Giờ Chầu Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B VỚI THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ

CHẦU THÁNH THỂ VỚI THÁNH GIO-AN TẨY GIẢ

Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm B (06/12/2020)

                                                                                                  Phao-lô Nguyễn Hồ Hữu Thành, SSS.

Chủ Đề: Sứ Mạng Dọn Đường Cho Đấng Cứu Thế

I. Quy Tụ Để Tôn Thờ Chúa

  • Cộng đoàn quỳ và hát bài: “Ta Là Bánh Hằng Sống”.
  • Đọc kinh Tin, Cậy, Mến.
  • Cộng đoàn đọc chung 3 lần, mỗi lần nhỏ dần: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con thờ lạy Chúa trong Nhà thờ này cũng như trong các Nhà thờ trên khắp thế giới”.

II. Tâm Tình Thống Hối

  • Đọc kinh “Tôi thú nhận…” + kinh Thương xót.
  • Đọc 3 lần câu: “Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con, vì con là kẻ tội lỗi”
  • Cộng đoàn ngồi và đọc theo lối đối đáp Thánh vịnh 51 với điệp ca:

Điệp ca: “Có tiếng hô: Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta” (Is 40,3; Chúa nhật II, năm B)

 

3 Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

 

4 Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

 

5 Vâng, con biết tội mình đã phạm,

lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

 

6 Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bằng khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

 

7 Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

8 Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

 

9   Xin dùng cành hương thảo b

rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền ;

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

 

10 Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

 

11 Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

 

12 Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

 

13 Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con othần khí thánh của Ngài.

 

14 Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con ;

15 đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

 

16 Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

 

17 Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

18 Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.

 

19 Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

 

20 Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,

thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

 

21 Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

Điệp ca: “Có tiếng hô: Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta”

III. Tâm Tình Chúc Tụng

Sau mỗi câu xướng[1], cộng đoàn hát điệp khúc:

Đk: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi chúng con từng ngày, Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

  1. Ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét đã sinh được một bậc vĩ nhân:

Đó là thánh Gio-an Tẩy Giả, Vị Tiền Hô của Chúa.

Đk: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi chúng con từng ngày, Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

  1. Thánh Gio-an, Vị Tiền Hô của Chúa,

Chào đời khi bà mẹ đã cao niên,

Bà từng bị coi là son sẻ.

Đk: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi chúng con từng ngày, Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

  1. Trong số những người phàm,

chưa từng có một ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả.

Đk: Chúc tụng Ngài là Chúa tể càn khôn, đã rộng tình nuôi chúng con từng ngày, Chúc tụng Ngài là Chúa khắp mọi nơi, Chúc tụng Ngài mãi đến muôn muôn đời.

IV. Công Bố Lời Chúa – Suy Niệm

1. Công Bố Lời Chúa

Khời đầu Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

(Mc 1,1-8)

Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:

Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông là phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.

Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi đã là phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”

2. Suy Niệm

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, đoạn Tin Mừng mà chúng con vừa được nghe như muốn đặt mỗi người chúng con vào bối cảnh của thời tiền sứ vụ của Người tại Ga-li-lê. Ở đây chúng con được thấy rõ dung mạo của thánh Gio-an Tẩy Giả, vị Tiền hô loan báo và giời thiệu về Người. Thánh nhân là chứng nhân đích thực những lời sấm của ngôn sứ I-sai-a về Đấng Mê-si-a. Thánh nhân là người chuẩn bị cho dân đón nhận Giao Ước mới để trở thanh dân mới qua phép rửa tỏ lòng sám hối. Trên hết, thánh nhân chính là biểu tượng cho tình thần hối cải và chờ đón Chúa đến.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, thánh Gio-an Tẩy Giả không chỉ là vị ngôn sứ rao giảng và kêu gọi muôn dân sám hối nhưng ngài còn sống tin thần hối cải. Thật vậy lối sống đơn giản và khổ chế của thánh Gio-an chứng tỏ ngài đã thoát khỏi những ràng buộc phiền toái của xã hội Do thái và những bận tâm quá đáng về vật chất để quy hướng cuộc sống vào việc chờ đón và rao giảng về Đấng Cứu Thế.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, mỗi người chúng con muốn trở thành một Gio-an Tẩy Giả để mang trên mình sứ mạng tiền hô. Từ đó chúng con ngày lại ngày tự vấn chính bản thân mình rằng: chúng ta đã làm gì, nói gì để chuẩn bị  cho những anh chị em chúng quanh biết đón nhận Chúa? Chúng ta đã gia tăng thêm lời cầu nguyện, lối sống hoán cải để dọn đường Chúa đến, để chuẩn bị cho sự tỏ mình của Chúa chưa?

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra rằng lòng ăn năn đích thực, sự hối cải chân thành không hệ tại những tình cảm hời hợt hay những lời nói suông, cũng không hệ tại những nghi thức hoành tráng bên ngoài nhưng chính là ở những công việc và hành vi cụ thể ngang qua lời cầu nguyện, lòng sám hối và thực thi bác ái cho tha nhân.

V. Nguyện Xin[2]

Chủ sự: Đức Giê-su Ki-tô là Đấng sẽ phán xét kẻ sống và người chết. Chúng ta hãy thưa Người rằng:

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến

Người xướng: Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đến cứu độ người tội lỗi, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi cơn cám dỗ ngặt nghèo.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến

Người xướng: Chúng con tin Chúa sẽ trở lại uy nghi mà phán xét muôn người, xin tỏ cho chúng con thấy quyền năng Chúa cứu độ chúng nhân.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến

Người xướng: Xin trợ giúp chúng con luôn can đảm tuần giữ giới răn Chúa, để sống đờ bác ái, mà đợi chờ Chúa trở lại trần gian.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến

Người xướng: Lạy Chúa đáng muôn đời chúc tụng, xin dạy chúng con sống tiết độ hiền hoà, hầu được phúc thấy Chúa trở lại vinh quang.

VI. Rước Lễ Thiêng Liêng – Cảm Tạ Vì Hồng Ân Thánh Thể

Cộng đoàn quỳ và đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng:

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa con ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thậy được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa con cho trọn, xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

VII. Phép Lành Thánh Thể.

[1] Ba câu xướng được trích trong Điệp Ca của giờ Kinh Chiều I ngày Lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả (24/6).

[2] Phần này được trích trong lời cầu của giờ Kinh Sáng Chúa Nhật II Mùa Vọng.