Chầu Thánh Thể Chúa Nhật XXXIII Thường Niên-Năm A: SINH LỜI NÉN BẠC CHÚA TRAO (Giờ Chầu dành cho thiếu nhi).

Giờ Chầu dành cho thiếu nhi

Chủ đề: SINH LỜI NÉN BẠC CHÚA TRAO

Suy niệm Chúa Nhật 33 thường niên A - Lm. Xuân Hy Vọng

I. Chủ sự đặt Mình Thánh Chúa

(Sau khi linh mục đặt Mình Thánh Chúa, cộng đoàn hát)

Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa (Trúc Thủy Hùng – Lm. Hoài Đức)

1.Ngắm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian.

2.Dưới hình Rượu Bánh Chúa Trời ẩn mình. Mắt trần sao thấu Nhiệm Mầu uy linh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.

3.Ôi tình yêu Chúa vô cùng ngọt ngào. Tháng ngày nương náu để gần con yêu. Xin Chúa yêu con xuống trong tâm hồn, và con yêu Chúa đâu mong gì hơn.

ĐK: Ôi Giê-su! Chúa hiển vinh! Tôi mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

II. Tôn vinh Thánh Thể  

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể! Chúa đang ngự giữa chúng con, chúng con thờ lạy và yêu mến Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con muôn vàn hồng ân: Hồng ân được làm người, được sinh ra trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và mọi người thân yêu; được trở thành con của Chúa trong Giáo Hội mà chính Chúa đã lập lên; được trở nên khôn ngoan nhờ Lời Chúa hướng dẫn. Đặc biệt, mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng con được đón rước Chúa vào lòng.

       Ôi! Hạnh phúc thật dường bao, chúng con là những người con bé nhỏ, chẳng đáng là gì trước mặt Chúa những lại được Chúa đoái thương, được hồng ân Chúa tuôn đổ bao la vô bờ bến. Ý thức được điều đó, đoàn thiếu nhi chúng con chỉ biết dâng lên Chúa lời ca chúc tụng và ngợi khen qua lời Thánh vịnh 144:
(Cộng đoàn chia thành 2 bè: Bè 1 và Bè 2, thay nhau đọc)
– Bè 1:
Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, con nguyện tán dương Chúa và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
– Bè 2:
Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
– Bè 1:
CHÚA thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.
– Bè 2:
Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài,
– Bè 1:
tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng : Ngài thực hiện những kỳ công,
– Bè 2:
bảo cho nhau : sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng : Ngài cao cả lắm thay !
– Bè 1:
Nhắc nhở luôn : Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.
– Bè 2:
CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương.
– Bè 1:
CHÚA nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
– Bè 2:
Lạy CHÚA, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài,
– Bè 1:
nói lên rằng : triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
– Bè 2:
để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang.
– Bè 1:
Triều đại Ngài : thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
– Bè 2:
Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy,
kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên.
– Bè 1:
Lạy Chúa, muôn loài ngước mắt trông lên Chúa,
và chính Ngài đúng bữa cho ăn.
– Bè 2:
Khi Ngài rộng mở tay ban,
là bao sinh vật muôn vàn thỏa thuê.
– Bè 1:
CHÚA công minh trong mọi đường lối Chúa,
đầy yêu thương trong mọi việc Người làm.
– Bè 2:
CHÚA gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa,
mọi kẻ thành tâm cầu khẩn Người.
– Bè 1:
Kẻ kính sợ Người, Người cho toại nguyện,
nghe tiếng họ kêu than, và ban ơn giải cứu,
– Bè 2:
CHÚA gìn giữ mọi kẻ mến yêu Người,
nhưng lại diệt trừ hết bọn ác nhân.
– Bè 1:
Môi miệng tôi, hãy dâng lời ca ngợi CHÚA,
chúng sinh hết thảy, nào chúc tụng Thánh Danh
đến muôn thuở muôn đời !

III. Đọc Tin Mừng và suy niệm

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa – Lm Nguyễn Duy

ÐK. Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Phúc Âm: Mt 25, 14-30
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

14 “Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.

Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.

19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.” 21 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”

22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.” 23 Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”

24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!”

26Ông chủ đáp: “Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!

28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.

30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”

 (Người dẫn mời cộng đoàn ngồi)   

    Suy Niệm

       Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể!

       Khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa mời gọi chúng con chiêm ngắm hình ảnh: “có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ.” Ông “trao cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác nữa một nén”. Nhờ các nén bạc mà ông chủ trao, các đầy tớ có vốn làm ăn, sinh sống.

       Thật vậy, ông chủ rất yêu thương các đầy tớ của ông. Ông lo cho cuộc sống của các đầy tớ, những người kề cận, từng sống và làm việc với ông. Và cũng nhờ những đồng vốn ông chủ trao, các đầy tớ được tự do đầu tư theo từng khả năng và sở thích của mình. Tin Mừng thuật lại: “Lập tức, người đã lãnh năm nén lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm nén khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai nén cũng gây lời được hai nén”.

       Hình ảnh ông chủ trong Tin Mừng đó chính là Chúa. Chúa vì yêu thương chúng con, muốn cho chúng con được lớn lên, được hạnh phúc mà đã trao cho chúng con những nén bạc, đó là những hồng ân trong đời sống hằng ngày của chúng con: hồng ân sự sống, hồng ân đức tin, hồng ân được học tập, được làm việc, được vui chơi giải trí.

       Đối với hồng ân sự sống, Chúa mời gọi từng người chúng con biết trân trọng sự sống Chúa ban qua việc siêng năng tập thể dục, thể thao, ăn uống ngủ nghỉ điều độ để chúng con luôn được khỏe mạnh, nhờ đó mai này chúng con có thể giúp đỡ được nhiều người.

       Đối với hồng ân đức tin, Chúa mời gọi chúng con siêng năng đọc và suy gẫm Lời Chúa, siêng năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là tham dự Thánh Lễ và chầu Thánh Thể. Nhờ đó, đức tin của chúng con ngày càng lớn mạnh và trưởng thành.

       Đối với hồng ân học tập, Chúa mời gọi chúng con làm sinh lời qua việc yêu kính thầy cô, chăm chỉ học bài, khiêm tốn học hỏi. Qua đời sống yêu thương và chân thật của chúng con mà mọi người nhận ra chúng con là con yêu của Chúa.

       Qua việc chúng con trung thành và biết sinh lời những nén bạc Chúa trao, chúng con sẽ rất hạnh phúc khi Chúa nói với chúng con rằng: “Khá lắm! Con là người tài giỏi và trung thành. Được giao ít mà con đã trung thành, Thầy sẽ giao nhiều cho con. Con hãy vào mà hưởng niềm vui với Thầy”.

IV. Cầu nguyện

(Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

       Lạy Chúa Giê-su! Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở chúng con về những nén bạc Chúa trao. Cúi xin Chúa ban ơn thêm sức và lòng yêu mến cho mỗi chúng con, để chúng con biết cách làm cho những nén bạc được sinh hoa lợi cho Chúa, cho mỗi chúng con và cho những người chúng con sống và gặp gỡ. Xin cho chúng con biết dùng nén bạc Chúa trao trở nên khí cụ yêu thương, nhờ đó mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa. Như lời Chúa nói: “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy nếu các con có lòng yêu thương nhau”.

       Trong giờ phút này, chúng con cũng xin dâng lên Chúa: cha xứ, cha phó, quý thầy, quý dì, quý trưởng là những người dạy dỗ chúng con sống trong đường lối của Chúa. Xin dâng lên Chúa: ông bà, cha mẹ và tất cả mọi người thân yêu trong gia đình chúng con. Xin Chúa ban cho mọi người luôn được khỏe mạnh, luôn có niềm vui, hạnh phúc vì có Chúa ở cùng.

V. Ban phép lành

(Người dẫn mời cộng đoàn quỳ)

Hát: Này Con Là Đá – Lm. Hoài Đức

1. Này con là đá. Trên viên đá này Ta xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá. Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

2. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng (Phanxicô), Chúa gìn giữ Người tăng gấp sinh lực và ban cho Người đời nay hạnh phúc. Đừng trao Người cho ác tâm quân thù. Đừng trao cho Người cho ác tâm quân thù

Linh mục: Lạy Chúa là Đấng an bài mọi sự thật khôn ngoan. Chính Chúa đã chọn thánh Phêrô làm thủ lãnh các Tông Đồ, làm đá tảng để xây dựng Hội Thánh. Xin đưa mắt nhìn Đức Thánh Cha (Phanxicô). Chúa đã chọn Người để kế vị thánh Phêrô, xin ban cho Người nên đá tảng luôn luôn vững bền, để củng cố niềm tin của Dân Chúa, và làm cho các tín hữu hiệp thông với nhau. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn đáp: Amen.

Hát: Đây Nhiệm Tích 1 – Lm. Kim Long.

1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

Linh mục: Chúng ta dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời.

Cộng đoàn đáp: Amen.

(Linh Mục Ban Phép Lành Mình Thánh Chúa)

VI. Kết thúc

     (Người dẫn mời cộng đoàn đứng)

Hát: THẮP SÁNG TRONG CON (Sr. Trầm Hương)

ÐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

(Hát xong, thiếu nhi chào Chúa ra về)