Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXXIV Thường niên-Năm A: CHÚA LÀ VUA TÌNH YÊU (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: Chúa Là Vua Tình Yêu

 

Người Ngư Phủ: Mến Chúa yêu người, cốt lõi của Kitô giáo

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa (Trúc Thủy Hùng – Lm. Hoài Đức)

1. Ngắm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian.
2. Dưới hình Rượu Bánh Chúa Trời ẩn mình. Mắt trần sao thấu Nhiệm Mầu uy linh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.
ĐK: Ôi Giê-su! Chúa hiển vinh! Tôi mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

II. Tôn vinh Thánh Thể

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Thật hạnh phúc cho mỗi thiếu nhi chúng con khi được cận kề bên Chúa, được chiêm ngắm dung nhan Thánh Thể Chúa.

       Chúa ở đây với chúng con không để xét xử chúng con, nhưng để ban ân thiêng thần linh cho mỗi chúng con.

       Chúa ở đây với chúng con, để chúng con được lắng nghe Lời Chúa phán, được Lời Chúa hướng dẫn cho những việc làm cho chúng con.

       Chúa ở đây với chúng con để ban tình yêu cho chúng con. Nhờ Chúa là nguồn mạch của tình yêu làm cho chúng con biết yêu thương nhau hơn, biết vâng lời cha mẹ và những người dưỡng dục chúng con.

       Trong giây phút thiêng liêng này, chúng xin dâng lên Chúa lời ca khen chúng tụng:
(Cộng đoàn chia thành 2 bè Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)
– Bè 1:
CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
– Bè 2:
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.
– Bè 1:
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
– Bè 2:
Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
– Bè 1:
Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.
– Bè 2:
Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên.

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 25, 31-40
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

  Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.
“Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: “Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta”.
“Khi ấy người lành đáp lại rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?” Vua đáp lại: “Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Suy niệm  

       Lạy Chúa Giê-su! Chúa là Vua tình yêu của đời con. Chúng con xác tín rằng: Khi Chúa đến lần thứ hai, không phải để xét xử mà để cho chúng con được hưởng tình yêu ngọt ngào và lòng xót thương của Chúa. Như bài Tin Mừng hôm nay Chúa nói với chúng con: “Bấy giờ Vua sẽ phán cùng những người chỗ bên phải rằng: nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”.

       Chúa đến để ban phúc, để ân thưởng cho chúng con khi ở đời này chúng con biết sống yêu thương, và để tình yêu lớn lên trong mỗi cuộc đời chúng con, bởi mỗi khi chúng con giúp đỡ, yêu thương bạn bè chúng con là lúc chúng con làm ơn làm phúc cho chính Chúa.

       Chúa yêu quý và hiện diện trong mỗi người, đặc biệt là những người bé nhỏ, nghèo hèn, đói khát, tù đày, yếu đau. Chúa mong ước chúng con là thần dân của Chúa luôn dạt dào tình yêu, biết sống vì tình yêu, biết lấy tình yêu làm chuẩn mực để giúp đỡ nhau, để phục vụ nhau, để quan tâm nhau, để cùng nhau xây dựng một vương quốc tình yêu.

       Chiêm ngắm Chúa là Vua tình yêu trong bài Tin Mừng hôm nay, giúp chúng con quyết tâm sống theo Chúa: yêu thương và phục vụ mọi người, vì họ là hình ảnh, là hiện thân của chính Chúa.

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể rất đáng yêu quý! Chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình biết ơn vì chúng con được dựng nên theo hình ảnh Chúa. Hơn thế nữa, chúng con còn là hiện thân của Chúa cho anh chị em, bạn hữu chúng con.

       Tạ ơn Chúa đã đến và ở giữa những anh em, bạn hữu, những người nghèo, đau khổ. Xin cho chúng con luôn ý thức: những gì chúng con đang làm và sẽ làm cho những người chúng con sống với, những người chúng con gặp gỡ đó là làm cho chính Chúa.

       Xin cho chúng con trở nên niềm vui, hạnh phúc cho cha mẹ, người thân yêu, bạn bè của chúng con. Xin mở rộng con tim của mỗi chúng con, để chúng con ngày càng biết sống yêu thương hơn, xứng đáng thuộc về vương quốc của Chúa.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Để chúng con được hạnh phúc, Chúa luôn chăm sóc mỗi chúng con qua tình yêu của cha mẹ và của những người thân yêu. Xin ban ơn cho mỗi chúng con luôn được sống trong ân nghĩa Chúa luôn. Ngày mỗi ngày, xin cho mỗi chúng con biết từ bỏ nết xấu, siêng năng học tập, vâng lời cha mẹ, biết giúp đỡ những người cần chúng con giúp đỡ. Xin cho chúng con luôn biết chăm sóc vườn nho tâm hồn chúng con qua việc siêng năng đọc và suy gẫm lời Chúa. Siêng năng tham dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể.

       Chúng con cũng dâng lên Chúa: cha xứ, quý thầy, quý sơ, quý trưởng và cả cha mẹ của chúng con xin cho các ngài luôn được bình an, khỏe mạnh vì chính nhờ các ngài mà chúng con được sinh ra, được lớn lên và được sống hạnh phúc. Amen!

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: ĐÂU CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG –(Vinh Hạnh)

ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn. Cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)