Chầu thánh thể Chúa Nhật XXXIV – Năm C: VUA YÊU THƯƠNG

Chủ đề: VUA YÊU THƯƠNG

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

II. Cộng đoàn hát (bài hát về Thánh Thể)

III. Tâm Tình Thờ Lạy, Tạ Ơn, Và Chúc Tụng:

    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể – vị Vua Yêu Thương. “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.” Chúa chính là chứng tá cho tình yêu cao cả đó, Chúa đã tự hiến chính mình để nên nguồn sống vĩnh cửu cho chúng con.

     Hơn nữa, vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, để chúng con nghiệm thấy tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Giờ đây, chúng con đang chiêm ngắm Tình Yêu thực sự chính là Thánh Thể Chúa – Tình Yêu vẫn tuôn đổ từng ngày, từng giờ, từng phút trong cuộc đời chúng con. Chúng con nguyện xin cho cả thế giới nhận ra tình yêu của Chúa, để tất cả biết dùng tình yêu thương mà đối xử với nhau, hầu có thể đẩy lùi những tranh chấp và hiểm họa chiến tranh, nhờ đó mọi người được sống trong yêu thương và bình an. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa những yếu đuối, bất toàn và cả tội lỗi của chúng con, xin Chúa biến đổi chúng con thành những môn đệ của Thánh Thể, để chúng con cùng nhau làm cho Vương Quốc Thánh Thể lan tỏa khắp trần gian.

IV. Cộng đoàn hát (bài hát về tâm tình tri ân cảm tạ tình Chúa)

V. Thinh lặng giây lát trước Chúa Giêsu Thánh Thể

VI. Hát: ĐK: “Lời Ngài là sức sống của con”

VII. Đọc Tin Mừng và Suy niệm

Tin Mừng (Lc 23,35-43)

     35Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” 36Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống 37và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi!” 38Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.”

     39Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với!” 40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!” 42Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” 43Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”.

Suy niệm

     Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự hy sinh của Chúa không nhằm cho thấy Ngài là Đấng Mêsia có quyền lực chính trị trên đế quốc Roma, một tính cách của Đấng Mêsia theo nghĩa “xác thịt” mà thiên hạ hay người đời vẫn nghĩ và gán cho Chúa. Trái lại, cái chết của Ngài phá đổ hình ảnh Đấng Mêsia do con người tạo nên; đồng thời cho thấy Ngài là Người Tôi Trung Đau khổ mà Cựu Ước đã loan báo, chứ không phải một sự trừng phạt dành cho kẻ có tội. Hơn hết, cái chết của Ngài minh chứng cho một tình yêu cao cả, và đó cũng là cách diễn tả tình yêu độc đáo và tuyệt vời nhất, vì “không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hiến mạng sống vì người mình yêu”.

     Khi đứng trước cuộc khổ hình trên thập giá, Tin Mừng cho thấy có hai thái độ miệt thị: Đó là dân chúng thì đứng nhìn; còn các lãnh đạo Do thái thì không những nhìn mà còn buông lời cười nhạo, một thái độ không hề thương cảm. Chắc hẳn, đó cũng là thái độ của chúng con trong cuộc sống, khi mà chúng con làm ngơ trước những đau khổ của người khác, không có cái nhìn tích cực mà trái lại còn có thái độ thiếu thiện cảm hay lời nói tiêu cực đối với tha nhân.

     “Chúa khát, lính tráng lại đưa giấm cho uống”. Cũng vậy, trong lúc con người ngày nay đang tìm kiếm niềm bình an và sự thánh thiện giữa cuộc đời đau khổ, thì lắm lúc chúng con lại mang âu lo và gieo gương xấu cho họ, như thế là đi ngược với lời mời gọi của Tin Mừng là làm chứng cho Tình Yêu của Chúa giữa trần gian.

     “Ông Giê-su ơi! Khi vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Như người trộm lành biết ăn năn và được Chúa tha thứ, cho hưởng niềm vui của Nước Chúa; cũng vậy, vì ý thức bản thân tội lỗi và yếu đuối, nên giờ đây chúng con đến với Thánh Thể, để mong được Chúa thương xót và ban bình an, để chúng con ngày càng gắn bó hơn với Vương Quốc của vị Vua yêu thương.

     Lạy Chúa Giêsu thánh thể, Chúa là tình yêu tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa đã ban cho nhân loại. Chính nhờ tình yêu tự hiến của Chúa mà chúng con được giao hòa với Ngài, được trở nên con cái đích thực của Ngài, và được thông phần vào sự sống vĩnh cửu. Chính giờ phút này, chúng con được chiêm ngưỡng Chúa nơi Thánh Thể, nguồn sự sống và ơn cứu độ đích thực mà chúng con hằng tin tưởng. Chúng con nhìn nhận rằng mình còn đầy những yếu đuối và bất toàn, nhưng Chúa luôn chờ đợi và thứ tha khi chúng con có lòng tin yêu phó thác. Nhờ Thánh Thể, chúng con được nghiệm thấy tình yêu bao la của Chúa, xin cho chúng con sẵn sàng trở nên chứng tá cho Vị Vua yêu thương, ngõ hầu mọi dân mọi nước đều được hưởng ơn cứu độ và bước vào Vương Quốc tình yêu của Chúa.

VIII. Bài hát (bài hát về tâm tình cầu nguyện hoặc cậy trông vào Chúa)

IX. Dâng Lời Cầu Khấn (như Lời Nguyện Tín Hữu ngày Chúa Nhật)

X. Giờ Chầu Thánh Thể tiếp tục những phần còn lại như thường lệ.