Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXXIV – Năm C: “Xin Chúa làm vua đời con” (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi)

Chủ đề: “Xin Chúa làm vua đời con”

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát):

Hát:Ta Là Bánh Hằng sống – LM Kim Long

ĐK: Ta là Bánh Hằng Sống, là Bánh ban xuống bởi trời. Ta là Bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

1- Đây Mình Ta chính là của ăn và máu Ta thật là của uống. Người ăn Bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.

2- Đây Mình Ta chính Là của ăn và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn, muôn đời trầm luân.

II. Tạ ơn và chúc tụng

(Người dẫn mời cộng đoàn ngồi, cộng đoàn chia hai bè xướng đáp)

X: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa đang ngự trong Bí tích Thánh Thể, để ở lại với chúng con và yêu thương chúng con.
Đ: Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.
X: Chúa ngự trong Bí tích Thánh Thể để trở nên nguồn suối tình yêu và bình an cho chúng con, cho gia đình và giáo xứ chúng con.
Đ: Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.
X: Chúa ngự trong Bí tích Thánh Thể để ngự trị trong tâm hồn bé nhỏ của chúng con, nuôi dưỡng tâm hồn chúng con và làm chủ cuộc sống chúng con.
Đ: Chúng con thờ lạy và chúc tụng Chúa.

Hát: Chúng con cần đến Chúa – Phanxicô

1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư. Vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan. Khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man.
ĐK. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa dẫn đưa đời vui sống bình an.
2. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai. Mong chờ chỉ cón biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay. Trong nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui.

III. Lắng nghe Lời Chúa:

(Xin mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?”
ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin Mừng (Lc 23,35-43)

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

   Khi Đức Giêsu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái”.

     Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.

IV. Cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể qua đoạn Lời Chúa.

(Xin mời cộng đoàn quỳ)

     Lạy Chúa Giêsu, Chúa thật là Vua các vua, là Chúa các chúa, nhưng Chúa không làm Vua theo kiểu trần gian.

    Chúa chọn cho mình một đời sống từ bỏ, khiêm hạ, yêu thương, khước từ vinh hoa phú quý, lợi lộc trần gian.
Chúa không cai quản và điều hành chúng con bằng quyền lực, bằng quân đội mà bằng tình yêu. Cuối cùng, Chúa đã sẵn sàng chết vì yêu chúng con và để cứu độ chúng con.
Chúa từng truyền dạy chúng con: “Đây là giới răn của Thầy là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con”.
Và chính trong Bữa tiệc ly, Chúa đã trối lại cho chúng con: “Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.
Để trở thành thành viên gia đình trong nước Chúa và để Chúa là Vua chúng con thì chúng con phải “biết yêu thương nhau”.
Trước hết chúng con biết yêu thương ông bà, cha mẹ, thầy cô, mọi thành viên trong gia đình chúng con.
Thứ đến, chúng con biết yêu thương bạn bè, những người bạn không cùng trường, cùng lớp với chúng con, đặc biệt là những bạn bị khuyết tật, những bạn kém may mắn.
Chính khi chúng con biết yêu thương mọi người là lúc chúng con được làm công dân nước Chúa, và Chúa là vua chúng con.
Chính khi chúng con biết yêu thương là lúc Chúa ngự trị và sống trong chúng con, và ở lại với chúng con, gia đình và giáo xứ chúng con.
(Thinh lặng giây lát)

Hát:  Luật yêu thương – Lm Nguyễn Duy

1. Cho con một điều răn mới yêu thương luật Chúa muôn đời. Cho con một lời dấu yêu, con ơi hãy yêu mến nhau. Theo gương Thầy yêu thương trước, hy sinh mà hiến thân mình. Hy sinh vì người dấu yêu liều cả tấm thân tình yêu chính nhân
ÐK: Yêu thương là điều răn mới, anh em hãy mến yêu nhau; Yêu thương người ta sẽ biết, anh em là môn đệ Thầy.
2. Cho con ngàn lời yêu dấu vẫn không bằng chính gương Thầy, Hôm nay Thầy dùng nước đây, đôi tay rửa chân chúng con. Con ơi ngần ngại chi nữa nay con làm cũng như Thầy. Con xem Thầy là Chúa con mà Thầy rửa chân từng người chúng con.

V. Cầu Xin

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con rằng: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ sẽ mở cho”. Giờ đây, xin Chúa ban muôn ơn lành cho chúng con, cho gia đình và giáo xứ chúng con.
Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con.
Người dẫn:Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa chúc lành cho việc học của chúng con, chúc lành cho từng công việc nhỏ bé hằng ngày, những bổn phận của chúng con với lòng nhiệt thành yêu mến Chúa.
Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến tinh thần nhỏ bé của tuổi thơ đơn sơ, thú nhận mình yếu đuối, sung sướng nương tựa vào duy nhất một mình Chúa.
Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa gia đình, giáo xứ chúng con. Xin cho chúng con luôn luôn yêu mến mọi người trong gia đình và giáo xứ, để Chúa luôn ở lại và làm Vua chúng con, để chúng con luôn thuộc về Vương quốc tình yêu của Chúa.
Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con

V. Ban phép lành

(Xin mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Con muốn chúc mừng – Lm Kim Long, Hoàng Khánh

1. Con muốn chúc mừng mầu nhiệm. Máu Thịt Thiên Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế. Sinh bởi lòng Ðức Nữ Trinh.
ÐK. Ôi Bí tích cực uy linh. Chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới. Mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.
2. Sinh xuống gian trần hèn mọn. Xuôi ngược gieo rắc Lời thiêng. Chúa còn lập nên Tiệc thánh. Dưỡng nuôi hồn xác nhân trần.

Linh Mục Ban Phép Lành

VI. Kết

Hát: Thắp sáng trong con – Sr. Trầm Hương

ĐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
1. Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
2. Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin dâng cao ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)