Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm C

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 

HÃY THƯƠNG NHƯ THẦY ĐÃ THƯƠNG 

 Tâm Tình Đầu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Còn tình yêu nào cao quý hơn mối tình của người sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người mình yêu, Chúa yêu chúng con bằng một mối tình như thế đó. Chúa yêu chúng con bằng việc chấp nhận chết treo trên cây thập giá, để ban ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa, mỗi người chúng con đều có giá trị làm cho Chúa sẵn lòng chết cho chúng con. Suy nghĩ tới đây chúng con thấy cảm thương Chúa quá. Chính vì yêu chúng con mà Chúa đã chấp nhận bỏ trời cao xuống làm người để ở với chúng con. Chính vì yêu chúng con mà Chúa đã chọn sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, để chung chia kiếp nghèo với chúng con. Chính vì yêu chúng con mà Chúa đã chọn những người nghèo để loan báo Tin mừng, để giới thiệu Chúa Cha cho chúng con. Chính vì yêu thương mà Chúa đã tự nguyện cúi xuống để chữa lành những vết thương xác hồn của Chúng con. Chính vì yêu Chúng con mà Chúa đã tự nguyện đi cho đến cùng con đường tình yêu, đó là chịu chết trên thập giá. Chính vì yêu Chúng con mà Chúa đã tự nguyện ở lại trong bí tích Thánh Thể, để thông ban sự sống của Chúa cho chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh! hôm nay Chúa còn mời gọi chúng con hãy sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng con. Thật lòng khi Chúa dạy, mới đầu chúng con cảm thấy đâu có gì khó. Thế nhưng khi phải đối diện với thực tế, chúng con mới thấy thực thi giới răn yêu thương không phải là một chuyện đơn giản. Vậy chúng con đến đây xin Chúa hãy chỉ dạy cho chúng con cách thức và tâm tình cần có để chúng con yêu thương nhau. Xin Chúa hãy chia sẻ kinh nghiệm của Chúa cho chúng con hầu chúng con đủ can đảm thực thi điều Chúa mong ước và ra lệnh cho chúng con. Amen. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an                                            13,31-35 

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. 

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy Còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: “Nơi tôi đi, các người không thể đến được”, bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy. Thầy bán cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” 

Đó là Lời Chúa. 

Tâm Nguyện Thứ Nhất: Yêu Như Chúa Yêu. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể: Yêu như Chúa đã yêu, chính là cúi xuống rửa chân cho nhau để bày tỏ một tình yêu sâu thẳm. Cho dù người ấy là Giuđa, kẻ phản bội tình yêu. Yêu như Chúa đã yêu, chính là hạ mình xuống ngang hàng với người mình yêu để cảm thông, chia sẻ và yêu thương như bạn hữu thân tình. Yêu như Chúa đã yêu chính là yêu cho đến cùng. yêu cho đến chết và chết trên thập giá. Yêu như Chúa đã yêu chính là nói lời tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình và đã giết chết mình. Vậy kể từ khi Con Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại cho đến cùng, thì luật yêu thương đã trở thành điều răn mới, mới ở đây chính là yêu như Chúa đã yêu. Chúng con cũng chỉ có thể yêu như chúa đã yêu, khi chúng con cảm nhận tình yêu sâu xa mà Chúa đã dành cho chúng con. Chúng con chỉ có thể yêu như Chúa đã yêu, khi chúng con dám quên mình, bắt chước Chúa cúi xuống trước anh em. Chúng con yêu như Chúa đã yêu, khi chúng con dám xả thân, yêu cùng mức độ như Chúa, hiến dâng mạng sống cho anh em. Yêu như Chúa đã yêu, chính là một dòng chảy không ngừng. Từ mỗi nguồn yêu thương của Thiên Chúa tuôn đổ xuống chúng con, qua Thánh Thần tình yêu của Chúa, rồi từ con tim đầy tràn yêu thương của chúng con, dòng suối tình yêu lại tuôn tràn sang những người anh em khác. 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh! Nếu tình yêu như một dòng chảy liên kết chúng con lại với Chúa, thì tình yêu ấy cũng liên kết chúng con lại với nhau. Và đó cũng là dấu chỉ của môn đệ Đức Kitô; mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Lạy Chúa, nếu đồng phục người Kitô hữu là yêu thương, thì xin cho chúng con luôn toả sáng trong cuộc sống những lời nói yêu thương, những nghĩa cử nhân hậu, những hành động xả thân cho anh em, để xứng đáng là môn đệ Đấng đã yêu thương chúng con cho đến cùng. Xin cho suối nguồn tình yêu Chúa tuôn chảy vào tâm hồn chúng con, không đọng lại như nước ao tù, nhưng bên dòng chảy là tình yêu đến với mọi người, để khắp thế giới tràn đầy tình yêu Chúa. Amen.

Bài hát Luật Yêu Thương 

1, Cho con một điều răn mới : yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân: tình yêu chính tâm.

Đk. Yêu thương là điều răn mời anh em hãy mến yêu nhau. Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy. 

2. Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây đôi tay của chân chúng con. Con ở ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con, mà Thầy rửa chân từng người chúng con. 

Tâm Nguyện Thứ Hai: Hãy Yêu Thương Nhau. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Chúa đã ban cho chúng con một điều răn mới, hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Lời trăn trối của Chúa vẫn làm chúng con nhức nhối. Ở đây Chúa không nhắc chúng con yêu thương người ngoài, nhưng chúa đòi buộc các môn đệ phải yêu thương nhau. Yêu thương nhau trở thành điều răn mới. Mới vì Chúa đòi buộc họ phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương họ. Vấn đề cốt lõi là cảm nhận được tình yêu của Chúa. Trước khi công bố điều răn mới này, Chúa đã rửa chân cho các môn đệ trong đó có Giuđa. Ngài cúi xuống bên chân Giuđa để bày tỏ một tình yêu. Sau đó Ngài chấm miếng bánh đầu tiên trao cho Giuđa; như đưa ra một vẫy gọi thân thương cuối cùng. Nhưng vô ích, Giuđa không đổi ý. Anh ta vẫn ra đi để làm điều mình muốn. Chúa biết rõ số phận đang chờ mình. Ngài sẽ yêu tới cùng bằng việc hiến mạng sống trên thập giá. Chúa đã yêu trước khi truyền cho chúng còn yêu nhau. Nếu chúng con không cảm nhận được tình yêu Chúa dành cho chúng con, thì chúng con chẳng thể yêu nhau như Chúa muốn. 

Lạy Chúa Giêsu phục sinh! Có nhiều dấu hiệu để người ta nhận ra một Kitô hữu: đeo Thánh giá nơi cổ, làm dấu Thánh giá trước khi ăn. Nhưng theo Chúa, dấu hiệu đặc trưng của nhóm môn đệ, là tình yêu thương mà họ dành cho nhau; cảm thông tha thứ, cộng tác hy sinh chia sẻ, đối thoại. Giữa các môn đệ, có bao dị biệt, bao hàng rào; nếu không vượt qua được những hàng rào dị biệt này, thì coi như việc truyền giáo bị đổ vỡ. Tiếc thay vẫn chưa có sự hiệp nhất giữa các kitô hữu, khác màu da, khác văn hoá, khác quan điểm chính trị. Có bất đồng giữa Công giáo và Chính thống giáo ở Nga. Giữa Công giáo và người Tin Lành ở bắc Ailen. Đến bao giờ mọi kitô hữu mới đọc chung kinh lạy Cha, mừng chung với nhau lễ Phục Sinh trong một ngày, cử hành chung với nhau một phụng vụ. Thế giới hôm nay như sa mạc thiếu vắng tình yêu. Ước gì thế giới kitô hữu trở thành một ốc đảo xanh tươi mới mọi người đặt chân tới. Amen.

Bài hát Luật Yêu Thương 

1. Cho con một điều răn mới: yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu: con ở hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu, liều cả tấm thân: tình yêu chính tâm. 

Đk. Yêu thương là điều răn mới anh em hãy mến yêu nhau, Yêu thương người ta sẽ biết anh em là môn đệ Thầy. 

2. Cho con ngàn lời yêu dấu, vẫn không bằng chính gương Thầy. Hôm nay Thầy dùng nước đây đôi tay ra chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa, nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con, mà Thầy rửa chân từng người chúng con. 

Tâm Nguyện Thứ Ba: Sống Yêu Thương. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đòi các môn đệ chỉ một điều duy nhất mà thôi, là phải yêu thương anh em, yêu thương người khác như chính Chúa đã yêu thương. Chính tình yêu thương vô vụ lợi, phổ quát, bao dung này sẽ là dấu chứng của những người tin theo và tuân giữ Lời Chúa. Người môn đệ Chúa là người biết yêu thương tha nhân. Trong cuộc sống hàng ngày, không phải chúng con không biết đến đòi hỏi căn bản nhất của Tin mừng là yêu thương tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng con. Tình Yêu là dấu chứng thuộc về Chúa. Thế nhưng từ chỗ biết đến chỗ sống, luôn luôn vẫn có một khoảng cách, chúng con vẫn thích lấy lòng mình làm thước đo tình yêu – dành cho tha nhân. Chúng con vẫn muốn giới hạn tình yêu tha nhân trong một mức độ nào đó, để khỏi quá thiệt thòi cho mình. Chúng con vẫn muốn dựa vào tấm áo hay một danh xưng, để xác định chúng con thuộc về Chúa, chứ chúng con chưa dám liều mạng để khẳng định chân tính kitô hữu của mình, bằng ý nghĩa và hành động yêu thương chân thật. Vì thế mà ngay đối với người bên cạnh, có thể là linh mục chánh hay phó xứ, có thể là một anh chị em trong cộng đoàn, có thể là cha mẹ, vợ chồng, con cái; chúng con vẫn chưa thoát khỏi cái lý luận trần tục: Người ta đối xử với tôi thế nào, thì tôi đối xử lại như thế ấy.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh! Quan hệ của chúng con với tha nhân còn mang tính vụ lợi, đổi chác, mua bán, và còn cách sống thấp hèn. Như vậy chẳng nói được với ai điều gì, về niềm tin của chúng con vào Thiên Chúa tình yêu! Trái lại cách sống ấy là phản chứng về Thiên Chúa, không làm cho ai tin vào Thiên Chúa nữa. Bởi vì “Người ta cứ dấu này mà nhận ra anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau” Vậy ai không yêu thương, người ấy không phải là kitô hữu, hay đúng hơn đó là kẻ chối đạo. Thiên Chúa là tình yêu, đạo Thiên Chúa là đạo yêu thương nhau, không biết yêu thương nhau là không biết Thiên Chúa. Hãy để cho lòng mình lắng đọng, hầu ân sủng Chúa giúp chúng con thấy hết tầm mức của giới răn mới, và những khoảng cách xa vời trong cuộc sống chúng con, để chúng con quyết tâm sống giới răn yêu thương của Chúa, như chính Chúa đã sống và truyền dạy chúng con. Amen

Bài hát Đâu Có Tình Yêu Thương 

Đk. Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi ở đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đầu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui. 

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức, hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt hết căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ đức ái: yêu Chúa mến thương anh em.

Tâm Nguyện Kết. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Cảm tạ Chúa đã chỉ dạy cho chúng con cách thức sống yêu thương nhau và tâm tình cần có khi đối xử với nhau. Chúng con hy vọng rằng, qua giờ chầu Thánh Thể này, chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho chúng con ngày một sâu sắc hơn, chúng con nhận ra bổn phận chúng con phải có khi sống với nhau, nhất là chúng con dám bỏ cái tôi của mình đi, mà đón nhận anh chị em, sống yêu thương và phục vụ anh chị em. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin dạy chúng con biết công tác với nhau trong việc xây dựng Nước Trời ở trần gian. Xin cho chúng con đến với nhau không chút thành kiến và tin tưởng vào thiện chí của nhau. Khi cộng tác với nhau xin cho chúng con cảm thấy Chúa hiện diện, nhờ đó chúng con vượt qua những cám dỗ tự ái nhỏ nhoi, những tham vọng ích kỷ và những định luật cằn cỗi. Ước gì chúng con dám từ bỏ mình để tìm kiếm chân lý ở mọi nơi và mọi người, nhất là những ai khác quan điểm. Lạy Chúa xin sai Thánh Thần đến trên chúng con, để chúng con biết lắng nghe nhau bằng tim, và hiểu nhau ngay trong dị biệt. Nhờ sống cộng tác, xin cho chúng con được triển nở không ngừng và thánh ý Chúa được thể hiện trên mặt đất. Amen.

   • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng. 
   • Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng. 
   • Hát bài về Thánh Thể. 
   • Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm