúa. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã làm ngơ trước bất công của người khác, hay ngay cả những người bên dưới chúng con. Xin tha thứ vì những lần chúng con không những làm ngơ mà còn xúi giục người khác làm sự dữ. Xin Chúa thương và dẫn chúng con vào con đường chân lý để chúng con sống và chết trong chân lý. Amen.

Bài Hát: Chúa Là Chân Thiện Mỹ

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang dấn thân đừng từ nan. 

Đk. Có Chúa trong cuộc đời, nỗi sướng vui tuyệt vời, quyết bước theo tình Người. Ôi Đấng cứu độ tôi.

2. Lối đường trên trần thế, nhiều gai góc hồn bơ vơ ngàn muôn hướng. Ngước nhìn về trời mịt ù mà nhiều nỗi vấn vương. Hỡi nguồn chân thiện mỹ xin lôi kéo hồn siêu thăng về tuyệt đối. Tiến bước qua chông gai vững tin vào ngày mai.

Tâm Nguyện Kết 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhìn về sự nghiệp của Gioan, chúng con đã được hưởng rất nhiều từ gia sản ấy. Nếu không có người dám đấu tranh cho sự thật, cho tình yêu, cho công bàng. Nếu không có người dám hy sinh cả tính mạng mình vì chân lý thì làm sao có chúng con hôm nay. Làm sao chúng con sống yêu thương nhau được, làm sao chúng con sống công bằng bác ái với nhau được. Xin cảm ơn Chúa vì những người đã cống hiến cho nhân loại và công bằng, vì chân lý như thế. Làm ngôn sứ của Chúa, xin Chúa cũng cho chúng con luôn biết bám vào Chúa, nghe được tiếng Chúa và xác tín tận thảm sâu trong tâm hồn. Và xin thánh hóa môi miệng con đừng để lỡ lời rút lại không kịp. Quan trọng nhất vẫn là xin cho chúng con biết đạt cái tôi của mình bên dưới Chúa để Chúa dẫn dắt chúng con đi. Amen.

    • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng. 
    • Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. 
    • Hát bài về Thánh Thể. 
    • Đọc lời nguyện ban phép lành.

Tài liệu sưu tầm