Chầu Thánh Thể Sám Hối Mùa Chay 2022

CHẦU THÁNH THỂ SÁM HỐI MÙA CHAY

 

+ TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cộng đoàn chúng con thật hạnh phúc vì được cùng nhau quy tụ bên Chúa trong giây phút này. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con tin kính, thờ lạy, chúc tụng và tôn vinh Chúa. Chúng con cũng đang chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa, mầu nhiệm tình yêu của Đấng đã dám hiến thân chịu chết vì yêu. Xin Chúa giúp chúng con can đảm chấp nhận đau khổ trong cuộc đời của mình khi nhìn lên Thánh Giá Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết sẵn sàng vác thập giá của mình mà bước theo Chúa trong từng giây phút của cuộc sống.

CĐ hát:  Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết……. ấp ủ cho tâm hồn.

X: “Philatô bảo các thượng tế và đám đông rằng: Ta không thấy người này có tội gì”.

Lạy Chúa Giêsu, Philatô đã khẳng định rất chắc chắn rằng: “Chúa là Đấng vô tội”. Điều này chúng con đã xác tín từ lâu: Chúa là Đấng Quyền Năng, Đấng Thánh Thiện vô tỳ vết. Vậy mà, Chúa đã chấp nhận mang lấy tội lỗi của chúng con, chấp nhận đi vào con đường thương khó, chấp nhận đau khổ trên con đường thập giá. Chỉ vì yêu chúng con, Chúa đã tự hiến chính mình.

Lạy Chúa, khi chiêm ngắm tình yêu tự hiến của Chúa, chúng con được mời gọi nhìn lại hành trình sống đức tin của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết nhìn vào chính con người tội lỗi của mình, để chúng con khiêm tốn cậy dựa vào sức mạnh của Chúa. Nhờ có Chúa đỡ nâng, chúng con và những người trẻ sẽ vượt qua những khó khăn thử thách và những đau khổ xảy đến trong cuộc sống hằng ngày của chúng con.

CĐ hát:  Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết……. ấp ủ cho tâm hồn.

X: “Chúa Giêsu đáp: Quả thật, Tôi nói cho anh biết: ngay hôm nay, anh sẽ ở trên Thiên đàng với Tôi”.

Lạy Chúa Giêsu, là những người tội lỗi, chúng con cũng ước mong đón nhận ân ban mà Chúa đã dành cho người trộm lành: “Hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Ân ban ấy, Chúa đã mở ra cho chúng con vào ngày chúng con được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Chúng con tin thật Chúa là Mục Tử Nhân Lành, là Đấng Giàu Lòng Thương Xót. Chúa luôn đi bước trước để tha thứ cho những tội lỗi của chúng con. Chúa sẵn sàng đi tìm chúng con là những con chiên lạc để đưa về hợp đoàn cùng đàn chiên.

Lạy Chúa, chúng con đang sống trong một xã hội đầy giả trá, đau khổ và dịch bệnh. Nhiều lúc, hoàn cảnh ấy làm cho đức tin của chúng con bị lung lay khiến chúng con có nguy cơ xa lìa Chúa. Thậm chí, những khó khăn ấy làm cho chúng con đánh mất điểm tựa cuộc đời là chính Chúa. Xin tình yêu Chúa phủ lấp khoảng trống đau khổ trong cuộc đơi của chúng con, để chúng con luôn biết cậy dựa vào ơn Thánh của Chúa, biết nương tựa vào Chúa mà vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời.

CĐ hát:  Chúa nhân từ, xin lắng nghe linh hồn con tha thiết……. ấp ủ cho tâm hồn.

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, những thời khắc của Mùa Chay Thánh cũng đã sắp qua đi, nhưng mở ra cho chúng con một khoảng thời gian của Tuần Thánh. Thời gian giúp chúng con sống lại con đường mà Chúa đã đi, để chúng con cảm nghiệm được sức sống mới nơi tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con, cách riêng là những người tu sĩ trên con đường tận hiến, biết ngày càng đi vào chiều sâu của ý nghĩa Tuần Thánh, sống trọn vẹn tâm tình yêu mến trong những ngày hồng phúc này để mang lại hoa trái thiêng liêng cho bản thân cũng như cho mọi người xung quanh chúng con gặp gỡ. Amen.

CĐ hát:  ĐK: Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu van lạy Chúa xin dủ thương. Ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn.

  1. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lân tuất vô bờ.
  2. Rửa con nên trinh trong rửa sạch mọi gian ác. Cứu con qua ách tội khiên con thành tâm thú lỗi lầm.

+ THÁNH VINH SÁM HỐI (Tv51)

 Thánh vịnh 51 là lời cầu tha thiết vua Đavít dâng lên trước mặt  Thiên Chúa. Nó diễn tả nhận thức sâu xa về số phận con người tội lỗi ngay từ lúc còn là bào thai. Nhưng thánh vịnh cũng chúc tụng lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa. Thánh vịnh được phụng vụ dùng đặc biệt trong các lễ nghi thống hối và trong mùa Chay, là thời gian Giáo Hội mời gọi tín hữu hoán cả, trở về với Chúa, bằng nỗ lực thay đổi cung cách suy tư hành xử, cải tà quy chính, khước tù tội lỗi, ăn ngay ở lành, và sống bác ái quảng đại trợ giúp những người nghèo nàn túng thiếu nhất.

(3) Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.

(4) Xin rửa con sạch hết lỗi lầm

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

(5) Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.

(6) Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

(7) Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.

(8) Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

(9) Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;

xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.

(10) Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng.

(11) Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

(12) Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

(13) Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.

(14) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

(15) đường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

(16) Lạy Thiên Chúa con thờ là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con, con sẽ tung hô Ngài công chính.

(17) Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

(18) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm,

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.

(19) Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,

một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

(20) Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xi-on,

thành luỹ Giê-ru-sa-lem, xin Ngài xây dựng lại.

(21) Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế.

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ dâng trên bàn thờ Chúa.

+ TIN MỪNG CHÚA GIÊ-SU KITÔ THEO THÁNH LU-CA:  LC 19, 28-40

Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem. Khi đến gần làng Bết-pha-ghê và làng Bê-ta-ni-a, bên triền núi gọi là núi Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sắn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi. Nếu có ai hỏi: “Tại sao các anh cởi lừa người ta ra”, thì cứ nói: “Chúa có việc cần dùng! Hai người được sai liền ra đi và thấy y như Người đã nói. Các ông đang cởi dây lừa, thì những người chủ nói với các ông: “Tại sao các anh lại cởi lừa người ta ra? ” Hai ông đáp: “Chúa có việc cần dùng.”

 Các ông dắt lừa về cho Đức Giê-su, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường. Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ô-liu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lên tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. Họ hô lên: Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!

Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, Thầy trách môn đệ Thầy đi chứ!” Người đáp: “Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên! “

CHIA SẺ LỜI CHÚA

Lạy Chúa! Trong suốt cuộc đời công khai rao giảng, rất nhiều lần Chúa đã bày tỏ tấm lòng yêu thương con người. Chúa đã thực hiện các phép lạ, chữa lành bệnh nhân, xua trừ ma quỷ, dạy dỗ dân chúng, âu yếm trẻ thơ và tha thứ cho tội nhân. Hôm nay, Chúa quyết định bước vào đoạn cuối tình yêu, đỉnh cao của dâng hiến. Chúa quyết định đi cho đến cùng, bằng cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Chúa. Nhưng trước hết, Chúa phải chịu một cơn cám dỗ cuối cùng. Cơn cám dỗ mà Luca đã báo trước; quỷ rút lui để chờ dịp khác. Dịp ấy hôm nay đã đến. Satan nhập vào Giuđa. Để người môn đệ bất trung, tham của này, dùng cái hôn nộp thầy. Satan sàng Phêrô và các môn đệ như sàng gạo, để Phêrô thì chối Chúa, còn các ông khác thì bỏ trốn khỏi vườn Giệt-sê-ma-ni. Quả thật đây là một giao tranh giữa Chúa và quyền lực tối tâm, giữa sự thiện và cái ác. Chúa dùng phương thế hữu hiệu là cầu nguyện, để tháng cám dỗ. Nhưng dường như trong cuộc chiến nội tâm của Người rất căng thẳng, nên Người đã xin Chúa Cha cho khỏi uống chén này. Người lên cơn xao xuyến bồi hồi đến nỗi mồ hôi như những giọt máu rơi xuống đầt. Thế nhưng Chúa vẫn nhân từ, thực hiện nghĩa cử yêu thương cuối cùng, trước khi hoàn toàn dâng hiến trên thập giá; Chúa hiền hoà ra đón Giuđa, và dịu dàng nhác nhở ông về tình nghĩa thầy trò. Chúa chữa lành tên đầy tớ bị Phêrô chém đứt tai. Chúa quay lại nhìn Phêrô với ánh mát tha thứ khi ông chối Thầy. Người an ủi những phụ nữ thương khóc Người. Người xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ đóng đinh Người và ban Thiên Đàng cho tên trộm biết sám hối.

Ôi Chúa Giêsu! Chính vì vâng theo ý Cha và cũng vì yêu chúng con, mà Chúa đã sãn lòng vác Thánh Giá, vui chịu mọi khổ đau nhục hình. Xin cho chúng con từ nay cũng biết yêu Chúa hơn yêu bản thân, và yêu Chúa chỉ vì Chúa chứ không mong phần thưởng nào khác. Xin cho chúng con nhận ra Thánh Giá của Chúa trong mọi đau khổ của cuộc đời chúng con, và vững bước theo Chúa trên đường Thánh Giá, miễn là chúng con chu toàn thánh ý Chúa. Amen.

+ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh Em thân mến, Mầu nhiệm Vượt Qua được cử hành trong Tuần Thánh / là tột đỉnh của tình yêu Thiên Chúa / và là nguồn mạch ơn cứu độ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân lớn lao ấy/ và tha thiết dâng lên Người lời nguyện xin:

Chúng ta cầu xin Chúa cho các Vị Mục tử trong Hội Thánh / can đảm uống cạn chén đắng của đời tông đồ, để Chúa được tôn vinh / và nhiều người được hưởng ơn cứu độ.

          Chúng ta cầu xin Chúa cho tín hữu trẻ / luôn ghi nhớ lời dặn của thầy Giêsu, để trong mọi nẻo đường thăng trầm của cuộc sống, họ luôn biết chọn lựa thuộc về Chúa, được hưởng niềm an vui đích thực / nhờ việc dành ra chút thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày

Chúng ta cầu xin Chúa cho các bệnh nhân / luôn kết hợp khổ đau của mình với Chúa Giêsu chịu khổ nạn – phục sinh / để sinh nhiều ơn ích cho mình và mọi người.

Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta chúng / tham dự Phụng vụ Tuần Thánh cách ý thức và sốt sắng, và ý thức trách nhiệm trong việc dấn thân loan báo Tin Mừng, để mầu nhiệm tình yêu cứu độ của Chúa thấm nhập / và biến đổi cuộc đời chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, khi chúng con chiêm ngắm mầu nhiệm thập giá của con Chúa, xin cho chúng con cảm nếm sâu xa tình Chúa yêu thương chúng con, để chúng con được ơn biến đổi, trở nên những chứng nhân sống động loan báo tình yêu cứu độ của Chúa cho hết mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

+ BAN PHÉP LÀNH THÁNH THỂ:

Kết Hát: Con Đường Chúa Đã Qua (sách A tr 285)